W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Wydział Organizacyjny

Wpis do Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych

Aby uzyskać wpis do ewidencji należy:

 1. Pobrać i wypełnić Wniosek o wpis do Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych
 2. Zgromadzić wymagane załączniki:
 • Regulamin działalności Stowarzyszenia
 • Listę założycieli stowarzyszenia zwykłego, zwierająca ich imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce
  zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli
 • Protokół z Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia wraz z uchwałami
 • Imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL Przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo Członków Zarządu
 • Imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin
  działalności przewiduje ten organ
 1. Złożyć wymagane dokumenty w Starostwie Powiatowym w Kraśniku.
  Wydział Organizacyjny, pokój 310, III piętro (na lewo od klatki schodowej)

 

Materiały

Wniosek o wpis do Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych
Wniosek​_o​_wpis​_do​_ewidencji​_stowarzyszeń​_zwykłych.pdf 0.53MB
Wykreślenie z Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych

Rozwiązanie i likwidacja stowarzyszenia zwykłego:

Etap I - Rozwiązanie stowarzyszenia.

Zwołanie Zebrania Członków:
- podjęcie uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia (określenie daty rozwiązania stowarzyszenia, która jest jednoznaczna z rozpoczęciem likwidacji), wyznaczeniu likwidatora oraz przeznaczeniu majątku zlikwidowanego stowarzyszenia,
- sporządzenie protokołu z Zebrania oraz listy obecności.

Etap II - Likwidacja stowarzyszenia.

Wyznaczony likwidator podejmuje czynności likwidacyjne oraz:
- pisemnie zawiadamia organ nadzoru o wszczęciu likwidacji stowarzyszenia zwykłego (załączniki: protokół z Zebrania Członków wraz z uchwałą o rozwiązaniu stowarzyszenia, wyznaczeniu likwidatora i przeznaczeniu majątku zlikwidowanego stowarzyszenia oraz listą obecności),
- podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania likwidacyjnego.

Etap III - Zakończenie likwidacji.

Po zakończeniu czynności likwidacyjnych likwidator składa do organu nadzorującego wniosek o wykreślenie z Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych oświadczając jednocześnie, że likwidacja stowarzyszenia została zakończona.

Po wykreśleniu stowarzyszenia z Ewidencji likwidator informuje właściwy Urząd Skarbowy (formularz NIP-2) oraz Urząd Statystyczny (formularz RG-OP).

 Wymagane dokumenty należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Kraśniku - Wydział Organizacyjny, pokój 310, III piętro.

 

 

Materiały

Zawiadomienie o wszczęciu likwidacji stowarzyszenia zwykłego
Zawiadomienie​_o​_wszczęciu​_likwidacji.pdf 0.28MB
Obwieszczenie w sprawie likwidacji stowarzyszenia zwykłego
Obwieszczenie-w-sprawie-likwidacji.pdf 0.33MB
Wniosek o wykreślenie z Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych
Wniosek​_o​_wykreślenie​_z​_ewidencji.pdf 0.20MB
Potwierdzenie wpisu do Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych
{"register":{"columns":[]}}