W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Wydział Promocji

Współorganizacja przedsięwzięcia z zakresu promocji powiatu, kultury i turystyki

Wnioski o współorganizację przedsięwzięcia należy składać do 10 października bieżącego roku, osobiście lub drogą pocztową na adres Starostwa Powiatowego w Kraśniku.

Wniosek należy wypełnić na każde przedsięwzięcie oddzielnie.

Z budżetu Powiatu Kraśnickiego mogą być dofinansowane jedynie przedsięwzięcia o charakterze co najmniej powiatowym.

Organizator informuje o terminie przedsięwzięcia minimum na 14 dni przed jego organizacją.

Wniosek powinien zawierać:

 • dane Organizatora składającego wniosek wraz z adresem, telefonem, e-mailem,
 • osobę do kontaktu w sprawie wniosku,
 • nazwę przedsięwzięcia oraz przewidywany termin i miejsce realizacji,
 • zasięg imprezy oraz opis przedsięwzięcia,
 • należy podać także współorganizatorów i charakter przedsięwzięcia,
 • koszt przedsięwzięcia oraz liczba uczestników jaki był w poprzednim roku,
 • szacunkową liczbę uczestników,
 • kosztorys zadania rozpisany na koszt całkowity, środki własne i ich przeznaczenie oraz inne źródła finansowania,
 • oczekiwaną wysokość dofinansowania wraz ze wskazaniem przeznaczenia wnioskowanych środków,
 • uwagi.

Do wniosku powinna być załączona podpisana Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Wnioskodawców w celu współorganizacji przedsięwzięcia.

Materiały

Wniosek o współorganizacę przedsięwzięcia na rok bieżący
wniosek​_o​_wspolorganizacje​_przedsiewziecia​_-​_promocja,​_kultura,​_turystyka na rok bieżący.pdf 0.55MB
Udzielenie dotacji ze środków finansowych Powiatu Kraśnickiego na prace przy zabytkach

Wzór Wniosku do Uchwały o zabytkach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków prowadzonego przez Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków z terytorium Powiatu Kraśnickiego.

Wnioski o współorganizację przedsięwzięcia należy składać do 31 stycznia bieżącego roku, osobiście lub drogą pocztową na adres Starostwa Powiatowego w Kraśniku.

Wniosek należy wypełnić na każde przedsięwzięcie oddzielnie.

We wniosku należy wypełnić:

 1. Dane wnioskodawcy.
 2. Dane o zabytkach.
 3. Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku.
 4. Pozwolenia.
 5. Kalkulacja przewidywanych kosztów.
 6. Oświadczenie wnioskodawcy.
 7. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Materiały

Wzór wniosku do uchwały o zabytkach
Wzór​_Wniosku​_do​_Uchwały​_o​_zabytkach.pdf 0.37MB
{"register":{"columns":[]}}