W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Wydział Promocji

Współorganizacja przedsięwzięcia z zakresu promocji powiatu, kultury i turystyki

Wnioski o współorganizację przedsięwzięcia należy składać do 10 października bieżącego roku, osobiście lub drogą pocztową na adres Starostwa Powiatowego w Kraśniku.

Wniosek należy wypełnić na każde przedsięwzięcie oddzielnie.

Z budżetu Powiatu Kraśnickiego mogą być dofinansowane jedynie przedsięwzięcia o charakterze co najmniej powiatowym.

Organizator informuje o terminie przedsięwzięcia minimum na 14 dni przed jego organizacją.

Wniosek powinien zawierać:

  • dane Organizatora składającego wniosek wraz z adresem, telefonem, e-mailem,
  • osobę do kontaktu w sprawie wniosku,
  • nazwę przedsięwzięcia oraz przewidywany termin i miejsce realizacji,
  • zasięg imprezy oraz opis przedsięwzięcia,
  • należy podać także współorganizatorów i charakter przedsięwzięcia,
  • koszt przedsięwzięcia oraz liczba uczestników jaki był w poprzednim roku,
  • szacunkową liczbę uczestników,
  • kosztorys zadania rozpisany na koszt całkowity, środki własne i ich przeznaczenie oraz inne źródła finansowania,
  • oczekiwaną wysokość dofinansowania wraz ze wskazaniem przeznaczenia wnioskowanych środków,
  • uwagi.

Do wniosku powinna być załączona podpisana Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Wnioskodawców w celu współorganizacji przedsięwzięcia.

Materiały

Wniosek o współorganizacę przedsięwzięcia na rok bieżący
wniosek​_o​_wspolorganizacje​_przedsiewziecia​_-​_promocja,​_kultura,​_turystyka na rok bieżący.pdf 0.55MB
{"register":{"columns":[]}}