W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Wydział Promocji

Współorganizacja przedsięwzięcia z zakresu promocji powiatu, kultury i turystyki

Wnioski o współorganizację przedsięwzięcia należy składać do 10 października bieżącego roku, osobiście lub drogą pocztową na adres Starostwa Powiatowego w Kraśniku.

Wniosek należy wypełnić na każde przedsięwzięcie oddzielnie.

Z budżetu Powiatu Kraśnickiego mogą być dofinansowane jedynie przedsięwzięcia o charakterze co najmniej powiatowym.

Organizator informuje o terminie przedsięwzięcia minimum na 14 dni przed jego organizacją.

Wniosek powinien zawierać:

 • dane Organizatora składającego wniosek wraz z adresem, telefonem, e-mailem,
 • osobę do kontaktu w sprawie wniosku,
 • nazwę przedsięwzięcia oraz przewidywany termin i miejsce realizacji,
 • zasięg imprezy oraz opis przedsięwzięcia,
 • należy podać także współorganizatorów i charakter przedsięwzięcia,
 • koszt przedsięwzięcia oraz liczba uczestników jaki był w poprzednim roku,
 • szacunkową liczbę uczestników,
 • kosztorys zadania rozpisany na koszt całkowity, środki własne i ich przeznaczenie oraz inne źródła finansowania,
 • oczekiwaną wysokość dofinansowania wraz ze wskazaniem przeznaczenia wnioskowanych środków,
 • uwagi.

Do wniosku powinna być załączona podpisana Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Wnioskodawców w celu współorganizacji przedsięwzięcia.

Materiały

Wniosek o współorganizacę przedsięwzięcia na rok bieżący
wniosek​_o​_wspolorganizacje​_przedsiewziecia​_-​_promocja,​_kultura,​_turystyka na rok bieżący.pdf 0.55MB
Udzielenie dotacji ze środków finansowych Powiatu Kraśnickiego

Wzór Wniosku do Uchwały o zabytkach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków prowadzonego przez Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków z terytorium Powiatu Kraśnickiego.

Wnioski o współorganizację przedsięwzięcia należy składać do 31 stycznia bieżącego roku, osobiście lub drogą pocztową na adres Starostwa Powiatowego w Kraśniku.

Wniosek należy wypełnić na każde przedsięwzięcie oddzielnie.

We wniosku należy wypełnić:

 1. Dane wnioskodawcy.
 2. Dane o zabytkach.
 3. Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku.
 4. Pozwolenia.
 5. Kalkulacja przewidywanych kosztów.
 6. Oświadczenie wnioskodawcy.
 7. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Materiały

Wzór wniosku do uchwały o zabytkach
Wzór​_Wniosku​_do​_Uchwały​_o​_zabytkach.pdf 0.37MB
Powiatowy konkurs na najładniejsze stoisko promocyjne Dożynek Powiatowo Gminnych 2022

Grafika przedstawia stylizowany napis "Dożynki Powiatowo Gminne". Słowo Dożynki w odcieniach złota, poniżej czerwone słowa Powiatowo i Gminne. Pod nimi znajduje się biały napis "Najładniejsze Stoisko Promocyjne. Tło w odcieniach brązowych.

Warunki uczestnictwa

Przed przystąpieniem do konkursu prosimy o zapoznanie się z REGULAMINEM konkursu.

Aby wziąć udział w konkursie należy:

 • wypełnić KARTĘ ZGŁOSZENIA
 • wypełnić OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU

Wypełnione dokumenty prosimy dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Kraśniku osobiście, drogą pocztową lub pocztą elektroniczną na adres e mail: info@powiatkrasnicki.pl

Termin składania kart zgłoszenia mija 26 sierpnia 2022 r.

Materiały

Regulamin Powiatowego konkursu na najładniejsze stoisko promocyjne Dożynek Powiatowo Gminnych 2022
Regulamin​_Konkurs​_stoisko​_promocyjne​_dożynek​_2022.pdf 0.18MB
Karta zgłoszenia do powiatowego konkursu na najładniejsze stoisko promocyjne Dożynek Powiatowo Gminnych 2022
Karta​_zgłoszenia​_do​_konkursu​_na​_stoisko​_promocyjne​_dożynek​_2022.pdf 0.08MB
Oświadczenie uczestnika konkursu - Stoisko Promocyjne Dożynek 2022
Oświadczenie​_uczestnika​_konkursu.pdf 0.10MB
Powiatowy Konkurs Wieńca Dożynkowego 2022

Grafika przedstawia stylizowany napis "Dożynki Powiatowo Gminne". Słowo Dożynki w odcieniach złota, poniżej czerwone słowa Powiatowo i Gminne. Pod nimi znajduje się biały napis "Wieniec Dożynkowy. Tło w odcieniach żółtych i brązowych.

Warunki uczestnictwa

Przed przystąpieniem do konkursu prosimy o zapoznanie się z REGULAMINEM konkursu.

Aby wziąć udział w konkursie należy:

 • wypełnić KARTĘ ZGŁOSZENIA wraz z przygotowaniem opisu wieńca,
 • wypełnić OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU

Wypełnione dokumenty prosimy dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Kraśniku osobiście, drogą pocztową lub pocztą elektroniczną na adres e mail: info@powiatkrasnicki.pl

Termin składania kart zgłoszenia mija 26 sierpnia 2022 r.

Materiały

Regulamin Powiatowego Konkursu Wieńca Dożynkowego 2022
Regulamin​_powiatowego​_konkursu​_wieńca​_dożynkowego.pdf 0.14MB
Karta zgłoszenia do Powiatowego Konkursu Wieńca Dożynkowego 2022
Karta​_zgłoszenia​_do​_powiatowego​_konkursu​_wieńca​_dożynkowego.pdf 0.09MB
Oświadczenie uczestnika konkursu - Wieniec Dożynkowy 2022
Oświadczenie​_uczestnika​_konkursu​_wieniec​_dozynkowy​_2022.pdf 0.10MB
Konkurs Tradycyjny Chleb Dożynkowy 2022

Grafika przedstawia stylizowany napis "Dożynki Powiatowo Gminne". Słowo Dożynki w odcieniach złota, poniżej czerwone słowa Powiatowo i Gminne. Pod nimi znajduje się biały napis "Tradycyjny chleb dożynkowy". Tło w odcieniach brązowych.

Warunki uczestnictwa

Przed przystąpieniem do konkursu prosimy o zapoznanie się z REGULAMINEM konkursu.

Aby wziąć udział w konkursie należy:

 • wypełnić KARTĘ ZGŁOSZENIA,
 • wypełnić OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU

Wypełnione dokumenty prosimy dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Kraśniku osobiście, drogą pocztową lub pocztą elektroniczną na adres e mail: info@powiatkrasnicki.pl

Termin składania kart zgłoszenia mija 26 sierpnia 2022 r.

Materiały

Regulamin konkursu "Tradycyjny chleb dożynkowy 2022"
Regulamin​_konkursu​_tradycyjny​_chleb​_dożynkowy​_2022.pdf 0.17MB
Karta zgłoszenia do konkursu "Tradycyjny chleb dożynkowy 2022"
Karta​_zgłoszenia​_do​_konkursu​_Tradycyjny​_chleb​_dożynkowy.pdf 0.09MB
Oświadczenie uczestnika konkursu - Tradycyjny chleb dożynkowy 2022
Oświadczenie​_uczestnika​_konkursu​_chleb​_dożynkowy.pdf 0.10MB
{"register":{"columns":[]}}