W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Wydział Promocji

Współorganizacja przedsięwzięcia z zakresu promocji powiatu, kultury i turystyki

Wnioski o współorganizację przedsięwzięcia należy składać do 10 października bieżącego roku, osobiście lub drogą pocztową na adres Starostwa Powiatowego w Kraśniku.

Wniosek należy wypełnić na każde przedsięwzięcie oddzielnie.

Z budżetu Powiatu Kraśnickiego mogą być dofinansowane jedynie przedsięwzięcia o charakterze co najmniej powiatowym.

Organizator informuje o terminie przedsięwzięcia minimum na 14 dni przed jego organizacją.

Wniosek powinien zawierać:

 • dane Organizatora składającego wniosek wraz z adresem, telefonem, e-mailem,
 • osobę do kontaktu w sprawie wniosku,
 • nazwę przedsięwzięcia oraz przewidywany termin i miejsce realizacji,
 • zasięg imprezy oraz opis przedsięwzięcia,
 • należy podać także współorganizatorów i charakter przedsięwzięcia,
 • koszt przedsięwzięcia oraz liczba uczestników jaki był w poprzednim roku,
 • szacunkową liczbę uczestników,
 • kosztorys zadania rozpisany na koszt całkowity, środki własne i ich przeznaczenie oraz inne źródła finansowania,
 • oczekiwaną wysokość dofinansowania wraz ze wskazaniem przeznaczenia wnioskowanych środków,
 • uwagi.

Do wniosku powinna być załączona podpisana Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Wnioskodawców w celu współorganizacji przedsięwzięcia.

Materiały

Wniosek o współorganizacę przedsięwzięcia na rok bieżący
wniosek​_o​_wspolorganizacje​_przedsiewziecia​_-​_promocja,​_kultura,​_turystyka na rok bieżący.pdf 0.55MB
Udzielenie dotacji ze środków finansowych Powiatu Kraśnickiego

Wzór Wniosku do Uchwały o zabytkach z 2022 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków prowadzonego przez Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków z terytorium Powiatu Kraśnickiego.

Wnioski o współorganizację przedsięwzięcia należy składać do 30 września bieżącego roku, osobiście lub drogą pocztową na adres Starostwa Powiatowego w Kraśniku.

Wniosek należy wypełnić na każde przedsięwzięcie oddzielnie.

We wniosku należy wypełnić:

 1. Dane wnioskodawcy.
 2. Dane o zabytkach.
 3. Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku.
 4. Pozwolenia.
 5. Kalkulacja przewidywanych kosztów.
 6. Oświadczenie wnioskodawcy.

Materiały

Wzór Wniosku do Uchwały o zabytkach z 2022 roku
Wzór​_Wniosku​_do​_Uchwały​_o​_zabytkach​_z​_2022​_roku.pdf 0.47MB
Powiatowy konkurs na najładniejsze stoisko promocyjne Dożynek Powiatowo Gminnych 2022

Grafika przedstawia stylizowany napis "Dożynki Powiatowo Gminne". Słowo Dożynki w odcieniach złota, poniżej czerwone słowa Powiatowo i Gminne. Pod nimi znajduje się biały napis "Najładniejsze Stoisko Promocyjne. Tło w odcieniach brązowych.

Warunki uczestnictwa

Przed przystąpieniem do konkursu prosimy o zapoznanie się z REGULAMINEM konkursu.

Aby wziąć udział w konkursie należy:

 • wypełnić KARTĘ ZGŁOSZENIA
 • wypełnić OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU

Wypełnione dokumenty prosimy dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Kraśniku osobiście, drogą pocztową lub pocztą elektroniczną na adres e mail: info@powiatkrasnicki.pl

Termin składania kart zgłoszenia mija 26 sierpnia 2022 r.

Materiały

Regulamin Powiatowego konkursu na najładniejsze stoisko promocyjne Dożynek Powiatowo Gminnych 2022
Regulamin​_Konkurs​_stoisko​_promocyjne​_dożynek​_2022.pdf 0.18MB
Karta zgłoszenia do powiatowego konkursu na najładniejsze stoisko promocyjne Dożynek Powiatowo Gminnych 2022
Karta​_zgłoszenia​_do​_konkursu​_na​_stoisko​_promocyjne​_dożynek​_2022.pdf 0.08MB
Oświadczenie uczestnika konkursu - Stoisko Promocyjne Dożynek 2022
Oświadczenie​_uczestnika​_konkursu.pdf 0.10MB
Powiatowy Konkurs Wieńca Dożynkowego 2022

Grafika przedstawia stylizowany napis "Dożynki Powiatowo Gminne". Słowo Dożynki w odcieniach złota, poniżej czerwone słowa Powiatowo i Gminne. Pod nimi znajduje się biały napis "Wieniec Dożynkowy. Tło w odcieniach żółtych i brązowych.

Warunki uczestnictwa

Przed przystąpieniem do konkursu prosimy o zapoznanie się z REGULAMINEM konkursu.

Aby wziąć udział w konkursie należy:

 • wypełnić KARTĘ ZGŁOSZENIA wraz z przygotowaniem opisu wieńca,
 • wypełnić OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU

Wypełnione dokumenty prosimy dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Kraśniku osobiście, drogą pocztową lub pocztą elektroniczną na adres e mail: info@powiatkrasnicki.pl

Termin składania kart zgłoszenia mija 26 sierpnia 2022 r.

Materiały

Regulamin Powiatowego Konkursu Wieńca Dożynkowego 2022
Regulamin​_powiatowego​_konkursu​_wieńca​_dożynkowego.pdf 0.14MB
Karta zgłoszenia do Powiatowego Konkursu Wieńca Dożynkowego 2022
Karta​_zgłoszenia​_do​_powiatowego​_konkursu​_wieńca​_dożynkowego.pdf 0.09MB
Oświadczenie uczestnika konkursu - Wieniec Dożynkowy 2022
Oświadczenie​_uczestnika​_konkursu​_wieniec​_dozynkowy​_2022.pdf 0.10MB
Konkurs Tradycyjny Chleb Dożynkowy 2022

Grafika przedstawia stylizowany napis "Dożynki Powiatowo Gminne". Słowo Dożynki w odcieniach złota, poniżej czerwone słowa Powiatowo i Gminne. Pod nimi znajduje się biały napis "Tradycyjny chleb dożynkowy". Tło w odcieniach brązowych.

Warunki uczestnictwa

Przed przystąpieniem do konkursu prosimy o zapoznanie się z REGULAMINEM konkursu.

Aby wziąć udział w konkursie należy:

 • wypełnić KARTĘ ZGŁOSZENIA,
 • wypełnić OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU

Wypełnione dokumenty prosimy dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Kraśniku osobiście, drogą pocztową lub pocztą elektroniczną na adres e mail: info@powiatkrasnicki.pl

Termin składania kart zgłoszenia mija 26 sierpnia 2022 r.

Materiały

Regulamin konkursu "Tradycyjny chleb dożynkowy 2022"
Regulamin​_konkursu​_tradycyjny​_chleb​_dożynkowy​_2022.pdf 0.17MB
Karta zgłoszenia do konkursu "Tradycyjny chleb dożynkowy 2022"
Karta​_zgłoszenia​_do​_konkursu​_Tradycyjny​_chleb​_dożynkowy.pdf 0.09MB
Oświadczenie uczestnika konkursu - Tradycyjny chleb dożynkowy 2022
Oświadczenie​_uczestnika​_konkursu​_chleb​_dożynkowy.pdf 0.10MB
{"register":{"columns":[]}}