W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

II nabór wniosków o udzielenie dotacji na renowację zabytków

13.06.2023

Grafika przedstawia białą ikonę megafonu na tle złożonym z trójkątów w odcieniach koloru niebieskiego.

Na podstawie § 6 ust. 4 uchwały nr XLVII – 344/2022 Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie określania dotacji z budżetu Powiatu Kraśnickiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na terytorium powiatu kraśnickiego

Zarząd Powiatu w Kraśniku
ogłasza II nabór wniosków o udzielenie dotacji ze środków finansowych  Powiatu Kraśnickiego w roku 2023 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na terytorium powiatu kraśnickiego.

Zabytek powinien spełniać następujące kryteria:

  1. Znajdować się na terytorium powiatu kraśnickiego;
  2. Posiadać istotne znaczenie dla dziedzictwa kulturowego powiatu kraśnickiego, ze szczególnym uwzględnieniem jego wartości historycznej, artystycznej, naukowej, sakralnej oraz dostępności na potrzeby społeczne, kulturalne, edukacyjne i turystyczne;
  3. Być wpisanym do rejestru zabytków lub znajdować się w gminnej ewidencji zabytków z terenu Powiatu Kraśnickiego.

Wnioski o udzielenie dotacji należy składać w wersji pisemnej w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Kraśniku, Al. Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik w terminie do 30.06.2023 r.

Materiały

Formularze wniosków oraz szczegółowe informacje
{"register":{"columns":[]}}