W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Wykaz rachunków bankowych

Rachunek dochodów własnych

(opłata komunikacyjna, geodezyjna, prawo jazdy, dzienniki budowy, opłaty środowiskowe, karty wędkarskie)

49 8717 0009 2001 0000 0055 0110

Rachunek dochodów Skarbu Państwa

(użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, karty parkingowe, legitymacje osób niepełnosprawnych)

22 8717 0009 2001 0000 0055 0111

Rachunek sum depozytowych

(wadia, zabezpieczenia należytego wykonania umowy)

71 8717 0009 2001 0000 0055 0005

Opłaty skarbowe za czynności urzędowe

(pozwolenie na budowę, pełnomocnictwo)

18 8717 0009 2001 0000 0055 0086

Rachunek powiatu

(dotacje, subwencje, udział w podatku dochodowym od osób prawnych CIT, od osób fizycznych PIT)

82 8717 0009 2001 0000 0055 0001

{"register":{"columns":[]}}