W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Oferta w trybie pozakonkursowym "Wsparcie specjalistyczne wychowanków pieczy zastępczej z terenu powiatu kraśnickiego"

21.03.2024

zdjęcie przedstawia po lewej stronie fragment laptopa z dłońmi ułożonymi na klawiaturze, po prawej stronie grafiki na beżowym tle z zarysem kartki napis Ogłoszenie

Zarząd Powiatu w Kraśniku informuje, że w dniu 14 marca 2024 r.  Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce z siedzibą w Warszawie przy ul. Niedźwiedziej 39, Program SOS Wiosek Dziecięcych w Kraśniku przy ul. Gmeinera 8 złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.:„Wsparcie specjalistyczne wychowanków pieczy zastępczej z terenu powiatu kraśnickiego” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) z pominięciem otwartego konkursu ofert. Oferta spełnia wymogi określone w art. 19a ustawy: wysokość dofinansowania nie przekracza kwoty 10 000 zł, a zadanie ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Zarząd Powiatu w Kraśniku na posiedzeniu w dniu 19 marca 2024 r. uznał za celowe zrealizowanie zadania i przyznał na przedmiotowy cel dotację. Wobec powyższego, zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy, powyższa oferta zostaje zamieszczona na okres 7 dni:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kraśniku i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku,
  2. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kraśniku i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń,
  3. na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kraśniku i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku.

Każdy w terminie do dnia 28 marca br. może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy składać pisemnie na Formularzu zgłoszenia uwag w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  w Kraśniku, ul. Grunwaldzka 6 lub drogą elektroniczną na adres e–mail: pcpr@pcpr.krasnik.pl. Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Zarząd Powiatu w Kraśniku zawrze ze Stowarzyszeniem SOS Wioski Dziecięce w Polsce Program SOS Wiosek Dziecięcych Kraśnik umowę o realizację przedmiotowego zadania publicznego.

Materiały

Załącznik nr 1 - Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
Załącznik​_nr​_1​_-​_Uproszczona​_oferta​_realizacji​_zadania​_publicznego.pdf 0.73MB
Formularz zgłoszenia uwag
Formularz​_zgłoszenia​_uwag.pdf 0.09MB
{"register":{"columns":[]}}