W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Pomoc uczniom z Ukrainy/Допомога учням з України

Grafika przedstawia "dymek rozmowy" ze znakiem wykrzyknika, który oznacza ważny komunikat. Poniżej znajdują się kolejno: flaga Polski i jej oznaczenie PL, flaga Ukrainy z oznaczeniem UA. Flagi oznaczają, że komunikat jest dwujęzyczny. Tło stanowi grafika w odcieniach niebieskich i żółtych. Na grafice znajdują się flaga Ukrainy i wizerunek budynku Starostwa Powiatowego w Kraśniku.

Допомога учням з України

Діти і молодь, які прибувають з України мають можливість почати безкоштовне навчання у школах, які веде Повітове Староство в Красніку.
Для Вас є місця у середніх школах (тобто 4-річному загальноосвітньому ліцеї, 5-річному технікумі, 3-річній професійній школі І рівня) та у спеціальних початкових і середніх школах. Щоб записатися до даної школи, треба подати заяву до директора цієї школи.

Школи в Красніку:

 1.  І Загальноосвітній Ліцей і Технікум №1 у Комплексі Шкіл № 1 в Красніку по вул. Армії Крайовей 25, тел. 81 825 24 26, e-mail: sekretariat.1lo@gmail.com
 2.  ІІ Загальноосвітній Ліцей і Технікум № 2 в Комплекс Шкіл № 2 в Красніку по вул. Ген. Вл. Сікорскєґо 25, тел.81 825 69 86, e-mail: rey@rey.edu.pl
 3.  ІІІ Загальноосвітній Ліцей, Школа Спортивного Профілю — Загальноосвітній Ліцей, Технікум № 3 та Професійна Школа І рівня у Комплексі Шкіл № 3 в Красніку по вул. Ю. Словацького 7, тел. 81 825 59 68, e-mail: zs3@zs3krasnik.pl

А також Професійна Школа І рівня у Комплексі Шкіл в Аннополі, тел. 15 861 35 82,
e-mail: sekretariat@zsannopol.pl

Спеціальні школи:

 1.  Початкова Спеціальна Школа і Спеціальна Школа з Пристосування до Роботи в Комплексі Спеціальних Шкіл в Красніку по вул. Костюшки 23, тел. 81 825 28 82, e-mail: sekretariat@zs4.krasnik.pl

2.  Початкова Спеціальна Школа,  Спеціальна Школа з Пристосування до Роботи і Професійна Спеціальна Школа І рівня у Спеціальному Навчально-Виховному Закладі в Олбєнціні, тел. 15 873 14 24, e-mail: soswolbiecin@poczta.onet.pl

Якщо у Вас виникають труднощі з вибором середньої школи треба звернутися до Відділу Освіти і Спорту Повітового Староства у Красніку, тел. 81 826 17 90
 e-mail: edukacja@powiatkrasnicki.pl

Детальні правила прийому іноземців до польських шкіл з огляду на актуальну ситуацію в Україні знаходяться на сторінці Міністерства Освіти і Науки Республіки Польща: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-dla-rodzicow-dzieci-przybywajacych-z-ukrainy

Pomoc uczniom z Ukrainy

Dzieci i młodzież przybywający z Ukrainy mają możliwość podjęcia bezpłatnej nauki w szkołach prowadzonych przez Powiat Kraśnicki.

Dysponujemy miejscami w szkołach ponadpodstawowych (tj.: 4-letnim liceum ogólnokształcącym, 5-letniem technikum, 3-letniej branżowej szkole I stopnia) oraz w szkołach specjalnych podstawowych i ponadpodstawowych. W celu zapisania się do danej szkoły należy złożyć wniosek do dyrektora tej szkoły.

Szkoły w Kraśniku:

 1. I Liceum Ogólnokształcące i Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Kraśniku przy ul. Armii Krajowej 25, tel. 81 825 24 26, e-mail: sekretariat.1lo@gmail.com
 2. II Liceum Ogólnokształcące i Technikum nr 2 w Zespole Szkół nr 2 w Kraśniku przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 25, tel. 81 825 69 86, e-mail: rey@rey.edu.pl
 3. III Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Mistrzostwa Sportowego – Liceum Ogólnokształcące, Technikum nr 3 oraz Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół nr 3
  w Kraśniku przy ul. J. Słowackiego 7, tel. 81 825 59 68, e-mail: zs3@zs3krasnik.pl

Ponadto Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół w Annopolu, tel. 15 861 35 82,
e-mail: sekretariat@zsannopol.pl

Szkoły Specjalne:

 1. Szkoła Podstawowa Specjalna i Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Zespole Szkół Specjalnych w Kraśniku przy ul. Kościuszki 23, tel. 81 825 28 82,
  e-mail: sekretariat@zs4.krasnik.pl
 2. Szkoła Podstawowa Specjalna, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy i Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Olbięcinie,
  tel. 15 873 14 24, e-mail: soswolbiecin@poczta.onet.pl

W przypadku trudności w znalezieniu szkoły ponadpodstawowej należy zwrócić się do Wydziału Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego w Kraśniku, tel. 81 826 17 90                                            e-mail: edukacja@powiatkrasnicki.pl

Szczegółowe zasady przyjmowania cudzoziemców do polskich szkół w kontekście obecnej sytuacji na Ukrainie znajdują się na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki:
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-dla-rodzicow-dzieci-przybywajacych-z-ukrainy

{"register":{"columns":[]}}