W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Wydział Spraw Społecznych

Zezwolenie na sprowadzenie zwłok lub szczątków z obcego państwa do miejsca pochówku

Zgodnie z przepisami sprowadzenie zwłok i szczątków z zagranicy w celu ich pochowania w Polsce należy uzyskać pozwolenie starosty właściwego ze względu na miejsce, w którym zwłoki i szczątki mają być pochowane. Pozwolenie jest wydawane po porozumieniu z właściwym Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.

Opłaty

Opłata skarbowa, w przypadku działania przez pełnomocnika, wnoszona przy składaniu wniosku:

17,00 zł – od pełnomocnictwa w formie:

 • wpłaty gotówką w Kasie Starostwa Powiatowego w Kraśniku

 • opłaty (przelewu) na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Kraśniku:

82 8717 0009 2001 0000 0055 0001

 • Zwalnia się z opłaty skarbowej w przypadku: wniosku składanego przez małżonka, krewnego wstępnego, zstępnego lub rodzeństwa – cz. IV poz. 3 kol. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej .

Wykaz potrzebnych dokumentów

 • wniosek podmiotu uprawnionego do pochowania zwłok albo szczątków ludzkich (wzór wniosku – załącznik nr 1) określający:

 • nazwisko, imię lub imiona zmarłego, nazwisko rodowe osoby zmarłej, datę i miejsce urodzenia osoby zmarłej, ostatnie miejsce zamieszkania osoby zmarłej,

 • datę i miejsce zgonu,

 • miejsce, z którego zwłoki albo szczątki ludzkie zostaną przewiezione,

 • miejsce pochówku,

 • środek transportu, którym zostaną przewiezione zwłoki albo szczątki ludzkie,

 • nazwisko, imię lub imiona, adres zamieszkania wnioskodawcy,

 • numer i serię dokumentu tożsamości wnioskodawcy,

 • akt zgonu lub inny dokument urzędowy stwierdzający zgon oraz tłumaczenie dokumentu na język polski, uwierzytelnione przez tłumacza przysięgłego,

 • dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej oraz tłumaczenie dokumentu na język polski, uwierzytelnione przez tłumacza przysięgłego (w przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu w akcie zgonu lub innym dokumencie urzędowym stwierdzającym zgon), Europejski Akt Zgonu nie wymaga tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego,  

 • pełnomocnictwo do załatwiania formalności związanych z przewozem zwłok lub szczątków ludzkich wystawione przez podmiot uprawniony reprezentującemu go pracownikowi firmy pogrzebowej/przewozowej,

 •  dowód wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.

Miejsce złożenia wniosku

Starostwo Powiatowe w Kraśniku, Al. Niepodległości 20, 23 -204 Kraśnik

Adres e-mail: sekretariat@powiatkrasnicki.pl


 

Materiały

Wniosek o zezwolenie na sprowadzenie załok lub szczątków z obcego państwa do miejsca pochówku
Wniosek​_o​_zezwolenie​_na​_sprowadzenie​_zwlok​_lub​_szczatkow​_z​_obcego​_panstwa​_do​_miejsca​_pochowku​_2022.pdf 0.11MB
Oświadczenie osoby o uprawnieniu do pochowania zwłok/szczątków ludzkich lub urny z prochami
oświadczenie.pdf 0.06MB
Pełnomocnictwo do reprezentowania w sprawie dotyczącej wydania pozwolenia na sprowadzenie trumny ze zwłokami lub urny z prochami osoby zmarłej
Pełnomocnictwo.pdf 0.07MB
{"register":{"columns":[]}}