W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Otwarty konkurs ofert na Nieodpłatną Pomoc Prawną, Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie i Edukację Prawną w 2024 roku

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Kraśnickiego w 2024 roku.

Grafika przedstawia białą ikonę megafonu na tle złożonym z trójkątów w odcieniach koloru niebieskiego.

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie podmiotu, któremu zostanie zlecone wykonanie zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji poprzez powierzenie. Do otwartego konkursu mogą przystąpić podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, a także są wpisane na listę prowadzoną przez Wojewodę Lubelskiego, o której mowa w art. 11d ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 945). Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.11.2023 roku do godziny 13:00 (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu).

Materiały

Uchwała Nr: 316-1057/2023-ogłoszenie​_konkursu
Uchwała​_Nr316​_1057​_2023​_-​_ogłoszenie​_konkursu​_popr.pdf 0.10MB
Załącznik do Uchwały Nr: 316-1057/2023 Zarządu Powiatu Kraśnickiego
Załącznik​_do​_Uchwały​_Nr316​_1057​_2023​_Zarządu​_Powiatu​_Kraśnickiego​_.pdf 0.29MB
Zalacznik Nr: 1 Wzór oferty realizacji zadania publicznego
Zalacznik​_Nr​_1​_Wzór​_oferty​_realizacji​_zadania​_publicznego.docx 0.03MB
Załącznik Nr: 2 do Ogłoszenia o otwartym konkursie ofert
Załącznik​_Nr​_2​_do​_Ogłoszenia​_o​_otwartym​_konkursie​_ofert.pdf 0.14MB
Załącznik Nr: 3 do Ogłoszenia o otwartym konkursie ofert
Załącznik​_Nr​_3​_do​_Ogłoszenia​_o​_otwartym​_konkursie​_ofert.pdf 0.14MB
Załącznik Nr: 4 do Ogłoszenia o otwartym konkursie ofert
Załącznik​_Nr​_4​_do​_Ogłoszenia​_o​_otwartym​_konkursie​_ofert.pdf 0.16MB
Załącznik Nr 5 do Ogłoszenia o otwartym konkursie ofert
Załącznik​_Nr​_5​_do​_Ogłoszenia​_o​_otwartym​_konkursie​_ofert.pdf 0.16MB
Załacznik Nr: 6 Wzór Sprawozdania z wykonania zadania publicznego
Załacznik​_Nr​_6​_Wzór​_Sprawozdania​_z​_wykonania​_zadania​_publicznego.docx 0.03MB
{"register":{"columns":[]}}