W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Rusza nabór wniosków na renowację zabytków w 2024 r.

zdjęcie przedstawia po lewej stronie fragment laptopa z dłońmi ułożonymi na klawiaturze, po prawej stronie grafiki na beżowym tle z zarysem kartki napis Ogłoszenie

Zarząd Powiatu w Kraśniku ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji ze środków finansowych Powiatu Kraśnickiego w roku 2024

na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na terytorium powiatu kraśnickiego.

Postawa prawna

Na podstawie § 6 ust. 4 uchwały nr XLVII – 344/2022 Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie określania dotacji z budżetu Powiatu Kraśnickiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na terytorium powiatu kraśnickiego (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2022 r., poz. 2549) zmienionej uchwałą NR XLIX-374/2022 Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 29 czerwca 2022 r., zmieniająca uchwałę Nr XLVII-344/2022 Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Powiatu Kraśnickiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na terytorium powiatu kraśnickiego (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2022 r., poz. 3391).

 

Zabytek powinien spełniać następujące kryteria

  1. Znajdować się na terytorium Powiatu Kraśnickiego;
  2. Posiadać istotne znaczenie dla dziedzictwa kulturowego Powiatu Kraśnickiego, ze szczególnym uwzględnieniem jego wartości historycznej, artystycznej, naukowej, sakralnej oraz dostępności na potrzeby społeczne, kulturalne, edukacyjne i turystyczne;
  3. Być wpisanym do rejestru zabytków lub znajdować się w gminnej ewidencji zabytków z terenu Powiatu Kraśnickiego.

Wnioski o udzielenie dotacji należy składać w wersji pisemnej w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Kraśniku, Al. Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik w terminie do 31.01.2024 r.

Materiały

WNIOSEK o udzielenie dotacji ze środków finansowych Powiatu Kraśnickiego
WNIOSEK​_o​_udzielenie​_dotacji​_ze​_środków​_finansowych​_Powiatu​_Kraśnickiego.pdf 0.55MB
KLAUZULA INFORMACYJNA
KLAUZULA​_INFORMACYJNA​_prace​_konserwatorskie.pdf 0.12MB
UCHWAŁA nr XLVII 344/2022
UCHWAŁA​_prace​_konserwatorskie.pdf 0.18MB
{"register":{"columns":[]}}