W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Otwarty konkurs ofert - Prowadzenie na terenie powiatu kraśnickiego mieszkań chronionych treningowych dla 5 usamodzielnianych pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2025 r.

01.12.2022

Grafika przedstawia białą ikonę megafonu na tle złożonym z trójkątów w odcieniach koloru niebieskiego.

Zarząd Powiatu w Kraśniku ogłasza:

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ NA LATA 2023-2025

Tytuł:
„Prowadzenie na terenie powiatu kraśnickiego mieszkań chronionych treningowych dla 5 usamodzielnianych pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2025 r .”

Głównym celem realizacji zadania będzie zapewnienie  usług bytowych oraz nauki, rozwijania lub utrwalania samodzielności, sprawności w zakresie samoobsługi, pełnienia ról społecznych w integracji ze społecznością lokalną, w celu umożliwienia prowadzenia samodzielnego życia.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 169.800,00 zł. Zadanie będzie realizowane w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2025 r. Termin do składnia ofert  upływa 23 grudnia 2022r. o godz. 12.00 liczony jest  od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia o konkursie.

Materiały

Uchwała nr 260-845 2022
Uchwała​_nr​_260-845​_2022.pdf 0.19MB
Ogłoszenie o konkursie ofert
Ogłoszenie​_o​_konkursie​_ofert.pdf 0.41MB
Załącznik nr 1 - Wzór oferty
Wzór​_oferty​_zalącznik​_nr​_1​_rozporządzenia.docx 0.06MB
Załącznik nr 3 - Wzór umowy
Wzór​_umowy​_załącznik​_nr​_3​_rozporządzenia.docx 0.03MB
Załącznik nr 5 - Wzór sprawozdania
Wzór​_sprawozdania​_załącznik​_nr​_5​_rozporzadzenia.docx 0.04MB
{"register":{"columns":[]}}