W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Podstawowe Informacje

Informujemy, że na terenie Powiatu Kraśnickiego w 2022 roku funkcjonują 4 punkty, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Z pomocy może skorzystać każda zainteresowana osoba, która złoży pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów płatnej pomocy prawnej. W zależności od zapotrzebowania zgłoszonego przez osobę uprawnioną w punkcie organizuje się również spotkanie z mediatorem poświęcone nieodpłatnej mediacji.

Informacje

1.Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, w którym porad udzielają radcowie prawni wskazani przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie oraz przez Okręgową Radę Adwokacką w Lublinie na podstawie umowy zawartej z Powiatem Kraśnickim.

USYTUOWANE W LOKALACH

- budynkek Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Kraśniku, ul. Szpitalna 2A, 23-204 Kraśnik, pokój 114 (Parter), 

- Ośrodku Kultury w Urzędowie, ul. Dzikowskiego 1, 23-250 Urzędów (Parter) ,

GODZINY PRZYJĘĆ: 11:30 - 15:30. (PONIEDZIAŁEK, WTOREK, ŚRODA, CZWARTEK)

GODZINY PRZYJĘC W PIĄTEK: 11:30 - 15:00

2. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez Centrum Wolontariatu
w Kraśniku
 

USYTUOWANE W LOKALACH

- budynkek Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Kraśniku, ul. Szpitalna 2A, 23-204 Kraśnik, pokój 114 (Parter), 

- Ośrodku Kultury w Urzędowie, ul. Dzikowskiego 1, 23-250 Urzędów (Parter) ,

GODZINY PRZYJĘĆ: 7:30 - 11:30. (PONIEDZIAŁEK, WTOREK, ŚRODA, CZWARTEK)

GODZINY PRZYJĘC W PIĄTEK: 7:30 - 11:30

3. Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadzony przez Centrum Wolontariatu w Kraśniku


USYTUOWANY W LOKALU  

- Ośrodku Kultury w Urzędowie, ul. Dzikowskiego 1, 23-250 Urzędów (Parter), godziny przyjęć: 7:30 – 11:30

GODZINY PRZYJĘĆ: 7:30 - 11:30. (PONIEDZIAŁEK, WTOREK, ŚRODA, CZWARTEK)

GODZINY PRZYJĘC W PIĄTEK: 7:30 - 11:30

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod numerami

- POWIAT KRAŚNICKI - 783 660 200 

- STOWARZYSZENIE CENTRUM WOLONTARIATU W KRAŚNIKU -663 368 000

W GODZINACH OD 7:30 DO 15:00 OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU.

- ZA POŚREDNICTWEM POCZTY ELEKTRONICZNEJ POD ADRESEM: npp@powiatkrasnicki.pl

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się (po uprzednim zgłoszeniu tego faktu u osoby prowadzącej zapisy oraz po złożeniu oświadczenia wraz ze wskazaniem okoliczności uzasadniających udzielenie porady na innych zasadach) może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna także poza punktem albo za pomocą środków porozumiewania się na odległość, po umówieniu terminu wizyty.

 

Materiały

Informacje o zasadach i zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2022 r
Informacje​_o​_zasadach​_i​_zakresie​_udzielania​_nieodpłatnej​_pomocy​_prawnej.pdf 0.13MB
Karta informacyjna Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie
Karta​_informacyjna​_nieodplatne​_poradnictwo​_obywatelskie.pdf 0.18MB
Karta Informacyjna Nieodpłatna Mediacja
Karta​_informacyjna​_nieodpłatna​_mediacja-2.pdf 0.20MB
Karta Informacyjna Nieodpłatna Pomoc Prawna
Kartainformacyjna​_nieodplatna​_pomoc​_prawna.pdf 0.23MB
Karta informacyjna pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem
Karta​_informacyjna​_pomoc​_osobom​_pokrzywdzonym​_przestepstwem.pdf 0.17MB
Lista jednostek nieodplatnego poradnictwa​_
Lista​_jednostek​_nieodplatnego​_poradnictwa​_.pdf 0.53MB
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
KLAUZULA​_INFORMACYJNA​_DOTYCZĄCA​_PRZETWARZANIA​_DANYCH​_OSOBOWYCH.pdf 0.11MB
Harmonogram Pracy Punktów
Informator dla beneficjentów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
{"register":{"columns":[]}}