W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Podstawowe Informacje

Informujemy, że na terenie Powiatu Kraśnickiego w 2024 roku funkcjonują 4 punkty, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Z pomocy może skorzystać każda zainteresowana osoba, która złoży pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów płatnej pomocy prawnej. W zależności od zapotrzebowania zgłoszonego przez osobę uprawnioną w punkcie organizuje się również spotkanie z mediatorem poświęcone nieodpłatnej mediacji.

Informacje

1.Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, w których porad udzielają radcowie prawni wskazani przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie oraz przez Okręgową Radę Adwokacką w Lublinie na podstawie umowy zawartej z Powiatem Kraśnickim.

USYTUOWANE W LOKALACH

- budynkek Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Kraśniku, ul. Szpitalna 2A, 23-204 Kraśnik, pokój 114 (Parter), 

- Ośrodku Kultury w Urzędowie, ul. Dzikowskiego 1, 23-250 Urzędów (Parter) ,

GODZINY PRZYJĘĆ: 11:30 - 15:30. (PONIEDZIAŁEK, WTOREK, ŚRODA, CZWARTEK, PIĄTEK)

2. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez "PASIEKA" - Fundacja Rozwoju i Wsparcia
 

USYTUOWANE W LOKALACH

- budynkek Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Kraśniku, ul. Szpitalna 2A, 23-204 Kraśnik, pokój 114 (Parter), 

- Ośrodku Kultury w Urzędowie, ul. Dzikowskiego 1, 23-250 Urzędów (Parter) ,

GODZINY PRZYJĘĆ: 7:30 - 11:30. (PONIEDZIAŁEK, WTOREK, ŚRODA, CZWARTEK, PIĄTEK)

3. Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadzony przez "PASIEKA" - Fundacja Rozwoju i Wsparcia


USYTUOWANY W LOKALU  

- Ośrodku Kultury w Urzędowie, ul. Dzikowskiego 1, 23-250 Urzędów (Parter), godziny przyjęć: 7:30 – 11:30

GODZINY PRZYJĘĆ: 7:30 - 11:30. (PONIEDZIAŁEK, WTOREK, ŚRODA, CZWARTEK)

GODZINY PRZYJĘC W PIĄTEK: 7:30 - 11:30

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod numerami

- POWIAT KRAŚNICKI - 783 660 200 

- "PASIEKA" - Fundacja Rozwoju i Wsparcia -730 312 959

W GODZINACH OD 7:30 DO 15:00 OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU.

- ZA POŚREDNICTWEM POCZTY ELEKTRONICZNEJ POD ADRESEM: npp@powiatkrasnicki.pl

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się (po uprzednim zgłoszeniu tego faktu u osoby prowadzącej zapisy oraz po złożeniu oświadczenia wraz ze wskazaniem okoliczności uzasadniających udzielenie porady na innych zasadach) może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna także poza punktem albo za pomocą środków porozumiewania się na odległość, po umówieniu terminu wizyty.

 

Materiały

Informacje o zasadach i zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2024 roku
Informacje​_o​_zasadach​_i​_zakresie​_udzielania​_nieodpłatnej​_pomocy​_prawnej.pdf 0.13MB
Karta Informacyjna Nieodplatne Poradnictwo Obywatelskie 2024
Karta​_informacyjna​_nieodplatne​_poradnictwo​_obywatelskie​_2024.pdf 0.19MB
Karta Informacyjna Nieodpłatna Mediacja 2024
Karta​_informacyjna​_nieodpłatna​_mediacja-2.pdf 0.20MB
Karta Informacyjna Nieodplatna Pomoc Prawna 2024
Kartainformacyjna​_nieodplatna​_pomoc​_prawna.pdf 0.23MB
Karta Informacyjna Pomoc Osobom Pokrzywdzonym Przestepstwem
Karta​_informacyjna​_pomoc​_osobom​_pokrzywdzonym​_przestepstwem.pdf 0.17MB
Lista jednostek nieodplatnego poradnictwa 2024
Lista​_jednostek​_nieodplatnego​_poradnictwa​_2024.pdf 0.35MB
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
KLAUZULA​_INFORMACYJNA​_DOTYCZĄCA​_PRZETWARZANIA​_DANYCH​_OSOBOWYCH.pdf 0.11MB
Harmonogram Pracy Punktów
Informator dla beneficjentów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
Otwarty konkurs ofert na Nieodpłatną Pomoc Prawną, Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie i Edukację Prawną w 2023 roku

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Kraśnickiego w 2023 roku.

OPIS

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie podmiotu, któremu zostanie zlecone wykonanie zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji poprzez powierzenie. Do otwartego konkursu mogą przystąpić podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, a także są wpisane na listę prowadzoną przez Wojewodę Lubelskiego, o której mowa w art. 11d ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 945). Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.11.2022 roku do godziny 13:00 (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu).

Materiały

Uchwała ogłoszenie otwartego konkursu ofert
Uchwała​_Nr256​_830​_2022​_-​_ogłoszenie​_konkursu.pdf 0.10MB
Załacznik do uchwały o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert
Załącznik​_do​_Uchwały​_Nr​_256​_830​_2022​_Zarządu​_Powiatu​_Kraśnickiego​_.pdf 0.29MB
Zalącznik nr 1 Wzór oferty realizacji zadania publicznego
Zalacznik​_Nr​_1​_Wzór​_oferty​_realizacji​_zadania​_publicznego.docx 0.03MB
Zalącznik Nr 2 do Ogłoszenia o otwartym konkursie ofert
Załącznik​_Nr​_2​_do​_Ogłoszenia​_o​_otwartym​_konkursie​_ofert.pdf 0.14MB
Zalącznik Nr 3 do Ogłoszenia o otwartym konkursie ofert
Załącznik​_Nr​_3​_do​_Ogłoszenia​_o​_otwartym​_konkursie​_ofert.pdf 0.14MB
Zalącznik Nr 4 do Ogłoszenia o otwartym Konkursie ofert
Załącznik​_Nr​_4​_do​_Ogłoszenia​_o​_otwartym​_konkursie​_ofert.pdf 0.16MB
Zalącznik Nr 5 do ogłoszenia o otwartym konkursie ofert
Załącznik​_Nr​_5​_do​_Ogłoszenia​_o​_otwartym​_konkursie​_ofert.pdf 0.16MB
Zalącznik Nr 6 Wzór Sprawozdania z wykonania zadania publicznego
Załacznik​_Nr​_6​_Wzór​_Sprawozdania​_z​_wykonania​_zadania​_publicznego.docx 0.03MB
Uchwała Nr 257 - 836/2022 Zarządu Powiatu z dnia 14 listopada 2022 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej opiniujących oferty złożone w otwartym konkursie ofert
Uchwała​_Nr​_257-836​_2022​_​_nabór​_kandydatów​_na​_członkówk​_komisji​_konkursowej​_opinjującej​_oferty​_.pdf 0.11MB
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 257-836/2022 Zarządu Powiatu z dnia 14 listopada 2022 roku
Załącznik​_nr​_1​_do​_uchwały​_Nr​_​_257-836​_2022.doc 0.06MB
Uchwała Nr 259-839/2022 w Sprawie Powołania Komisji Konkursowej w celu opinjowania złozonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizacje NPP, NPO i EP na terenie Powiatu Kraśnickiego w 2023 roku
Uchwała​_Nr​_259-839​_2022​_w​_Sprawie​_Powołania​_Komisji​_Konkursowej.pdf 0.12MB
Załącznik Nr 1 do Regulaminu Komisji Konkursowej
Załącznik​_Nr​_1​_do​_Regulaminu​_Komisji​_Konkursowej.pdf 0.14MB
Załącznik Nr 2 do Regulaminu Komisji Konkursowej
Załącznik​_Nr​_2​_do​_Regulaminu​_Komisji​_Konkursowej.pdf 0.20MB
Załącznik Nr 3 do Regulaminu Komisji Konkursowej
Załącznik​_Nr​_3​_do​_Regulaminu​_Komisji​_Konkursowej.pdf 0.21MB
Załącznik Nr 4 do Regulaminu Komisji Konkursowej
Załącznik​_Nr​_4​_do​_Regulaminu​_Komisji​_Konkursowej.pdf 0.18MB
Uchwała Nr 261-853/2022 Zarządu Powiatu w Kraśniku z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu kraśnickiego w 2023 roku
Uchwala​_o​_rozstrzygnieciu​_konkursu​_na​_NPP​_na​_2023​_rok.pdf 0.13MB
OGŁOSZENIE w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu kraśnickiego w 2023 roku.
Ogloszenie​_o​_wybraniu​_organizacji​_pozarzadowej​_na​_prowadzenie​_NPP​_NPO​_i​_EP​_w​_2023​_roku.pdf 0.09MB
Otwarty konkurs ofert na Nieodpłatną Pomoc Prawną, Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie i Edukację Prawną w 2024 roku

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Kraśnickiego w 2024 roku.

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie podmiotu, któremu zostanie zlecone wykonanie zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji poprzez powierzenie. Do otwartego konkursu mogą przystąpić podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, a także są wpisane na listę prowadzoną przez Wojewodę Lubelskiego, o której mowa w art. 11d ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 945). Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.11.2023 roku do godziny 13:00 (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu).

Materiały

Uchwała Nr: 316-1057/2023-ogłoszenie​_konkursu
Uchwała​_Nr316​_1057​_2023​_-​_ogłoszenie​_konkursu​_popr.pdf 0.10MB
Załącznik do Uchwały Nr: 316-1057/2023 Zarządu Powiatu Kraśnickiego
Załącznik​_do​_Uchwały​_Nr316​_1057​_2023​_Zarządu​_Powiatu​_Kraśnickiego​_.pdf 0.29MB
Zalacznik Nr: 1 Wzór oferty realizacji zadania publicznego
Zalacznik​_Nr​_1​_Wzór​_oferty​_realizacji​_zadania​_publicznego.docx 0.03MB
Załącznik Nr: 2 do Ogłoszenia o otwartym konkursie ofert
Załącznik​_Nr​_2​_do​_Ogłoszenia​_o​_otwartym​_konkursie​_ofert.pdf 0.14MB
Załącznik Nr: 3 do Ogłoszenia o otwartym konkursie ofert
Załącznik​_Nr​_3​_do​_Ogłoszenia​_o​_otwartym​_konkursie​_ofert.pdf 0.14MB
Załącznik Nr: 4 do Ogłoszenia o otwartym konkursie ofert
Załącznik​_Nr​_4​_do​_Ogłoszenia​_o​_otwartym​_konkursie​_ofert.pdf 0.16MB
Załącznik Nr 5 do Ogłoszenia o otwartym konkursie ofert
Załącznik​_Nr​_5​_do​_Ogłoszenia​_o​_otwartym​_konkursie​_ofert.pdf 0.16MB
Załacznik Nr: 6 Wzór Sprawozdania z wykonania zadania publicznego
Załacznik​_Nr​_6​_Wzór​_Sprawozdania​_z​_wykonania​_zadania​_publicznego.docx 0.03MB
Uchwała Nr: 316-1058/2023 nabór kandydatów na członkówk komisji
Uchwała​_Nr​_​_316​_1058​_2023​_nabór​_kandydatów​_na​_członkówk​_komisji​_konkursowej1.pdf 0.11MB
Załącznik Nr: 1 do uchwały Nr: 316-1058/2023
Załącznik​_nr​_1​_do​_uchwały​_Nr​_316​_1058​_​_2023.pdf 0.24MB
Uchwała Nr: 319-1065/2023 w Sprawie Powołania Komisji Konkursowej
Uchwała​_Nr​_319​_1065​_2023​_w​_Sprawie​_Powołania​_Komisji​_Konkursowej.pdf 0.12MB
Regulamin pracy Komisji Konkursowej
Regulamin​_pracy​_Komisji​_Konkursowej.pdf 0.21MB
Załącznik Nr: 1 do Regulaminu Komisji Konkursowej
Załącznik​_Nr​_1​_do​_Regulaminu​_Komisji​_Konkursowej.pdf 0.14MB
Załącznik Nr:2 do Regulaminu Komisji Konkursowej
Załącznik​_Nr​_2​_do​_Regulaminu​_Komisji​_Konkursowej.pdf 0.20MB
Załącznik Nr: 3 do Regulaminu Komisji Konkursowej
Załącznik​_Nr​_3​_do​_Regulaminu​_Komisji​_Konkursowej.pdf 0.21MB
Załącznik Nr: 4 do Regulaminu Komisji Konkursowej
Załącznik​_Nr​_4​_do​_Regulaminu​_Komisji​_Konkursowej.pdf 0.17MB
Uchwała Nr. 324-1074/2023 Zarządu Powiatu w Kraśniku z dnia 12.12.2023r. w sprawie rostrzygnięcia otwartego konkursu ofert na prowadzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, swiadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Kraśnickiego w 2024 roku.
Uchwała​_o​_roztrzygnieciu​_konkursu​_na​_NPP​_na​_2024​_rok.pdf 0.12MB
Ogłoszenie w sprawie rostrzygnięcia otwartego konkursu ofert na prowadzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, swiadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Kraśnickiego w 2024 roku.
Ogłoszenie​_o​_wybraniu​_organizacji​_poarządowej​_na​_prowadzenie​_NPP​_NPO​_i​_EP​_w​_2024​_roku.pdf 0.10MB
{"register":{"columns":[]}}