W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Biuro Starosty

Patronat Honorowy Starosty Kraśnickiego

Kiedy ubiegać się o patronat?

Patronat Honorowy Starosty Kraśnickiego obejmuje inicjatywy społeczne, wydarzenia z życia szkół i uczelni, konferencje, spotkania, festiwale, koncerty, akcje charytatywne oraz inne wydarzenia kulturalne, sportowe i naukowe.

Patronat należy traktować jako wyróżnienie podkreślające szczególny charakter imprez lub przedsięwzięć organizowanych na terenie m.in. powiatu kraśnickiego. Może być również przyznany imprezom lub przedsięwzięciom, które posiadają zasięg, rangę i znaczenie międzynarodowe, ogólnopolskie lub regionalne i wydarzeniom mającym związek z zadaniami wykonywanymi przez powiat.

Należy jednak pamiętać, że Patronat Starosty jest wyróżnieniem honorowym. Jego przyznanie nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub organizacyjnego.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z regulaminem.

Kto może ubiegać się o patronat?

Z wnioskiem o przyznanie Patronatu Starosty Kraśnickiego imprezie lub przedsięwzięciu występuje Organizator. Termin składania wniosku o przyznanie Patronatu Honorowego Starosty Kraśnickiego nie może być krótszy niż 2 miesiące przed planowaną datą organizacji imprezy lub przedsięwzięcia.

Gdzie złożyć wniosek o patronat?

Wniosek o przyznanie Patronatu Honorowego Starosty Kraśnickiego należy przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Kraśniku, Al. Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik lub złożyć w Sekretariacie, pokój 101 Starostwa Powiatowego w Kraśniku.

Patronat został przyznany, co dalej?

Organizator powiadamiany jest o przyznaniu patronatu nie później niż w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku.

W przypadku przyznania patronatu należy umieścić informację na ten temat we wszystkich materiałach promocyjnych, reklamowych i informacyjnych oraz w trakcie trwania imprezy, w widocznym miejscu, umieścić znaki promocyjne Powiatu Kraśnickiego.

Po zakończeniu wydarzenia organizator zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z przebiegu imprezy w ciągu 30 dni od jej zakończenia.

Po więcej szczegółów odsyłamy do regulaminu. Wykaz wszystkich dokumentów można znaleść w załącznikach poniżej.

Materiały

Patronat honorowy starosty krasnickiego pliki graficzne
Patronat​_honorowy​_starosty​_krasnickiego​_​_pliki​_graficzne.zip 1.43MB
Sprawozdanie z imprezy objetej patronatem honorowym starosty krasnickiego
sprawozdanie​_z​_imprezy​_objetej​_patronatem​_honorowym​_starosty​_krasnickiego(1).pdf 0.23MB
Regulamin przyznawania patronatu honorowego starosty krasnickiego
regulamin​_przyznawania​_patronatu​_honorowego​_starosty​_krasnickiego(1).pdf 0.20MB
Wniosek o przyznanie patronatu starosty kraśnickiego
wniosek​_o​_przyznanie​_patronatu​_honorowego​_starosty​_krasnickiego.pdf 0.11MB
Medal Starosty Kraśnickiego

Informacje

Medal Starosty Kraśnickiego jest odznaką honorową. Przyznawany jest w dowód uznania wybitnym osobom i organizacjom, które przyczyniają się do rozwoju i aktywizują w poszczególnych dziedzinach środowiska lokalne. Madal mogą otrzymać osoby fizyczne, stowarzyszenia, organizacje, placówki oświatowo-wychowawcze i kulturalne oraz osoby fizyczne. Prawo zgłaszania kandydatów do Medalu Starosty Kraśnickiego przysługuje: -Członkom Kapituły (Przwodniczący Rady Powiatu, Członkowie Zarządu Powiatu) -Burmistrzom i Wójtom Miast i Gmin Powiatu Kraśnickiego -Stałym Komisjom Rady Powiatu -Kierownikom Wydziałów Starostwa Powiatowego w Kraśniku w porozumieniu z Sekretarzem Powiatu -Organizacjom społecznym. Wniosek o nadanie Medalu osobie fizycznej, organizacji lub instytucji powinien być przedstawiony Kapitule conajmniej na miesiąc przed przewidywanym terminem jej wręczenia. Wręczenie Medalu odbywa się podczas: -imprez i uroczystości o zasięgu powiatowym, -obchodów jubileuszowych organizacji i instytucji -uroczystych sesji Rady Powiatu -uroczystych obchodów świąt państwowych i narodowych.

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat Starostwa Powiatowego w Kraśniku, Aleja Niepodległości 20, 23-210 Kraśnik, I piętro, pokój 107

Termin i sposób załatwienia

30 dni od dnia złożenia wniosku
 

Podstawa prawna

Art. 34 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)
 

Tryb odwoławczy

Brak
 

Opłaty

Brak

Materiały

Wniosek o przyznanie medalu starosty osobie fizycznej
zalacznik​_nr​_1​_wniosek​_o​_przyznan​_medalu​_osobie​_fiz.pdf 0.01MB
Wniosek o przyznanie medalu starosty organizacjom
Zalacznik​_nr​_2​_wniosek​_o​_przyznmedalu​_organizacji(1).pdf 0.02MB
{"register":{"columns":[]}}