W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Nabór wniosków na zwrot wyposażenia stanowiska pracy w ramach środków PFRON

Grafika przedstawia białą ikonę stosu dokumentów na tle złożonym z trójkątów w odcieniach koloru niebieskiego.

Starostwo Powiatowe w Kraśniku informuje, że od dnia 20 lipca 2022 roku prowadzony będzie nabór wniosków w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze G na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych dotyczących zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.

Refundacja przyznawana jest pracodawcy, który zobowiąże się do zatrudnienia osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu przez okres co najmniej 36 miesięcy. Zwrot środków finansowych obejmuje udokumentowane koszty zakupu lub wytworzenia wyposażenia stanowiska pracy. Wniosek należy wypełnić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011 roku w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1276).

Źródłem finansowania są środki pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które będą przyznawane według kolejności złożenia wniosków i w ramach limitu środków przeznaczonych na ten cel.


Wnioski można pobrać w Wydziale Spraw Społecznych tut. Urzędu lub ze strony internetowej.

Następnie kompletny wniosek należy złożyć w punkcie informacyjnym Starostwa Powiatowego
w Kraśniku lub kierować drogą pocztową na adres:


Starostwo Powiatowe w Kraśniku
Aleja Niepodległości 20
23–204 Kraśnik

Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu (81) 826-17-87.

 

{"register":{"columns":[]}}