W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Nabór wniosków na zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy w ramach środków PFRON

Grafika przedstawia białą ikonę megafonu na tle złożonym z trójkątów w odcieniach koloru niebieskiego.

Na podstawie Uchwały Nr LX – 439/2023 Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 29 marca 2023 roku
w sprawie określenia zadań, na które przeznaczono środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu w 2023 r. informujemy, że można już składać wnioski do Starostwa Powiatowego w Kraśniku na dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.

Informacje dla pracodawców w sprawie refundacji:


Starosta Kraśnicki może ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pracodawcy, który przez okres co najmniej 36 miesięcy zatrudni osobę niepełnosprawną, zarejestrowaną jako bezrobotna lub poszukującą pracy niepozostająca w zatrudnieniu, zwrócić koszty wyposażenia stanowiska pracy - zwane dalej „refundacją", w wysokości określonej w  umowie, nie wyższej jednak niż 15-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.


Wniosek należy wypełnić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 11 marca 2011 roku w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1276).


Wnioski można pobrać w Wydziale Spraw Społecznych tut. Urzędu lub ze strony internetowej.  Następnie kompletny wniosek należy złożyć w punkcie informacyjnym Starostwa Powiatowego w Kraśniku lub kierować drogą pocztową na adres:


Starostwo Powiatowe w Kraśniku,  Aleja Niepodległości 20, 23–204 Kraśnik

Źródłem finansowania są środki pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które będą przyznawane według kolejności złożenia wniosków
i w ramach limitu środków przeznaczonych na ten cel.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Spraw Społecznych pod numerem telefonu: (81) 826 – 17-87.

Materiały

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 11 marca 2011 r.
ROZPORZĄDZENIE​_MINISTRA​_PRACY​_I​_POLITYKI​_SPOŁECZNEJ​_z​_dnia​_11​_marca​_2011​_r​_.pdf 0.14MB
Wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
Wn-W​_(I)​_Wniosek​_o​_przyznanie​_refundacji​_kosztów​_wyposażenia​_stanowiska​_pracy​_osoby​_niepełnosprawnej.DOC 0.17MB
{"register":{"columns":[]}}