W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ogłoszenie o konsultacjach

Grafika przedstawia białą ikonę megafonu na tle złożonym z trójkątów w odcieniach koloru niebieskiego.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach.

            Przedmiotowe konsultacje dotyczą projektu Uchwały Rady Powiatu w Kraśniku w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Kraśnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami mogącymi prowadzić działalność pożytku publicznego na rok 2024”.

            Uwagi i propozycje należy zgłaszać pisemnie, za pośrednictwem formularza, będącego Załącznikiem Nr 2 do Uchwały Nr 315-1053/2023 Zarządu Powiatu w Kraśniku z dnia 31  października 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Kraśniku w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Kraśnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami mogącymi prowadzić działalność pożytku publicznego na rok 2024”, na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku, ul. Grunwaldzka 6, 23-204 Kraśnik lub poprzez e-mail: pcpr@pcpr.krasnik.pl.

Do pobrania:

- Uchwała ZP w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały RP w Kraśniku
w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Powiatu Kraśnickiego
z organizacjami pozarządowymi.

-  Projekt uchwały RP o uchwaleniu Rocznego programu współpracy Powiatu Kraśnickiego
z organizacjami pozarządowymi.

- Projekt Rocznego Programu Współpracy na 2024 rok.

- Załącznik nr 2 Formularz uwag klauzula.

Materiały

Uchwała ZP konsultacje rocznego programu na 2024
Uchwała​_ZP​_konsultacje​_rocznego​_programu​_na​_2024.pdf 0.38MB
Projekt uchwały RP o uchwaleniu Rocznego programu współpracy Powiatu Kraśnickiego
Projekt​_uchwały​_RP​_o​_uchwaleniu​_Rocznego​_programu​_współpracy​_Powiatu​_Kraśnickiego​_.pdf 0.19MB
Załącznik do uchwały RP-Projekt Roczny Program Współpracy na 2024 rok
Załącznik​_do​_uchwały​_RP-​_Projekt​_Roczny​_Program​_Współpracy​_na​_2024​_rok.pdf 0.27MB
Załacznik nr 2 Formularz uwag klauzula
Załacznik​_nr​_2​_Formularz​_uwag​_klauzula.pdf 0.48MB
Załacznik nr 2 Formularz uwag klauzula
Załacznik​_nr​_2​_Formularz​_uwag​_klauzula.doc 0.04MB
{"register":{"columns":[]}}