W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ogłoszenie o konsultacjach projektu „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2022-2024”.

Grafika przedstawia niebieskie tło, na którym znajduje się Herb Powiatu Kraśnickiego wraz z podpisem. Herb na czerwonym tle przedstawia połowę srebrnego jelenia ze złotą koroną na szyi, pod nim znajdują się trzy zwężające się w dół srebrne wręby (białe pasy).

Zarząd Powiatu w Kraśniku ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

  1. Przedmiot konsultacji:

Przedmiotem konsultacji jest projekt „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2022-2024”.

  1. Podmioty uprawnione do składania uwag i wniosków w ramach konsultacji:

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Powiatu Kraśnickiego oraz prowadzące działalność statutową w sferze zadań publicznych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

  1. Warunki udziału w konsultacjach:

Warunkiem udziału organizacji lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w konsultacjach jest podanie następujących informacji:
a) nazwa i adres organizacji/podmiotu;
b) numer KRS;
c) nazwisko i imię osoby zgłaszającej uwagi, uprawnionej do reprezentowania organizacji.

  1. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

Konsultacje w przedmiotowej sprawie będą prowadzone w terminie od 4.03.2022 r. do 18.03.2022 r.

  1. Zasady i formy przeprowadzenia konsultacji:

Konsultacje polegają na zapoznaniu się z projektem „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2022-2024” oraz wypełnieniu stosownego formularza.

Przeprowadzone one są w formie:
- elektronicznej wypełniony i podpisany formularz uwag i wniosków, należy przesłać na adres poczty e-mail: pcpr@pcpr.krasnik.pl.

  1. Adres pod którym można zapoznać się z treścią projektu:

Projekt „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2022-2024” podlega zamieszczeniu na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kraśniku oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku.

  1. Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:

Za przeprowadzenie procesu konsultacji odpowiada Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku.

Materiały

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 211-691 2022 roku ZP w Kraśniku z dnia 4 marca 2022 roku Treść ogłoszenia
Załącznik​_Nr​_1​_do​_Uchwały​_Nr​_211-691​_2022​_roku​_ZP​_w​_Kraśniku​_z​_dnia​_4​_marca​_2022​_roku​_Treść​_ogłoszenia.pdf 0.54MB
Załacznik Nr 2 do uchwały Nr 211-691 2022 roku z dnia 4 marca 2022 roku Formularz-zmian-2022-2024
Załacznik​_Nr​_2​_do​_uchwały​_Nr​_211-691​_2022​_roku​_z​_dnia​_4​_marca​_2022​_roku​_Formularz-zmian-2022-2024.pdf 0.36MB
Uchwała Nr 211-691 2022 z dnia 4 marca 2022 roku
Uchwała​_Nr​_211-691​_2022​_z​_dnia​_4​_marca​_2022​_roku.pdf 0.13MB
Projekt - Powiatowy Program Rozwoju Pieczu Zastępczej na lata 2022-2024
Projekt​_-​_Powiatowy​_Program​_Rozwoju​_Pieczu​_Zastępczej​_na​_lata​_2022-2024.pdf 1.19MB
{"register":{"columns":[]}}