W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

iodp

Do zadań Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych należą w szczególności sprawy:

  • organizacji i nadzoru nad pracą kancelarii niejawnej Urzędu, zapewnienia ochrony informacji niejawnych oraz współpracy z Departamentem Organizacyjnym w zapewnieniu ochrony fizycznej Urzędu;
  • zapewnienia ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne;
  • zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka;
  • kontroli ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;
  • opracowywania, aktualizowania i przedkładania do akceptacji kierownika jednostki organizacyjnej planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, i nadzorowanie jego realizacji;
  • prowadzenia szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych;
  • prowadzenia zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających;
  • prowadzenia aktualnego wykazu osób zatrudnionych w komórce organizacyjnej albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto;
  • przekazywania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do ewidencji danych osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” i wyżej, a także osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa, na podstawie wykazu, o którym mowa w pkt. 8.
{"register":{"columns":[]}}