W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Dla kierowców

Rejestracja nowego pojazdu

Materiały

Wniosek o rejestrację
Wniosek​_o​_rejestrację.pdf 0.08MB

Wymagane dokumenty

1. Oryginał dowodu własności pojazdu (faktura zakupu).

2. Świadectwo zgodności WE lub świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji.

3. Dokument tożsamości do wglądu (np. dowód osobisty, paszport, karta pobytu).

Opłaty

1. Opłata komunikacyjna:

- samochód osobowy – 160,00 zł

- przyczepa – 120,00 zł

- motocykl, ciągnik – 120,00 zł

- motorower – 110,00 zł

2. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17,00 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Druki wpłat wydawane są po złożeniu dokumentów.

Numer konta bankowego

Opłaty należy uiszczać:

- W formie bezgotówkowej - konto Urzędu Miasta Chełm Bank PEKAO SA I O/Chełm nr 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596.

- Gotówką - w punkcie kasowym Banku PEKAO SA I O/Chełm przy ulicy Lubelskiej 65 (parter Urzędu Miasta) lub w innym banku.

Należy wskazać tytuł wpłaty.

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Obsługi Mieszkańców (Wydział Komunikacji)

ul. Lubelska 63, pok. 6A

Jak umówić się na wizytę?

Wizyty odbywają się wg. kolejności pobranego numeru w biletomacie i są one realizowane codziennie do godz. 14.00.

Kontakt

82 565 39 84

Rejestracja pojazdu używanego sprowadzonego z zagranicy

Materiały

Wniosek o rejestrację
Wniosek​_o​_rejestrację.pdf 0.08MB

Wymagane dokumenty

1. Oryginał dowodu własności pojazdu, (dowodem własności są m.in.: umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa o dożywocie, faktura VAT, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności).

2. Dotychczasowy dowód rejestracyjny.

3. Zagraniczne tablice rejestracyjne jeżeli pojazd posiada tablice.

4. Dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony spoza Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy na terenie RP. W przypadku sprzedaży pojazdu przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie obrotu pojazdami dokument ten może być zastąpiony adnotacją na fakturze określającą datę i numer dowodu odprawy celnej przywozowej oraz organ celny, który jej dokonał.

5. Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju. Istnieje możliwość rozpoczęcia rejestracji pojazdu pomimo braku tego dokumentu (dot. akcyzy), jednakże musi on być dostarczony przed wydaniem dowodu rejestracyjnego. Czasowej rejestracji pojazdu dokonuje się warunkowo, jeżeli właściciel pojazdu złoży oświadczenie, że w okresie od tej rejestracji do wydania dowodu rejestracyjnego nie nastąpi zmiana właściciela pojazdu.

6. Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego.

7. Tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego dokumentów sporządzonych w języku obcym.

8. W przypadku działania przez przedstawiciela pełnomocnictwo dla osoby załatwiającej sprawę.

9. Dokument tożsamości do wglądu (np. dowód osobisty, paszport, karta pobytu).

Opłaty

1. Opłata komunikacyjna:

- 80,00 zł tablice rejestracyjne samochodowe 

- 40,00 zł tablica przyczepy 

- 40,00 zł tablica motocyklowa

- 30,00 zł tablica motorowerowa

- tablice indywidualne:

a) samochodowych 1.080,00 zł

b) motocyklowych 580,00 zł

- 54,00 zł dowód rejestracyjny 

- 13,50 zł pozwolenie czasowe 

- 12,50 zł komplet nalepek legalizacyjnych

- 40,00 zł dodatkowa tablica rejestracyjna z przeznaczeniem na bagażnik  +12,50 komplet nalepek legalizacyjnych

2. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17,00 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej). Druki wpłat wydawane są po złożeniu dokumentów.

Numer konta bankowego

Opłaty należy uiszczać:

- W formie bezgotówkowej - konto Urzędu Miasta Chełm Bank PEKAO SA I O/Chełm nr 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596.

- Gotówką - w punkcie kasowym Banku PEKAO SA I O/Chełm przy ulicy Lubelskiej 65 (parter Urzędu Miasta) lub w innym banku.

Należy wskazać tytuł wpłaty.

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Obsługi Mieszkańców (Wydział Komunikacji)

ul. Lubelska 63, pok. 6A

Jak umówić się na wizytę?

Wizyty odbywają się wg. kolejności pobranego numeru w biletomacie i są one realizowane codziennie do godz. 14.00.

Kontakt

82 565 39 84

Rejestracja pojazdu używanego zakupionego na terenie RP

Materiały

Wniosek o rejestrację
Wniosek​_o​_rejestrację.pdf 0.08MB

Wymagane dokumenty

1. Oryginał dowodu własności pojazdu, (dowodem własności są m.in.: umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa o dożywocie, faktura VAT, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności).

2. Dowód rejestracyjny z ważnym badaniem technicznym (gdy termin ważności badania upłynął niezbędne jest zaświadczenie potwierdzające aktualne badanie techniczne).

3. Tablice rejestracyjne.

4. Dokument tożsamości do wglądu (np. dowód osobisty, paszport, karta pobytu).

Opłaty

1. Opłata za wydanie:

- 80,00 zł tablice rejestracyjne samochodowe 

- 40,00 zł tablica przyczepy 

- 40,00 zł tablica motocyklowa 

- 30,00 zł tablica motorowerowa 

- tablice indywidualne:

a) samochodowych 1.080,00 zł

b) motocyklowych 580,00 zł

- 54,00 zł dowód rejestracyjny

- 13,50 zł pozwolenie czasowe

- 12,50 zł komplet nalepek legalizacyjnych,

- 40,00 zł dodatkowa tablica rejestracyjna z przeznaczeniem na bagażnik +12,50 komplet nalepek legalizacyjnych.

2. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17,00 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Druki wpłat wydawane są po złożeniu dokumentów.

Numer konta bankowego

Opłaty należy uiszczać:

- W formie bezgotówkowej - konto Urzędu Miasta Chełm Bank PEKAO SA I O/Chełm nr 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596.

- Gotówką - w punkcie kasowym Banku PEKAO SA I O/Chełm przy ulicy Lubelskiej 65 (parter Urzędu Miasta) lub w innym banku.

Należy wskazać tytuł wpłaty.

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Obsługi Mieszkańców (Wydział Komunikacji) ul. Lubelska 63, pok. 6A

Jak umówić się na wizytę?

Wizyty odbywają się wg. kolejności pobranego numeru w biletomacie i są one realizowane codziennie do godz. 14.00.

Kontakt

82 565 39 84

Czasowa rejestracja pojazdu

Materiały

Czasowa rejestracja pojazdu
czasowa​_rejestracja​_pojazdu.pdf 0.05MB

Wymagane dokumenty

W przypadku:

1. Wywozu pojazdu za granicę:

- dowód własności pojazdu

- dotychczasowy dowód rejestracyjny

- dotychczasowe tablice rejestracyjne

2. Przejazdu pojazdem zarejestrowanym na terytorium RP w celu dokonania badania technicznego:

- dowody własności pojazdu (dotyczy przypadku, gdy wnioskodawca jest inną osobą niż wpisana do dowodu rejestracyjnego)

- dotychczasowy dowód rejestracyjny (do depozytu) - dotychczasowe tablice rejestracyjne (do depozytu)

- dokument tożsamości do wglądu (np. dowód osobisty, paszport, karta pobytu)

Opłaty

Opłata za wydanie:

1. Dotyczy przejazdu z miejsca zakupu lub odbioru pojazdu na terytorium RP lub przejazdu związanego z koniecznością dokonania badania technicznego lub naprawy:

- 30,00 zł tablice tymczasowe samochodowe 

- 12,00 zł tablicę tymczasową motocyklową 

- 12,00 zł tablicę tymczasową motorowerową 

- 18,50 zł pozwolenie czasowe 

- 12,50 zł nalepki na tablice tymczasowe

2. Dotyczy wywozu pojazdu za granicę:

- 80,00 zł tablice tymczasowe samochodowe 

- 40,00 zł tablicę tymczasową motocyklową 

- 30,00 zł tablicę tymczasową motorowerową 

- 18,50 zł pozwolenie czasowe 

- 12,50 zł nalepki na tablice tymczasowe.

3. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17,00 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Druki wpłat wydawane są po złożeniu dokumentów.

Numer konta bankowego

Opłaty należy uiszczać:

- W formie bezgotówkowej - konto Urzędu Miasta Chełm Bank PEKAO SA I O/Chełm nr 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596.

- Gotówką - w punkcie kasowym Banku PEKAO SA I O/Chełm przy ulicy Lubelskiej 65 (parter Urzędu Miasta) lub w innym banku.

Należy wskazać tytuł wpłaty.

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Obsługi Mieszkańców (Wydział Komunikacji)

ul. Lubelska 63, pok. 6A

Jak umówić się na wizytę?

Wizyty odbywają się wg. kolejności pobranego numeru w biletomacie i są one realizowane codziennie do godz. 14.00.

Kontakt

82 565 39 84

Wyrejestrowanie pojazdu

Materiały

Wniosek o rejestrację
Wniosek​_o​_rejestrację.pdf 0.08MB

Wymagane dokumenty

1. Dowód rejestracyjny pojazdu.

2. Karta pojazdu (jeżeli była wydana).

3. Zaświadczenie o demontażu pojazdu.

4. Tablice(ę) rejestracyjne.

5. Dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granicą.

6. Zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży pojazdu albo postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży pojazdu wystawione przez właściwy organ.

7. Dokument tożsamości do wglądu (np. dowód osobisty, paszport, karta pobytu).

Opłaty

Za wydanie decyzji – 10,00 zł.

Druki wpłat wydawane są po złożeniu dokumentów.

Numer konta bankowego

Opłaty należy uiszczać:

- W formie bezgotówkowej - konto Urzędu Miasta Chełm Bank PEKAO SA I O/Chełm nr 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596.

- Gotówką - w punkcie kasowym Banku PEKAO SA I O/Chełm przy ulicy Lubelskiej 65 (parter Urzędu Miasta) lub w innym banku.

Należy wskazać tytuł wpłaty.

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Obsługi Mieszkańców (Wydział Komunikacji)

ul. Lubelska 63, pok. 1A

Jak umówić się na wizytę?

Wizyty odbywają się wg. kolejności pobranego numeru w biletomacie i są one realizowane codziennie do godz. 14.00.

Kontakt

82 565 31 81

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

Materiały

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
Czasowe​_wycofanie​_pojazdu​_z​_ruchu.pdf 0.08MB

Wymagane dokumenty

1. Dowód rejestracyjny.

2. Karta pojazdu (jeżeli była wydana).

3. Tablice rejestracyjne.

4. Dokument tożsamości do wglądu (np. dowód osobisty, paszport, karta pobytu).

Opłaty

1. Wycofanie pojazdu z ruchu na okres 2-ch miesięcy – 80,00 zł.

2. Wycofanie pojazdu z ruchu na okres dłuższy niż 2 miesiące ale nie dłuższy niż okres dopuszczalnego czasowego wycofania z ruchu.

3. Opłatę powiększa się za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania pojazdu z ruchu o:

- 4,00 zł - od 3 do 12 miesiąca

- 2,00 zł - od 13 do 24 miesiąca

- 0,25 zł - od 25 do 48 miesiąca

Numer konta bankowego

Opłaty należy uiszczać:

- W formie bezgotówkowej - konto Urzędu Miasta Chełm Bank PEKAO SA I O/Chełm nr 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596.

- Gotówką - w punkcie kasowym Banku PEKAO SA I O/Chełm przy ulicy Lubelskiej 65 (parter Urzędu Miasta) lub w innym banku.

Należy wskazać tytuł wpłaty.

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Obsługi Mieszkańców (Wydział Komunikacji)

ul. Lubelska 63, pok. 1A

Jak umówić się na wizytę?

Wizyty odbywają się wg. kolejności pobranego numeru w biletomacie i są one realizowane codziennie do godz. 14.00.

Kontakt

82 565 31 81

Dokonanie zmian w dowodzie rejestracyjnym w przypadku zmiany stanu faktycznego

Materiały

Wniosek o dokonanie zmian w dowodzie rejestracyjnym pojazdu
Wniosek​_o​_dokonanie​_zmian​_w​_dowodzie​_rejestracyjnym​_pojazdu.pdf 0.05MB
Wniosek o dodanie adnotacji (GAZ,HAK)
Wniosek​_o​_dodanie​_adnotacji​_(GAZ,HAK).pdf 0.06MB

Wymagane dokumenty

1. Dowód rejestracyjny.

2. Karta pojazdu (jeżeli była wydana).

3. Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego potwierdzające, że dokonane zmiany są zgodne z przepisami określającymi warunki techniczne pojazdów.

4. Dokument tożsamości do wglądu (np. dowód osobisty, paszport, karta pobytu).

Opłaty

1. Opłata za wymianę dowodu rejestracyjnego pojazdu 68,50 zł.

2. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17,00 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Druki wpłat wydawane są po złożeniu dokumentów.

Numer konta bankowego

Opłaty należy uiszczać:

- W formie bezgotówkowej - konto Urzędu Miasta Chełm Bank PEKAO SA I O/Chełm nr 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596.

- Gotówką - w punkcie kasowym Banku PEKAO SA I O/Chełm przy ulicy Lubelskiej 65 (parter Urzędu Miasta) lub w innym banku.

Należy wskazać tytuł wpłaty.

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Obsługi Mieszkańców (Wydział Komunikacji)

ul. Lubelska 63, pok. 6A

Jak umówić się na wizytę?

Wizyty odbywają się wg. kolejności pobranego numeru w biletomacie i są one realizowane codziennie do godz. 14.00.

Kontakt

82 565 39 84

Wydanie wtórnika oraz dodatkowej tablicy rejestracyjnej

Materiały

Wniosek o wydanie wtórnika-nowych tablic rejestracyjnych
Wniosek​_o​_wydanie​_wtórnika-nowych​_tablic​_rejestracyjnych.pdf 0.08MB

Wymagane dokumenty

1. Dowód rejestracyjny.

2. Wyciąg z rejestru o aktualnych badań technicznych pojazdu.

3. Zaświadczenie z Policji (w przypadku kradzieży dokumentów i tablic).

4. Dokument tożsamości do wglądu (np. dowód osobisty, paszport, karta pobytu).

Opłaty

1. Za wydanie wtórników:  

- dowodu rejestracyjnego pobiera się opłatę w wysokości 72,50 zł

- znaku legalizacyjnego opłata w wysokości 12,50 zł

- tablicy rejestracyjnej 52,50 zł (92,50zł – 2 szt.)

2. Za wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej (trzecia-bagażnik) 52,50 zł.

3. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17,00 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Druki wpłat wydawane są po złożeniu dokumentów.

Numer konta bankowego

Opłaty należy uiszczać:

- W formie bezgotówkowej - konto Urzędu Miasta Chełm Bank PEKAO SA I O/Chełm nr 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596.

- Gotówką - w punkcie kasowym Banku PEKAO SA I O/Chełm przy ulicy Lubelskiej 65 (parter Urzędu Miasta) lub w innym banku.

Należy wskazać tytuł wpłaty.

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Obsługi Mieszkańców (Wydział Komunikacji)

ul. Lubelska 63, pok. 6A

Jak umówić się na wizytę?

Wizyty odbywają się wg. kolejności pobranego numeru w biletomacie i są one realizowane codziennie do godz. 14.00.

Kontakt

82 565 39 84

Dopisanie/anulowanie współwłaściciela pojazdu

Materiały

Dopisanie/anulowanie współwłaściciela pojazdu
Dopisanie​_anulowanie​_współwłaściciela​_pojazdu.pdf 0.05MB

Wymagane dokumenty

1. Dokument potwierdzający nabycie lub utratę współwłasności.

2. Dowód rejestracyjny.

3. Dokument tożsamości do wglądu (np. dowód osobisty, paszport, karta pobytu).

Opłaty

Brak

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Obsługi Mieszkańców (Wydział Komunikacji)

ul. Lubelska 63, pok. 6A

Jak umówić się na wizytę?

Wizyty odbywają się wg. kolejności pobranego numeru w biletomacie i są one realizowane codziennie do godz. 14.00.

Kontakt

82 565 39 84

Zawiadomienie o zbyciu zarejestrowanego pojazdu

Materiały

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu
Zawiadomienie​_o​_zbyciu​_pojazdu2024.pdf 0.09MB

Wymagane dokumenty

1. Oryginał dokumentu na podstawie którego nastąpiło zbycie pojazdu.

2. Dokument tożsamości do wglądu (np. dowód osobisty, paszport, karta pobytu).

Opłaty

Brak

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Obsługi Mieszkańców (Wydział Komunikacji)

ul. Lubelska 63, pok. 1A

Jak umówić się na wizytę?

Wizyty odbywają się wg. kolejności pobranego numeru w biletomacie i są one realizowane codziennie do godz. 14.00.

Kontakt

82 565 31 81

Wydanie zatrzymanego dowodu rejestracyjnego i pozwolenia czasowego pojazdu

Materiały

Wydanie zatrzymanego dowodu rejestracyjnego
Wydanie​_zatrzymanego​_dowodu​_rejestracyjnego.pdf 0.06MB

Wymagane dokumenty

1. Pokwitowanie zatrzymania dokumentu przez organ uprawniony.

2. Badanie techniczne pojazdu dodatkowe lub okresowe.

3. Dokument tożsamości do wglądu (np. dowód osobisty, paszport, karta pobytu).

Opłaty

Brak

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Obsługi Mieszkańców (Wydział Komunikacji)

ul. Lubelska 63, pok. 1A

Jak umówić się na wizytę?

Wizyty odbywają się wg. kolejności pobranego numeru w biletomacie i są one realizowane codziennie do godz. 14.00.

Kontakt

82 565 31 81

Wymiana dowodu rejestracyjnego

Materiały

Wydanie zatrzymanego dowodu rejestracyjnego
Wydanie​_zatrzymanego​_dowodu​_rejestracyjnego.pdf 0.06MB

Wymagane dokumenty

1. Zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym.

2. Dowód rejestracyjny.

3. Karta pojazdu (jeżeli była wydana).

4. Dokument tożsamości do wglądu (np. dowód osobisty, paszport, karta pobytu).

Opłaty

1. Za wydanie:

- dowodu rejestracyjnego pobiera się opłatę w wysokości 68,50 zł.

2. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17,00 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Druki wpłat wydawane są po złożeniu dokumentów.

Numer konta bankowego

Opłaty należy uiszczać:

- W formie bezgotówkowej - konto Urzędu Miasta Chełm Bank PEKAO SA I O/Chełm nr 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596.

- Gotówką - w punkcie kasowym Banku PEKAO SA I O/Chełm przy ulicy Lubelskiej 65 (parter Urzędu Miasta) lub w innym banku.

Należy wskazać tytuł wpłaty.

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Obsługi Mieszkańców (Wydział Komunikacji)

ul. Lubelska 63, pok. 6A

Jak umówić się na wizytę?

Wizyty odbywają się wg. kolejności pobranego numeru w biletomacie i są one realizowane codziennie do godz. 14.00.

Kontakt

82 565 39 84

Zaśwadczenie o utraconym dowodzie rejestracyjnym

Materiały

Wniosek - zaświadczenie o utraconym dowodzie rejestracyjnym
Wniosek​_-​_zaświadczenie​_o​_utraconym​_dowodzie​_rejestracyjnym.pdf 0.05MB

Wymagane dokumenty

Dokument tożsamości do wglądu (np. dowód osobisty, paszport, karta pobytu).

Opłaty

Za wydanie zaświadczenia – 17,00 zł.

Druki wpłat wydawane są po złożeniu dokumentów.

Numer konta bankowego

Opłaty należy uiszczać:

- W formie bezgotówkowej - konto Urzędu Miasta Chełm Bank PEKAO SA I O/Chełm nr 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596.

- Gotówką - w punkcie kasowym Banku PEKAO SA I O/Chełm przy ulicy Lubelskiej 65 (parter Urzędu Miasta) lub w innym banku.

Należy wskazać tytuł wpłaty.

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Obsługi Mieszkańców (Wydział Komunikacji)

ul. Lubelska 63, pok. 1A

Jak umówić się na wizytę?

Wizyty odbywają się wg. kolejności pobranego numeru w biletomacie i są one realizowane codziennie do godz. 14.00.

Kontakt

82 565 31 81

Zastaw rejestrowy – wpis lub wykreślenie

Materiały

Zastaw rejestrowy - wpis lub wykreślenie
Zastaw​_rejestrowy​_-​_wpis​_lub​_wykreślenie.pdf 0.05MB

Wymagane dokumenty

1. Aktualny lub pełny odpis rejestru zastawów.

2. Odpis prawomocnego postanowienia sądu, prowadzącego rejestr zastawów o wykreśleniu zastawu rejestrowego na pojeździe z rejestru zastawów.

3. Pisemna informacja o wykreśleniu zastawu rejestrowego pod danym numerem pozycji rejestru zastawów.

4. Dokument tożsamości do wglądu (np. dowód osobisty, paszport, karta pobytu).

Opłaty

1. Zamieszczanie adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego – 17,00 zł.

2. Wykreślenie adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego - bezpłatnie.

Numer konta bankowego

Opłaty należy uiszczać:

- W formie bezgotówkowej - konto Urzędu Miasta Chełm Bank PEKAO SA I O/Chełm nr 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596.

- Gotówką - w punkcie kasowym Banku PEKAO SA I O/Chełm przy ulicy Lubelskiej 65 (parter Urzędu Miasta) lub w innym banku.

Należy wskazać tytuł wpłaty.

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Obsługi Mieszkańców (Wydział Komunikacji)

ul. Lubelska 63, pok. 1A

Jak umówić się na wizytę?

Wizyty odbywają się wg. kolejności pobranego numeru w biletomacie i są one realizowane codziennie do godz. 14.00.

Kontakt

82 565 31 81

Wydanie prawa jazdy po egzaminie

1. Wniosek (formularz) należy wypełnić drukowanymi literami, czytelnie.

2. Zaleca się pobranie oryginału wniosku (formularza) w Urzędzie. Podyktowane jest to koniecznością zastosowania się do warunków technicznych skanerów, za pomocą których wnioski (formularze)są skanowane.

3. W przypadku pobrania wzoru wniosku (formularza) zamieszczonego na tutejszej stronie prosi się o jego wydruk po obu stronach (dwustronnie), w formacie A4 z zachowaniem nasycenia czerni.

4. W przypadku wystąpienia trudności w procesie skanowania wzoru wniosku (formularza) pobranego z tutejszej strony, osoba, której wniosek dotyczy będzie wezwana do ponownego jego wypełnienia na oryginalnym formularzu.

Materiały

Wniosek o wydanie prawa jazdy
wniosek​_o​_wydanie​_prawa​_jazdy.pdf 0.20MB

Wymagane dokumenty

1. Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami (nie dotyczy prawa jazdy kategorii AM,A1,A2,A,B1,B,B+E,T).

2. Zaświadczenie o ukończeniu wymaganego dla danej kategorii rodzaju szkolenia, kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmują wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70 – 80% fotografii, pokazująca wyraźne oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami – w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Pisemna zgoda rodzica lub opiekuna, jeżeli osoba ubiega się o uzyskanie prawa jazdy kategorii AM,A1,B1,T – dotyczy osoby, która nie ukończyła 18 lat.

4. Pisemna zgoda rodzica lub opiekuna na rozpoczęcie szkolenia – dotyczy osoby, która nie ukończyła 18 lat.

5. Kopia prawa jazdy – jeżeli osoba posiada prawo jazdy.

6. Dowód uiszczenia opłaty za prawo jazdy.

7. Dowód osobisty, paszport, kata pobytu, wiza lub inny dokument potwierdzający prawo pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Opłaty

Uiszcza się opłatę za:

- komunikacyjną - 100 zł

Numer konta bankowego

Opłaty należy uiszczać:

- W formie bezgotówkowej - konto Urzędu Miasta Chełm Bank PEKAO SA I O/Chełm nr 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596.

- Gotówką - w punkcie kasowym Banku PEKAO SA I O/Chełm przy ulicy Lubelskiej 65 (parter Urzędu Miasta) lub w innym banku.

Należy wskazać tytuł wpłaty.

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Obsługi Mieszkańców (Wydział Komunikacji)

ul. Lubelska 63, pok. 3A

Jak umówić się na wizytę?

Wizyty odbywają się wg. kolejności pobranego numeru w biletomacie i są one realizowane codziennie do godz. 14.00.

Wnioski

Wnioski są przyjmowane w godzinach 7:30 do 14:00.

Kontakt

82 565 39 33

Wydanie prawa jazdy - zmiana danych

1. Wniosek (formularz) należy wypełnić drukowanymi literami, czytelnie.

2. Zaleca się pobranie oryginału wniosku (formularza) w Urzędzie. Podyktowane jest to koniecznością zastosowania się do warunków technicznych skanerów, za pomocą których wnioski (formularze)są skanowane.

3. W przypadku pobrania wzoru wniosku (formularza) zamieszczonego na tutejszej stronie prosi się o jego wydruk po obu stronach (dwustronnie), w formacie A4 z zachowaniem nasycenia czerni.

4. W przypadku wystąpienia trudności w procesie skanowania wzoru wniosku (formularza) pobranego z tutejszej strony, osoba, której wniosek dotyczy będzie wezwana do ponownego jego wypełnienia na oryginalnym formularzu.

Materiały

Wniosek o wydanie prawa jazdy
wniosek​_o​_wydanie​_prawa​_jazdy.pdf 0.20MB

Wymagane dokumenty

1. Kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmują wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70 – 80% fotografii, pokazująca wyraźne oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami – w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Kserokopia posiadanego prawa jazdy.

3. Jeżeli powodem wydania prawa jazdy jest zmiana terminu ważności (ustalona na postawie orzeczenia lekarskiego lub psychologicznego):

- orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami

- orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami (nie dotyczy prawa jazdy kategorii AM,A1,A2,A,B1,B,B+E,T)

4. Dowód uiszczenia opłaty za prawo jazdy.

5. Dowód osobisty, paszport, kata pobytu, wiza lub inny dokument potwierdzający prawo pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Opłaty

Uiszcza się opłatę za:

- komunikacyjną - 100 zł

Numer konta bankowego

Opłaty należy uiszczać:

- W formie bezgotówkowej - konto Urzędu Miasta Chełm Bank PEKAO SA I O/Chełm nr 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596.

- Gotówką - w punkcie kasowym Banku PEKAO SA I O/Chełm przy ulicy Lubelskiej 65 (parter Urzędu Miasta) lub w innym banku.

Należy wskazać tytuł wpłaty.

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Obsługi Mieszkańców (Wydział Komunikacji)

ul. Lubelska 63, pok. 3A

Jak umówić się na wizytę?

Wizyty odbywają się wg. kolejności pobranego numeru w biletomacie i są one realizowane codziennie do godz. 14.00.

Wnioski

Wnioski są przyjmowane w godzinach od 7:30 do 14:00.

Kontakt

82 565 39 33

Wydanie międzynarodowego prawa jazdy

1. Wniosek (formularz) należy wypełnić drukowanymi literami, czytelnie.

2. Zaleca się pobranie oryginału wniosku (formularza) w Urzędzie. Podyktowane jest to koniecznością zastosowania się do warunków technicznych skanerów, za pomocą których wnioski (formularze)są skanowane.

3. W przypadku pobrania wzoru wniosku (formularza) zamieszczonego na tutejszej stronie prosi się o jego wydruk po obu stronach (dwustronnie), w formacie A4 z zachowaniem nasycenia czerni.

4. W przypadku wystąpienia trudności w procesie skanowania wzoru wniosku (formularza) pobranego z tutejszej strony, osoba, której wniosek dotyczy będzie wezwana do ponownego jego wypełnienia na oryginalnym formularzu.

Materiały

Wniosek o wydanie prawa jazdy
wniosek​_o​_wydanie​_prawa​_jazdy.pdf 0.20MB

Wymagane dokumenty

1. Kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmują wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70 – 80% fotografii, pokazująca wyraźne oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami – w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Kserokopia prawa jazdy wydanego przez polski organ administracji.

3. Dowód uiszczenia opłaty za prawo jazdy.

4. Dowód osobisty, paszport, kata pobytu, wiza lub inny dokument potwierdzający prawo pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Opłaty

Uiszcza się opłatę za:

- komunikacyjną - 35 zł

Numer konta bankowego

Opłaty należy uiszczać:

- W formie bezgotówkowej - konto Urzędu Miasta Chełm Bank PEKAO SA I O/Chełm nr 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596.

- Gotówką - w punkcie kasowym Banku PEKAO SA I O/Chełm przy ulicy Lubelskiej 65 (parter Urzędu Miasta) lub w innym banku.

Należy wskazać tytuł wpłaty.

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Obsługi Mieszkańców (Wydział Komunikacji)

ul. Lubelska 63, pok. 3A

Jak umówić się na wizytę?

Wizyty odbywają się wg. kolejności pobranego numeru w biletomacie i są one realizowane codziennie do godz. 14.00.

Wnioski

Wnioski są przyjmowane w godzinach od 7:30 do 14:00.

Kontakt

82 565 39 33

Wydanie wtórnika prawa jazdy

1. Wniosek (formularz) należy wypełnić drukowanymi literami, czytelnie.

2. Zaleca się pobranie oryginału wniosku (formularza) w Urzędzie. Podyktowane jest to koniecznością zastosowania się do warunków technicznych skanerów, za pomocą których wnioski (formularze)są skanowane.

3. W przypadku pobrania wzoru wniosku (formularza) zamieszczonego na tutejszej stronie prosi się o jego wydruk po obu stronach (dwustronnie), w formacie A4 z zachowaniem nasycenia czerni.

4. W przypadku wystąpienia trudności w procesie skanowania wzoru wniosku (formularza) pobranego z tutejszej strony, osoba, której wniosek dotyczy będzie wezwana do ponownego jego wypełnienia na oryginalnym formularzu.

Materiały

Wniosek o wydanie prawa jazdy
wniosek​_o​_wydanie​_prawa​_jazdy.pdf 0.20MB

Wymagane dokumenty

1. Kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmują wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70 – 80% fotografii, pokazująca wyraźne oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami – w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

2. W przypadku zagubienia lub kradzieży prawa jazdy - oświadczenie o utracie prawa jazdy, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu karnego

3. W przypadku zniszczenia prawa jazdy w stopniu powodującym nieczytelność

4. Kserokopia posiadanego prawa jazdy.

5. Dowód uiszczenia opłaty za prawo jazdy, dowód osobisty, paszport, kata pobytu, wiza lub inny dokument potwierdzający prawo pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Opłaty

Uiszcza się opłatę za:

- komunikacyjną - 100 zł

Numer konta bankowego

Opłaty należy uiszczać:

- W formie bezgotówkowej - konto Urzędu Miasta Chełm Bank PEKAO SA I O/Chełm nr 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596.

- Gotówką - w punkcie kasowym Banku PEKAO SA I O/Chełm przy ulicy Lubelskiej 65 (parter Urzędu Miasta) lub w innym banku.

Należy wskazać tytuł wpłaty.

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Obsługi Mieszkańców (Wydział Komunikacji)

ul. Lubelska 63, pok. 3A

Jak umówić się na wizytę?

Wizyty odbywają się wg. kolejności pobranego numeru w biletomacie i są one realizowane codziennie do godz. 14.00.

Wnioski

Wnioski są przyjmowane w godzinach od 7:30 do 14:00.

Kontakt

82 565 39 33

Wpis do ewidencji przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

Wymagane dokumenty

1. Kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.

2. Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego stwierdzające niekaralność za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciw dokumentom.

3. Kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP, o ile przedsiębiorca taki posiada.

4. Kopia dokumentu nadający numer REGON, o ile przedsiębiorca taki posiada.

5. Kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie pomieszczenia biura obsługi.

6. Kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie sali wykładowej.

7. Kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie placu manewrowego do nauki jazdy.

8. Kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie pojazdu przystosowanego do nauki jazdy.

9. Kserokopia aktualnej legitymacji instruktora (w przypadku wnioskodawcy, który jest instruktorem) lub umowę o zatrudnieniu instruktora.

Opłaty

Uiszcza się opłatę za:

- wpis/zmianę zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących OSK – 500 zł

- wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań – 500 zł

Numer konta bankowego

Opłaty należy uiszczać:

- W formie bezgotówkowej - konto Urzędu Miasta Chełm Bank PEKAO SA I O/Chełm nr 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596.

- Gotówką - w punkcie kasowym Banku PEKAO SA I O/Chełm przy ulicy Lubelskiej 65 (parter Urzędu Miasta) lub w innym banku.

Należy wskazać tytuł wpłaty.

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Obsługi Mieszkańców (Wydział Komunikacji)

ul. Lubelska 63, pok. 3A

Jak umówić się na wizytę?

Wizyty odbywają się wg. kolejności pobranego numeru w biletomacie i są one realizowane codziennie do godz. 14.00.

Wnioski

Wnioski są przyjmowane w godzinach od 7:30 do 14:00.

Kontakt

82 565 39 33

Wpis do ewidencji instruktorów

Materiały

Wpis do ewidencji instruktorów
Wpis​_do​_ewidencji​_intruktorów.pdf 0.19MB

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wpis  do ewidencji instruktorów/wykładowców wraz z załącznikami:

- kserokopia ważnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora.

- kserokopia ważnego orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora.

- kserokopia zaświadczenia o ukończeniu z wynikiem pozytywnym kursu kandydatów na instruktorów.

- kserokopia dokumentu potwierdzającego zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu sprawdzającego kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę.

- informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, że  wnioskodawca nie był karany za:

a) przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.

b) przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej.

c) przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów.

d) prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka.

e) przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowia.

f) przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

- wyraźną fotografię 3,5x4,5 cm.

- dokumenty potwierdzające posiadanie co najmniej 3-letniego doświadczenia w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się uprawnienie do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B - dotyczy instruktorów rozszerzających uprawnienia do prowadzenia szkolenia kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E.

- dotychczasową legitymację instruktora - w przypadku rozszerzenia posiadanych uprawnień (po unieważnieniu - legitymacja jest zwracana).

- potwierdzenie wniesienia opłat.

2. Do wszystkich kserokopii dokumentów należy przedstawić do wglądu ich oryginały.

3. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 lit. a), b) – nie dotyczą osób ubiegających się o wpisanie do ewidencji wykładowców.

Opłaty

Uiszcza się opłatę za:

- wpis do ewidencji instruktorów - 50 zł

- wpis do ewidencji wykładowców - 50 zł

Numer konta bankowego

Opłaty należy uiszczać:

- W formie bezgotówkowej - konto Urzędu Miasta Chełm Bank PEKAO SA I O/Chełm nr 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596.

- Gotówką - w punkcie kasowym Banku PEKAO SA I O/Chełm przy ulicy Lubelskiej 65 (parter Urzędu Miasta) lub w innym banku.

Należy wskazać tytuł wpłaty.

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Obsługi Mieszkańców (Wydział Komunikacji)

ul. Lubelska 63, pok. 3A

Jak umówić się na wizytę?

Wizyty odbywają się wg. kolejności pobranego numeru w biletomacie i są one realizowane codziennie do godz. 14.00.

Wnioski

Wnioski są przyjmowane w godzinach od 7:30 do 14:00.

Kontakt

82 565 39 33

{"register":{"columns":[]}}