W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Spółki Miejskie

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

Prezes - Jakub Oleszczuk

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chełmie przy ulicy Wołyńskiej 57 jest spółką prawa handlowego. Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego pod nazwą Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Chełmie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w dniu 30 grudnia 1992 r.

MPGK jest spółką użyteczności publicznej wykonującą zadania na rzecz miasta Chełm, mieszkańców miasta Chełm i przyległych gmin. Zajmuje się poborem, uzdatnianiem i rozprowadzaniem wody, odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, odbieraniem i transportem odpadów komunalnych, przetwarzaniem odpadów komunalnych, unieszkodliwianiem odpadów komunalnych i azbestowych oraz utrzymywaniem czystości i porządku w mieście. Spółka administruje również cmentarzem komunalnym w Chełmie oraz wykonuje badania laboratoryjne wody i ścieków.

Kontakt

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

ul. Wołyńska 57, 22-100 Chełm

Centrala

tel: 82 563 14 61 do 63

Sekretariat

tel.: 82 560 50 60

Zakład Wodociągów i Kanalizacji oraz Oczyszczalnia

tel.: 82 565 20 80

Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych

tel.: 82 563 14 61 do 63 wew. 401, 690 129 151

Zakład Oczyszczania Miasta

tel: 82 565 44 93, 82 565 39 69, 82 565 60 05, 82 565 62 67

Laboratorium

tel.: 82 564 06 09

Cmentarz Komunalny

tel.: 82 565 37 59

E-mail: mpgk@mpgk.chelm.pl

Strona internetowa: www.mpgk.chelm.pl

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

Prezes - Sławomir Zawiślak

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. jest branżowym przedsiębiorstwem ciepłowniczym o wieloletnim doświadczeniu, które zajmuje się wytwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją ciepła.

Podstawową działalność Spółki stanowią zadania o charakterze użyteczności publicznej, majace na celu bieżące i nieprzerwane zaopatrzenie odbiorców w energię cieplną.

Ponadto Spółka prowadzi działalność usługową w zakresie:

 • eksploatacji, konserwacji i remontów urzadzeń ciepłowniczych i instalacji,
 • kompleksowego przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie urządzeń ciepłowniczych,
 • wynajmu sprzętu,
 • dzierżawy nieruchomości i wynajmu lokali użytkowych,
 • profesjonalnego niszczenia dokumentów.  

Spółka realizuje wyznaczone zadania poprzez wyodrębnione organizacyjnie zakłady:

 • Zakład Wytwarzania Ciepła eksploatujący wysokoparametrowe źródło ciepła
 • Rejon Przesyłu i Dystrybucji - odpowiedzialny za przesył i dystrybucję ciepła do odbiorców oraz świadczący usługi konserwacyjno-remontowe
 • Zakład Usług Remontowo - Transportowych - świadczący usługi wynajmu sprzętu oraz wykonujący prace budowlano-montażowe na potrzeby inwestycyjne i remontowe Spółki
 • Zespół Obsługi Parkingu - funkcjonujący w ramach struktury organizacyjnej Rejonu Przesyłu i Dystrybucji

Kontakt

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.

ul. Towarowa 9, 22-100 Chełm

tel.: 82 565 34 51, 52, 53, 82 565 28 74, 82 565 02 71

Dział Obsługi Odbiorców

tel.: 82 564 02 05, 82 565 00 12

Zakład Wytwarzania Ciepła - Centralna Ciepłownia

tel.: 82 565 45 28

Rejon Przesyłu i Dystrybucji

tel.: 82 565 10 58, 82 562 01 81, 82 563 91 72

e-mail: mpec@mpec.chelm.pl

Strona internetowa: www.mpec.chelm.pl

Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

Prezes - Sławomir Zawiślak

Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Chełmie działa jako spółka prawa handlowego od roku 2000. Wówczas, ze względu na konieczność stosowania procedur zamówień publicznych nastąpiło przekształcenie przez podział istniejącej do 1973 r. jednostki budżetowej zajmującej się zarządzaniem, budową, remontami i utrzymaniem dróg na terenie miasta woj. chełmskiego. Wyodrębniona firma – spółka komunalna Skarbu Gminy Miasto Chełm, decyzją założyciela ograniczyła profil działalności do wykonawstwa robót drogowych: inwestycyjnych, modernizacyjnych, remontowych oraz utrzymaniowych (zimowe, letnie, czystości, porządku i zieleni w pasach drogowych ulic miasta Chełm). Na skutek tego spółka prowadząca działalność w warunkach rynkowych realizuje obok komunalnych zadań gminy Chełm z zakresu drogownictwa również zamówienia innych podmiotów budżetowych i prywatnych z terenu woj. lubelskiego pozyskane w wyniku wygranych przetargów.

Kontakt

Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

ul. Towarowa 7, 22-100 Chełm

tel.: 82 565 27 14, 82 565 48 12

e-mail: biuro@mprdchelm.pl

Strona internetowa: www.mprdchelm.pl

 

Chełmskie Linie Autobusowe

Prezes - Mariusz Chudoba

Chełmskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. przedsiębiorstwo utworzone w 1997 roku w wyniku transformacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Świadczy usługi związane z transportem publicznym na terenie Chełma. 

Kontakt

Chełmskie Linie Autobusowe Spółka z o.o.

ul. Okszowska 41, 22-100 Chełm

Sekretariat

tel.: 82 562 23 00

Informacja o rozkładzie jazdy

tel.: 82 562 23 01, 500 207 198 (telefony całodobowe)

Eksploatacja (skargi, wnioski do rozkładu jazdy, wynajem)

tel.: 82 562 23 06

Marketing/reklama

tel.: 82 562 23 08/9

e-mail: sekretariat@cla.net.pl

strona internetowa: www.cla.net.pl

 

Przedsiębiorstwo Usług Mieszkaniowych

Prezes - Katarzyna Hapońska-Gajewska

Przedsiębiorstwo Usług Mieszkaniowych Spółka z o.o. zawiązane zostało aktem notarialnym w dniu 30 grudnia 1992 r, do rejestru handlowego i KRS wpisu dokonano 31 grudnia tegoż roku, a swoją działalność rozpoczęło z dniem 1 stycznia 1993 roku. Utworzono je na bazie powołanego zarządzeniem Prezydenta Miasta Chełma państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, funkcjonującego pod nazwą Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Remontów i Usług w Chełmie.

Przedmiotem działania Spółki m.in. jest:

 • zarządzanie i administrowanie nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi,
 • prowadzenie prac ogólnobudowlanych w zakresie remontów administrowanych substancji mieszkaniowych,
 • utrzymanie porządku i czystości na administrowanych terenach,
 • towarowy transport drogowy, wynajem środków transportu itp.

Kontakt

Przedsiębiorstwo Usług Mieszkaniowych Spółka z o.o.

ul. Bieławin 9, 22-100 Chełm

Sekretariat

tel.: 82 575 03 11, 82 565 24 50

Sekcja czynszów

tel.: 82 575 03 26

Sprawy lokalowe

tel.: 82 575 03 21

Dział wspólnot mieszkaniowych

tel.: 82 575 03 21

Dział windykacji

tel.: 82 575 03 14

Grupa remontowo-budowlana

tel.: 693 024 927

Administracja domów mieszkalnych nr 1

tel.: 82 575 03 31, 601 810 245

e-mail: pum@pum.chelm.pl

Strona internetowa: www.pum.chelm.pl

Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Prezes - Bogdan Drygasiewicz

Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.to spółka miejska prawa handlowego, której podstawowym przedmiotem działalności jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu.

Kontakt

Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

ul. 11 Listopada 4/5, 22-100 Chełm

tel.: 82 565 66 09

e-mail: chtbs@o2.pl

Biuletyn Informacji Publicznej: chtbs.bip.gov.pl

Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie

Prezes - Artur Juszczak

Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Spółka z o.o. to spółka miejska prawa handlowego. Do jej zadań należy prowadzenie i obsługa Chełmskiego Parku Wodnego oraz administrowanie targowiskami miejskimi.

Kontakt

Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Spółka z o.o.

ul. Lubelska 133A, 22-100 Chełm

tel.: 82 570 79 04

e-mail: sekretariat@parkwodnychelm.pl

strona internetowa: www.parkwodnychelm.pl

Chełmski Klub Sportowy

Prezes - Artur Juszczak

 

Kontakt

ul. Lubelska 133A, 22-100 Chełm

e-mail: biuro@chkschelm.pl

strona internetowa: chkschelm.pl

{"register":{"columns":[]}}