W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Spółki Miejskie

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

Prezes - Jakub Oleszczuk

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chełmie przy ulicy Wołyńskiej 57 jest spółką prawa handlowego. Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego pod nazwą Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Chełmie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w dniu 30 grudnia 1992 r.

MPGK jest spółką użyteczności publicznej wykonującą zadania na rzecz miasta Chełm, mieszkańców miasta Chełm i przyległych gmin. Zajmuje się poborem, uzdatnianiem i rozprowadzaniem wody, odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, odbieraniem i transportem odpadów komunalnych, przetwarzaniem odpadów komunalnych, unieszkodliwianiem odpadów komunalnych i azbestowych oraz utrzymywaniem czystości i porządku w mieście. Spółka administruje również cmentarzem komunalnym w Chełmie oraz wykonuje badania laboratoryjne wody i ścieków.

Kontakt

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

ul. Wołyńska 57, 22-100 Chełm

Centrala

tel: 82 563 14 61 do 63

Sekretariat

tel.: 82 560 50 60

Zakład Wodociągów i Kanalizacji oraz Oczyszczalnia

tel.: 82 565 20 80

Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych

tel.: 82 563 14 61 do 63 wew. 401, 690 129 151

Zakład Oczyszczania Miasta

tel: 82 565 44 93, 82 565 39 69, 82 565 60 05, 82 565 62 67

Laboratorium

tel.: 82 564 06 09

Cmentarz Komunalny

tel.: 82 565 37 59

E-mail: mpgk@mpgk.chelm.pl

Strona internetowa: www.mpgk.chelm.pl

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

Prezes - Katarzyna Hapońska-Gajewska

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. jest branżowym przedsiębiorstwem ciepłowniczym o wieloletnim doświadczeniu, które zajmuje się wytwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją ciepła.

Podstawową działalność Spółki stanowią zadania o charakterze użyteczności publicznej, majace na celu bieżące i nieprzerwane zaopatrzenie odbiorców w energię cieplną.

Ponadto Spółka prowadzi działalność usługową w zakresie:

 • eksploatacji, konserwacji i remontów urzadzeń ciepłowniczych i instalacji,
 • kompleksowego przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie urządzeń ciepłowniczych,
 • wynajmu sprzętu,
 • dzierżawy nieruchomości i wynajmu lokali użytkowych,
 • profesjonalnego niszczenia dokumentów.  

Spółka realizuje wyznaczone zadania poprzez wyodrębnione organizacyjnie zakłady:

 • Zakład Wytwarzania Ciepła eksploatujący wysokoparametrowe źródło ciepła
 • Rejon Przesyłu i Dystrybucji - odpowiedzialny za przesył i dystrybucję ciepła do odbiorców oraz świadczący usługi konserwacyjno-remontowe
 • Zakład Usług Remontowo - Transportowych - świadczący usługi wynajmu sprzętu oraz wykonujący prace budowlano-montażowe na potrzeby inwestycyjne i remontowe Spółki
 • Zespół Obsługi Parkingu - funkcjonujący w ramach struktury organizacyjnej Rejonu Przesyłu i Dystrybucji

Kontakt

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.

ul. Towarowa 9, 22-100 Chełm

tel.: 82 565 34 51, 52, 53, 82 565 28 74, 82 565 02 71

Dział Obsługi Odbiorców

tel.: 82 564 02 05, 82 565 00 12

Zakład Wytwarzania Ciepła - Centralna Ciepłownia

tel.: 82 565 45 28

Rejon Przesyłu i Dystrybucji

tel.: 82 565 10 58, 82 562 01 81, 82 563 91 72

e-mail: mpec@mpec.chelm.pl

Strona internetowa: www.mpec.chelm.pl

Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w likwidacji

Likwidator - Marcin Komadowski

Kontakt

Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w likwidacji

ul. Towarowa 7, 22-100 Chełm

tel.: 82 565 27 14, 82 565 48 12

e-mail: biuro@mprdchelm.pl

Strona internetowa: www.mprdchelm.pl

 

Chełmskie Linie Autobusowe

Prezes - Mariusz Chudoba

Chełmskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. przedsiębiorstwo utworzone w 1997 roku w wyniku transformacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Świadczy usługi związane z transportem publicznym na terenie Chełma. 

Kontakt

Chełmskie Linie Autobusowe Spółka z o.o.

ul. Okszowska 41, 22-100 Chełm

Sekretariat

tel.: 82 562 23 00

Informacja o rozkładzie jazdy

tel.: 82 562 23 01, 500 207 198 (telefony całodobowe)

Eksploatacja (skargi, wnioski do rozkładu jazdy, wynajem)

tel.: 82 562 23 06

Marketing/reklama

tel.: 82 562 23 08/9

e-mail: sekretariat@cla.net.pl

strona internetowa: www.cla.net.pl

 

Przedsiębiorstwo Usług Mieszkaniowych

Prezes - Katarzyna Hapońska-Gajewska

Przedsiębiorstwo Usług Mieszkaniowych Spółka z o.o. zawiązane zostało aktem notarialnym w dniu 30 grudnia 1992 r, do rejestru handlowego i KRS wpisu dokonano 31 grudnia tegoż roku, a swoją działalność rozpoczęło z dniem 1 stycznia 1993 roku. Utworzono je na bazie powołanego zarządzeniem Prezydenta Miasta Chełma państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, funkcjonującego pod nazwą Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Remontów i Usług w Chełmie.

Przedmiotem działania Spółki m.in. jest:

 • zarządzanie i administrowanie nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi,
 • prowadzenie prac ogólnobudowlanych w zakresie remontów administrowanych substancji mieszkaniowych,
 • utrzymanie porządku i czystości na administrowanych terenach,
 • towarowy transport drogowy, wynajem środków transportu itp.

Kontakt

Przedsiębiorstwo Usług Mieszkaniowych Spółka z o.o.

ul. Bieławin 9, 22-100 Chełm

Sekretariat

tel.: 82 575 03 11, 82 565 24 50

Sekcja czynszów

tel.: 82 575 03 26

Sprawy lokalowe

tel.: 82 575 03 21

Dział wspólnot mieszkaniowych

tel.: 82 575 03 21

Dział windykacji

tel.: 82 575 03 14

Grupa remontowo-budowlana

tel.: 693 024 927

Administracja domów mieszkalnych nr 1

tel.: 82 575 03 31, 601 810 245

e-mail: pum@pum.chelm.pl

Strona internetowa: www.pum.chelm.pl

Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Prezes - Bogdan Drygasiewicz

Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.to spółka miejska prawa handlowego, której podstawowym przedmiotem działalności jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu.

Kontakt

Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

ul. 11 Listopada 4/5, 22-100 Chełm

tel.: 82 565 66 09

e-mail: chtbs@o2.pl

Biuletyn Informacji Publicznej: chtbs.bip.gov.pl

Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie

Prezes - Artur Juszczak

Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Spółka z o.o. to spółka miejska prawa handlowego. Do jej zadań należy prowadzenie i obsługa Chełmskiego Parku Wodnego oraz administrowanie targowiskami miejskimi.

Kontakt

Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Spółka z o.o.

ul. Lubelska 133A, 22-100 Chełm

tel.: 82 570 79 04

e-mail: sekretariat@parkwodnychelm.pl

strona internetowa: www.parkwodnychelm.pl

Chełmski Klub Sportowy

Prezes - Artur Juszczak

 

Kontakt

ul. Graniczna 2a, 22-100 Chełm

e-mail: biuro@chkschelm.pl

strona internetowa: chkschelm.pl

{"register":{"columns":[]}}