W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Departament Nieruchomości

nieruchomosci

Dyrektor - Sabina Bałut

Do zadań Departamentu Nieruchomości (DN) należą w szczególności sprawy:

 • obrotu nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Chełm, Miasta Chełm na prawach powiatu i Skarbu Państwa;
 • zwrotów nieruchomości, wywłaszczeń i ograniczeń;
 • wydzierżawiania gruntów;
 • odszkodowań za grunty;
 • przygotowywania informacji dotyczącej zapotrzebowania na powierzchnię upraw maku i konopi włóknistych;
 • realizacji obowiązku ubezpieczenia cywilnego od zdarzeń losowych gospodarstw rolnych, a także szkód w rolnictwie;
 • rozgraniczeń i podziałów nieruchomości;
 • numeracji porządkowej nieruchomości i nazewnictwa ulic;
 • obsługi procesu przejmowania mienia Skarbu Państwa na rzecz Miasta Chełm jako gminy oraz na rzecz Miasta Chełm jako miasta na prawach powiatu;
 • regulacji stanów prawnych nieruchomości będących własnością Miasta Chełm oraz Skarbu Państwa;
 • związane z przejmowaniem spadków i darowizn na rzecz Miasta Chełm i Skarbu Państwa;
 • nabycia przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości albo prawa użytkowania wieczystego po podmiotach, które nie dokonały we właściwym czasie przerejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym;
 • wykonywania zadań wynikających z uprawnień właścicielskich;
 • związane z realizacją ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości;
 • prowadzenia księgowej ewidencji analitycznej środków trwałych Miasta w zakresie nieruchomości gruntowych;
 • przekazywania nieruchomości w użytkowanie wieczyste, w tym naliczania opłat;
 • przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności;
 • prowadzenia ewidencji analitycznej, windykacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz trwałego zarządu gruntów komunalnych i Skarbu Państwa, a także wystawiania faktur VAT z tytułu użytkowania wieczystego gruntów;
 • przekazywania nieruchomości w trwały zarząd, użytkowanie i użyczenie;
 • polityki mieszkaniowej Miasta;
 • nadzoru nad zarządem i eksploatacją (a. budynków  stanowiących własność Miasta Chełm i Skarbu Państwa, b. lokali stanowiących własność Miasta Chełm i Skarbu Państwa, c. lokali znajdujących się we wspólnotach mieszkaniowych);
 • gospodarowania lokalami mieszkalnymi i lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Miasta Chełm i Skarbu Państwa;
 • remontów lokali stanowiących własność Miasta Chełm i Skarbu Państwa;
 • obsługi Społecznej Komisji Mieszkaniowej;
 • podejmowania działań wynikających z ustawy o własności lokali, w tym reprezentowanie interesów Miasta i Skarbu Państwa we wspólnotach mieszkaniowych.
{"register":{"columns":[]}}