W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Podatki i opłaty

Zgoda na otrzymywanie wiadomości SMS przypominających o terminach płatności podatków oraz informacji o zaległościach

Mieszkańcy, którzy chcą otrzymywać wiadomość SMS przypominającą o terminach płatności podatków lub zaległościach proszeni są o wypełnienie i złożenie w Urzędzie Miasta Chełm znajdującego się poniżej oświadczenia.

Materiały

oświadczenie sms
oświadczenie​_sms.pdf 0.11MB
Opłata skarbowa - zwrot/stwierdzenie nadpłaty
Podatek leśny - osoby fizyczne

Formularze obowiązujące

Materiały

Informacja o lasach
Informacja​_o​_lasach.pdf 0.05MB
Załącznik do informacji o lasach 1
Załącznik​_do​_informacji​_o​_lasach.pdf 0.04MB
Załącznik do informacji o lasach 2
Załącznik​_do​_informacji​_o​_lasach​_2.pdf 0.04MB
Załącznik do informacji o lasach 3
Załącznik​_do​_informacji​_o​_lasach​_3.pdf 0.04MB

Formularze obowiązujące do 1 lipca 2019 r.

Materiały

Informacja ws. podatku leśnego - 2019
Informacja​_ws​_podatku​_leśnego​_-​_2019.pdf 0.14MB
Dane o nieruchomościach leśnych - 2019
Danie​_o​_nieruchomościach​_leśnych​_-​_2019.pdf 0.09MB
Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym - 2019
Dane​_o​_zwolnieniach​_podatkowych​_w​_podatku​_leśnym​_-​_2019.pdf 0.12MB

Wymagane dokumenty

Kopie:

1. Aktu notarialnego.

2. Postanowienia Sądu.

3. Innego dokumentu potwierdzającego prawo do nieruchomości

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Finansów (Wydział Wymiaru Podatków i Opłat)

Kontakt

82 562 10 36 oraz 82 565 53 13

Podatek leśny - osoby prawne

Formularze obowiązujące

Materiały

Deklaracja podatek na leśny
Deklaracja​_na​_podatek​_leśny.pdf 0.06MB
Załącznik do deklaracji na podatek leśny 1
Załącznik​_do​_deklaracji​_na​_podatek​_leśny​_1.pdf 0.04MB
Załącznik do deklaracji na podatek leśny 2
Załącznik​_do​_deklaracji​_na​_podatek​_leśny​_2.pdf 0.04MB

Formularze obowiążujące do 1 lipca 2019 r.

Materiały

Deklaracja na podatek leśny - 2019
Deklaracja​_na​_podatek​_leśny​_-​_2019.pdf 0.14MB
Dane o nieruchomościach leśnych - 2019
Dane​_o​_nieruchomościach​_leśnych​_-​_2019.pdf 0.09MB
Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym - 2019
Dane​_o​_zwolnieniach​_podatkowych​_w​_podatku​_leśnym​_-​_2019.pdf 0.12MB

Wymagane dokumenty

Kopie:

1. Aktu notarialnego.

2. Postanowienia Sądu.

3. Innego dokumentu potwierdzającego prawo do nieruchomości.

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Finansów (Wydział Wymiaru Podatków i Opłat)

Kontakt

82 562 11 64

Podatek rolny - osoby fizyczne

Formularze obowiązujące

Materiały

Informacja o gruntach
Informacja​_o​_gruntach.pdf 0.05MB
Załącznik do informacji o gruntach 1
Załącznik​_do​_informacji​_o​_gruntach​_1.pdf 0.04MB
Załącznik do informacji o gruntach 2
Załącznik​_do​_informacji​_o​_gruntach​_2.pdf 0.04MB
Załącznik do informacji o gruntach 3
Załącznik​_do​_informacji​_o​_gruntach​_3.pdf 0.04MB

Formularze obowiązujące do 1 lipca 2019 r.

Materiały

Informacja ws. podatku rolnego - 2019
Informacja​_ws​_podatku​_rolnego​_-​_2019.pdf 0.15MB
Dane o nieruchomościach rolnych - 2019
Dane​_o​_nieruchomościach​_rolnych​_-​_2019.pdf 0.10MB
Dane o zwolenianiach i ulgach podatowych w podatku rolnym - 2019
Dane​_o​_zwolenianiach​_i​_ulgach​_podatowych​_w​_podatku​_rolnych​_-​_2019.pdf 0.14MB

Wymagane dokumenty

Kopie:

1. Aktu notarialnego.

2. Postanowienia Sądu

3. Innego dokumentu potwierdzającego prawo do nieruchomości.

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Finansów (Wydział Wymiaru Podatków i Opłat)

Kontakt

82 562 10 36 oraz 82 565 53 13

Podatek rolny - osoby prawne

Formularze obowiązujące

Materiały

Deklaracja na podatek rolny
Deklaracja​_na​_podatek​_rolny.pdf 0.07MB
Załącznik do deklaracji na podatek rolny 1
Załącznik​_do​_deklaracji​_na​_podatek​_rolny​_1.pdf 0.04MB
Załącznik do deklaracji na podatek rolny 2
Załącznik​_do​_deklaracji​_na​_podatek​_rolny​_2.pdf 0.04MB

Formularze obowiązujące do 1 lipca 2019 r.

Materiały

Deklaracja na podatek rolny - 2019
Deklaracja​_na​_podatek​_rolny​_-​_2019.pdf 0.17MB
Dane o nieruchomościach rolnych - 2019
Dane​_o​_nieruchomościach​_rolnych​_-​_2019.pdf 0.10MB
Dane o zwolenianiach i ulgach podatowych w podatku rolnym - 2019
Dane​_o​_zwolenianiach​_i​_ulgach​_podatowych​_w​_podatku​_rolnych​_-​_2019.pdf 0.14MB

Wymagane dokumenty

Kopie:

1. Aktu notarialnego.

2. Postanowienia Sądu.

3. Innego dokumentu potwierdzającego prawo do nieruchomości.

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Finansów (Wydział Wymiaru Podatków i Opłat)

Kontakt

82 562 11 64

Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne

Formularze obowiązujące

Materiały

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
Informacja​_o​_nieruchomościach​_i​_obiektach​_budowlanych.pdf 0.37MB
Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych 1
Załącznik​_do​_informacji​_o​_nieruchomościach​_i​_obiektach​_budowlanych​_1.pdf 0.23MB
Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych 2
Załącznik​_do​_informacji​_o​_nieruchomościach​_i​_obiektach​_budowlanych​_2.pdf 0.23MB
Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych 3
Załącznik​_do​_informacji​_o​_nieruchomościach​_i​_obiektach​_budowlanych​_3.pdf 0.23MB

Formularze obowiązujące do 2019 r.

Materiały

Informacja ws. podatku od nieruchomości - 2019
Informacja​_ws​_podatku​_od​_nieruchomości​_-​_2019.pdf 0.71MB
Dane o nieruchomościach - 2019
Dane​_o​_nieruchomościach​_-​_2019.pdf 0.06MB
Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości - 2019
Dane​_o​_zwolnieniach​_podatkowych​_w​_podatku​_od​_nieruchomości​_-​_2019.pdf 0.14MB

Wymagane dokumenty

Kopie:

1. Aktu notarialnego.

2. Postanowienia Sądu.

3. Innego dokumentu potwierdzającego prawo do nieruchomości.

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Finansów (Wydział Wymiaru Podatków i Opłat)

Kontakt

82 562 10 36 oraz 82 565 53 13

Podatek od nieruchomości - osoby prawne

Formularze obowiązujące

Materiały

Deklaracja na podatek od nieruchomości
Deklaracja​_na​_podatek​_od​_nieruchomości.pdf 0.08MB
Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości 1
Załącznik​_do​_deklaracji​_na​_podatek​_od​_nieruchomości​_1.pdf 0.04MB
Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości 2
Załącznik​_do​_deklaracji​_na​_podatek​_od​_nieruchomości​_2.pdf 0.04MB

Formularze obowiązujące do 1 lipca 2019 r.

Materiały

Dane o nieruchomościach - 2019
Dane​_o​_nieruchomościach​_-​_2019.pdf 0.06MB
Deklaracja na podatek od nieruchomości - 2019
Deklaracja​_na​_podatek​_od​_nieruchomości​_-​_2019.pdf 0.17MB
Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości - 2019
Dane​_o​_zwolnieniach​_podatkowych​_w​_podatku​_od​_nieruchomości​_-​_2019.pdf 0.14MB

Wymagane dokumenty

Kopie:

1. Aktu notarialnego.

2. Postanowienia Sądu.

3. Innego dokumentu potwierdzającego prawo do nieruchomości.

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Finansów (Wydział Wymiaru Podatków i Opłat)

Kontakt

82 562 11 64

Podatek od środków transportowych

Materiały

Deklaracja na podatek od środków transportowych
Deklaracja​_na​_podatek​_od​_środków​_transportowych.pdf 0.07MB
Załącznik do deklaracji
Załącznik​_do​_deklaracji.pdf 0.06MB

Wymagane dokumenty

Kopia:

- umowy/faktury nabycia pojazdu,

- kopia umowy/faktury zbycia pojazdu,

- dowodu likwidacji pojazdu,

- decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.

Opłaty

Brak

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Finansów (Wydział Wymiaru Podatków i Opłat).

ul. Lubelska 65

Kontakt

82 562 11 64

Zwolnienie z podatku od nieruchomości na podstawie uchwały Rady Miasta (w związku z utworzeniem nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją)

Materiały

Uchwała - podatek od nieruchomości/zwolnienie
Uchwala​_Nr​_XLIII)373)21.pdf 0.32MB
Zwolnienie na podst. uchwały (załącznik nr 1)
Zalacznik​_nr​_1​_do​_Uchwaly.pdf 0.06MB
Zwolnienie na podst. uchwały (załącznik nr 2)
Zalacznik​_nr​_2​_do​_Uchwaly.pdf 0.04MB

Wymagane dokumenty

Korzystanie ze zwolnienia wymaga złożenia deklaracji bądź jej korekty na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy lub informacji bądź jej korekty w sprawie podatku od nieruchomości.

Wraz z dokumentami przedsiębiorca zobowiązany jest do przedłożenia:

Oświadczenia o charakterze i zakresie prowadzonej działalności, lokalizacji wykonywanej działalności i kategorii podmiotów korzystających z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę;

a) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

b) informacji niezbędnych do udzielania pomocy de minimis na formularzu określonym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. nr 53, poz. 311 z późn. zm.);

c) oświadczenia o stanie zatrudnienia w zakładzie na terenie miasta Chełm wraz z dokumentami poświadczającymi utworzenie wymaganej ilości nowych miejsc pracy (ZUS ZUA) oraz dokumentami poświadczającymi przeprowadzenie i zakończenie nowej inwestycji (faktury lub rachunki), w związku z którą zostały utworzone nowe miejsca pracy, w tym oświadczenia o rozpoczęciu użytkowania nowej inwestycji, na druku stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

Przedsiębiorca korzystający z pomocy w ramach niniejszej uchwały jest zobowiązany do przedłożenia w wyznaczonym przez organ udzielający pomocy terminie dodatkowych informacji niezbędnych do jej oceny oraz prawidłowego jej nadzorowania i monitorowania.

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Finansów (Wydział Wymiaru Podatków i Opłat)

Kontakt

82 562 11 64, 82 562 10 36

Zwolnienie z podatku od nieruchomości na podstawie uchwały Rady Miasta (w związku z wykonaniem remontu budynku)

Materiały

Uchwała dot. zwolnienia podatku z nieruchomości
Uchwała dot. zwolnienia podatku z nieruchomości.pdf 0.95MB
Załącznik nr 1 - mapa poglądowa
Załącznik​_nr​_1​_-​_mapa​_poglądowa.pdf 1.66MB
Załącznik nr 2 - zawiadomienie o spełnieniu przesłanek dotyczących zwolnienia z podatku od nieruchomości
Załącznik​_nr​_2​_​_-​_zawiadomienie​_o​_spełnieniu​_przesłanek​_dotyczących​_zwolnienia​_z​_podatku​_od​_nieruchomości.pdf 0.05MB

Wymagane dokumenty

Korzystanie ze zwolnienia wymaga złożenia deklaracji bądź jej korekty na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy lub informacji bądź jej korekty w sprawie podatku od nieruchomości oraz  dokumentów, o których mowa w par. 5 uchwały (cały dokument do pobrania wyżej).

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Finansów (Wydział Wymiaru Podatków i Opłat)

Kontakt

82 562 11 64, 82 562 10 36

Wnioski ws. ulg podatkowych

Materiały

Wniosek o umorzenie
wniosek​_o​_umorzenie.pdf 0.06MB
Wniosek o rozłożenie na raty
wniosek​_o​_rozłożenie​_na​_raty.pdf 0.07MB
Wniosek o odroczenie
wniosek​_o​_odroczenie.pdf 0.07MB
oświadczenie o stanie majątkowym
oświadczenie​_o​_stanie​_majątkowym.pdf 0.05MB

Wymagane dokumenty

1. Zaświadczenie o dochodach obojga małżonków i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

2. Odcinki rent lub emerytur – kopie.

3. Zaświadczenie o zarejestrowaniu wnioskodawcy jako bezrobotnego lub kopia dokumentu pobieranego zasiłku.

4. Potwierdzenie ewentualnych kosztów leczenia (wypisy ze szpitala, kopie rachunków za leki itp.).

5. Potwierdzenie wydatków ponoszonych na naukę (kopie rachunków, dowodów zapłaty).

6. Udokumentowane wydatki ponoszone na utrzymanie mieszkań (kopie rachunków za czynsz, światło, gaz i inne).

7. Kopie ewentualnych umów spłat zaciągniętego kredytu bankowego.

8. Oświadczenie o stanie majątkowym (plik do pobrania wyżej).

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Finansów (Wydział Wymiaru Podatków i Opłat)

Kontakt

82 564 38 82

Wnioski w sprawie ulg w ramach pomocy de minimis

Materiały

wniosek o umorzenie - pomoc de minimis
wniosek​_o​_umorzenie​_-​_pomoc​_de​_minimis.pdf 0.07MB
wniosek o rozłożenie na raty - pomoc de minimis
wniosek​_o​_rozłożenie​_na​_raty​_-​_pomoc​_de​_minimis.pdf 0.07MB
wniosek o odroczenie - pomoc de minimis
wniosek​_o​_odroczenie​_-​_pomoc​_de​_minimis.pdf 0.07MB
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Formularz​_informacji​_przedstawianych​_przy​_ubieganiu​_się​_o​_pomoc​_de​_minimis.pdf 1.06MB
oświadczenie o stanie majątkowym
oświadczenie​_o​_stanie​_majątkowym.pdf 0.05MB
Oświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie i rybołóstwie
Oświadczenie​_o​_pomocy​_de​_minimis​_w​_rolnictwie​_i​_rybołóstwie.pdf 0.04MB
Oświadczenie o pomocy de minimis
Oświadczenie​_o​_pomocy​_de​_minimis.pdf 0.04MB

Wymagane dokumenty

1. Formularz informacji stanowiący załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis. (Dz. U. Nr 53 poz. 311 z późn. zm) - plik do pobrania wyżej.

2. Zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie podatnik otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie plik do pobrania wyżej.

3. Informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.

4. Materiały finansowe z prowadzonej działalności gospodarczej, sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości np.: bilans, rachunek zysków i strat, specyfikację zobowiązań i należności, kopię planu finansowego, kopie deklaracji podatkowych opatrzone datownikiem Urzędu Skarbowego, księgi przychodów i rozchodów, kopie ewentualnych decyzji o spłacie zobowiązań publiczno-prawnych (US, ZUS), kopie ewentualnych umów o spłacie zaciągniętego kredytu bankowego, w przypadku toczących się postępowań zgłoszonych wierzytelności - kopię ewentualnych programów naprawczych, inne: na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzonego postępowania podatkowego.

5. Oświadczenie o stanie majątkowym - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (plik do pobrania wyżej).

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Finansów (Wydział Wymiaru Podatków i Opłat)

Kontakt

82 564 38 82

Wydanie zaświadczenia o figurowaniu lub niefigurowaniu w ewidencji podatników

Materiały

Wniosek o wydanie zaświadczenia
fDF​_020-01-.pdf 0.13MB

Wymagane dokumenty

1. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

2. Dowód osobisty do wglądu.

Opłaty

Opłata skarbowa w wysokości 17 zł od każdego egzemplarza.

Numer konta bankowego

Opłaty należy uiszczać:

- W formie bezgotówkowej - konto Urzędu Miasta Chełm Bank PEKAO SA I O/Chełm nr 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596.

- Gotówką - w punkcie kasowym Banku PEKAO SA I O/Chełm przy ulicy Lubelskiej 65 (parter Urzędu Miasta) lub w innym banku.

Należy wskazać tytuł wpłaty.

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Finansów (Wydział Wymiaru Podatków i Opłat)

Kontakt

82 562 11 64

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach, stwierdzające stan zaległości

Materiały

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu
Wniosek​_o​_wydanie​_zaświadczenia​_o​_niezaleganiu.pdf 0.06MB

Wymagane dokumenty

1. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

2. Dowód osobisty do wglądu.

Opłaty

Opłata skarbowa w wysokości 21 zł od każdego egzemplarza.

Numer konta bankowego

Opłaty należy uiszczać:

- W formie bezgotówkowej - konto Urzędu Miasta Chełm Bank PEKAO SA I O/Chełm nr 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596.

- Gotówką - w punkcie kasowym Banku PEKAO SA I O/Chełm przy ulicy Lubelskiej 65 (parter Urzędu Miasta) lub w innym banku.

Należy wskazać tytuł wpłaty.

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Finansów (Wydział Księgowości Podatkowej)

Kontakt

82 564 35 51

Zwrot mylnie dokonanych wpłat z tytułu: rejestracja pojazdu, prawo jazdy i innych dochodów niepodatkowych
Zwrot podatku akcyzowego

Materiały

Formularz informacji
Formularz​_informacji​_przedstawianych​_przy​_ubieganiu​_się​_o​_pomoc​_w​_rolnictwie​_lub​_rybołówstwie​_inną​_niż​_pomoc​_de​_minimis​_w​_rolnictwie​_lub​_rybołówstwie​_.pdf 0.05MB
Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego
Wzór​_wniosku​_o​_zwrot​_podatku​_akcyzowego​_zawartego​_w​_cenie​_oleju​_napędowego​_wykorzystywanego​_do​_produkcji​_rolnej.pdf 0.86MB

Wymagane dokumenty

1. Faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

2. Dokument wydany przez kierownika biura powiatowego AR i MR zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego - w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła.

3. Dokument wydany przez kierownika biura powiatowego AR i MR zawierający informacje o liczbie świń będących w posiadaniu producenta rolnego - w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do świń.

4. Dokument wydany przez kierownika biura powiatowego AR i MR zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych owiec będących w posiadaniu producenta rolnego - w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do owiec.

5. Dokument wydany przez kierownika biura powiatowego AR i MR zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych kóz będących w posiadaniu producenta rolnego - w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do kóz.

6. Dokument wydany przez kierownika biura powiatowego AR i MR zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych koni będących w posiadaniu producenta rolnego - w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do koni.

Opłaty

Brak

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Finansów (Wydział Wymiaru Podatków i Opłat)

Kontakt

82 564 38 82

{"register":{"columns":[]}}