W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Biuro Zamówień Publicznych

bzp

Kierownik - Justyna Koperska

Do zadań Biura Zamówień Publicznych należą w szczególności sprawy:

  • przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rzecz Urzędu, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi, do których stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych;
  • koordynowania i nadzoru nad zamówieniami publicznymi w Urzędzie oraz jednostkach organizacyjnych Miasta;
  • współpracy z Urzędem Zamówień Publicznych i Urzędem Publikacji Unii Europejskiej w zakresie publikacji ogłoszeń;
  • sporządzania rocznych planów zamówień publicznych udzielanych przez Miasto Chełm za pośrednictwem Urzędu;
  • sporządzania planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz sprawozdawczości w tym zakresie;
  • prowadzenia rejestru zamówień publicznych powyżej 130 tysięcy złotych oraz ewidencji zamówień o wartości do 130 tysięcy złotych;
  • prowadzenia wszelkich prac związanych z odwołaniami i skargami do sądu w stosunku do zamówień, dla których zamawiającym jest Miasto.
{"register":{"columns":[]}}