W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Sprawy geodezyjne

Uzgodnienie dokumentacji projektowej

Wniosek

Wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowanej sieci/przyłącza należy złożyć za pośrednictwem portalu: mchelm.e-mapa.net.

Wymagane dokumenty

1. Dokumentacja projektowanej sieci/przyłącza w 1 egzemplarzu.

2. Warunki przyłączenia do projektowanej sieci, upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora.

Opłaty

Zgodnie z Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020r. poz. 2052 t.j.).

Numer konta bankowego

Opłaty należy uiszczać:

- W formie bezgotówkowej na rachunek Urzędu Miasta Chełm Bank PEKAO SA I O/ Chełm 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596. Należy wskazać tytuł wpłaty.

- Kartą lub Blikiem we właściwym Departamencie UM Chełm (informacja niżej).

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Architektury, Geodezji i Inwestycji (Wydział Geodezji i Kartografii)

Pl. Niepodległości 1, pok. 14

Kontakt

82 563 09 31

Wprowadzanie zmian w operacie ewidencji gruntów miasta Chełm
Wydanie decyzji z zakresu ewidencji gruntów

Materiały

Wniosek o wydanie decyzji z zakresu ewidencji gruntów i budynków Miasta Chełm
Wniosek​_o​_wydanie​_decyzji​_z​_zakresu​_ewidencji​_gruntów​_i​_budynków​_Miasta​_Chełm.pdf 0.19MB

Wymagane dokumenty

Wszystkie dokumenty uzasadniające konieczność wydania decyzji.

Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie decyzji o połączeniu działek - 10 zł.

Numer konta bankowego

Opłaty należy uiszczać:

- W formie bezgotówkowej na rachunek Urzędu Miasta Chełm Bank PEKAO SA I O/ Chełm 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596. Należy wskazać tytuł wpłaty.

- Kartą lub Blikiem we właściwym Departamencie UM Chełm (informacja niżej).

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Architektury, Geodezji i Inwestycji (Wydział Geodezji i Kartografii)

Pl. Niepodległości 1, pok. 20

Kontakt

82 563 12 00

Wydawanie wypisów i wyrysów z rejestru ewidencji gruntów

Materiały

Wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego
Wniosek​_o​_wydanie​_wypisu​_lub​_wyrysu​_z​_operatu​_ewidencyjnego.pdf 0.20MB
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Klauzula​_informacyjna​_o​_przetwarzaniu​_danych​_osobowych.pdf 0.05MB

Opłaty

Zgodnie z Ustawą z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020r. poz. 2052 t.j.).

Numer konta bankowego

Opłaty należy uiszczać:

- W formie bezgotówkowej na rachunek Urzędu Miasta Chełm Bank PEKAO SA I O/ Chełm 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596. Należy wskazać tytuł wpłaty.

- Kartą lub Blikiem we właściwym Departamencie UM Chełm (informacja niżej).

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Architektury, Geodezji i Inwestycji (Wydział Geodezji i Kartografii)

Pl. Niepodległości 1, pok. 20

Kontakt

82 563 12 00
Zawiadomienie o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych

Materiały

Zawiadomienie o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych
Zawiadomienie​_o​_przekazaniu​_wyników​_zgłoszonych​_prac​_geodezyjnych.pdf 0.44MB

Wymagane dokumenty

Dokumentacja z wykonanej pracy geodezyjnej.

Opłaty

Zgodnie z Ustawą z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020r. poz. 2052 t.j.).

Numer konta bankowego

Opłaty należy uiszczać:

- W formie bezgotówkowej na rachunek Urzędu Miasta Chełm Bank PEKAO SA I O/ Chełm 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596. Należy wskazać tytuł wpłaty.

- Kartą lub Blikiem we właściwym Departamencie UM Chełm (informacja niżej).

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Architektury, Geodezji i Inwestycji (Wydział Geodezji i Kartografii)

Pl. Niepodległości 1, pok. 6 lub 15

Kontakt

82 563 08 55, 82 563 11 32
Udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Materiały

Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (P)
Wniosek​_o​_udostępnienie​_materiałów​_powiatowego​_zasobu​_geodezyjnego​_i​_kartograficznego​_(P).pdf 0.38MB
Szczegóły wniosku o udostępnienie mapy zasadniczej lub mapy ewidencji gruntów i budynków (P1)
Szczegóły​_wniosku​_o​_udostępnienie​_mapy​_zasadniczej​_lub​_mapy​_ewidencji​_gruntów​_i​_budynków​_(P1)​_.pdf 0.23MB
Szczegóły wniosku o udostępnienie zbioru danych bazy danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) (P2)
Szczegóły​_wniosku​_o​_udostępnienie​_zbioru​_danych​_bazy​_danych​_ewidencji​_gruntów​_i​_budynków​_(EGiB)​_(P2).pdf 0.30MB
Szczegóły wniosku o udostępnienie zbioru danych bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) (P3)
Szczegóły​_wniosku​_o​_udostępnienie​_zbioru​_danych​_bazy​_danych​_geodezyjnej​_ewidencji​_sieci​_uzbrojenia​_terenu​_(GESUT)​_(P3).pdf 0.23MB
Szczegóły wniosku o udostępnienie zbioru danych bazy danych obiektów topograficznych
Szczegóły​_wniosku​_o​_udostępnienie​_zbioru​_danych​_bazy​_danych​_obiektów​_topograficznych​_o​_szczegółowości​_zapewniającej​_tworzenie​_standardowych​_opracowań​_kartog.pdf 0.23MB
Szczegóły wniosku o udostępnienie rejestru cen nieruchomości (P5)
Szczegóły​_wniosku​_o​_udostępnienie​_rejestru​_cen​_nieruchomości​_(P5).pdf 0.16MB
Szczegóły wniosku o udostępnienie raportów tworzonych na podstawie bazy danych EGiB (P6)
Szczegóły​_wniosku​_o​_udostępnienie​_raportów​_tworzonych​_na​_podstawie​_bazy​_danych​_EGiB​_(P6).pdf 0.23MB
Szczegóły wniosku o udostępnienie innych materiałów (P7)
Szczegóły​_wniosku​_o​_udostępnienie​_innych​_materiałów​_(P7).pdf 0.15MB
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Klauzula​_informacyjna​_o​_przetwarzaniu​_danych​_osobowych.pdf 0.05MB

Wymagane dokumenty

W przypadku niestandardowego zamówienia należy dołączyć załącznik graficzny lub marker określający obszar objęty zamówieniem.

Opłaty

Zgodnie z Ustawą z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020r. poz. 2052 t.j.).

Numer konta bankowego

Opłaty należy uiszczać:

- W formie bezgotówkowej na rachunek Urzędu Miasta Chełm Bank PEKAO SA I O/ Chełm 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596. Należy wskazać tytuł wpłaty.

- Kartą lub Blikiem we właściwym Departamencie UM Chełm (informacja niżej).

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Architektury, Geodezji i Inwestycji (Wydział Geodezji i Kartografii)

Pl. Niepodległości 1, pok. 6,15 lub 18

Kontakt

82 563 08 55, 82 563 11 32

Zaświadczenie o posiadaniu przez rodziców (teściów) gospodarstwa rolnego

Materiały

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie przez rodziców (teściów) gospodarstwa rolnego na terenie Miasta Chełm
Wniosek​_o​_wydanie​_zaświadczenia​_potwierdzającego​_posiadanie​_przez​_rodziców​_(teściów)​_gospodarstwa​_rolnego​_na​_terenie​_Miasta​_Chełm.pdf 0.20MB

Opłaty

Brak

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Architektury, Geodezji i Inwestycji (Wydział Geodezji i Kartografii)

Pl. Niepodległości 1, pok. 20

Kontakt

82 563 12 00
Zgłoszenie prac geodezyjnych

Materiały

Zgłoszenie prac geodezyjnych
Zgłoszenie​_prac​_geodezyjnych.pdf 0.42MB
Uzupełniające zgłoszenie prac geodezyjnych
Uzupełniające​_zgłoszenie​_prac​_geodezyjnych.pdf 0.41MB

Opłaty

Zgodnie z Ustawą z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020r. poz. 2052 t.j.).

Numer konta bankowego

Opłaty należy uiszczać:

- W formie bezgotówkowej na rachunek Urzędu Miasta Chełm Bank PEKAO SA I O/ Chełm 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596. Należy wskazać tytuł wpłaty.

- Kartą lub Blikiem we właściwym Departamencie UM Chełm (informacja niżej).

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Architektury, Geodezji i Inwestycji (Wydział Geodezji i Kartografii)

Pl. Niepodległości 1, pok. 6

Kontakt

82 563 08 55, 82 563 11 32
{"register":{"columns":[]}}