W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Sprawy geodezyjne

Uzgodnienie dokumentacji projektowej

Wniosek

Wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowanej sieci/przyłącza należy złożyć za pośrednictwem portalu: mchelm.e-mapa.net.

Wymagane dokumenty

1. Dokumentacja projektowanej sieci/przyłącza w 1 egzemplarzu.

2. Warunki przyłączenia do projektowanej sieci, upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora.

Opłaty

Zgodnie z Ustawą z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 t.j.).

Numer konta bankowego

Opłaty należy uiszczać:

- W formie bezgotówkowej na rachunek Urzędu Miasta Chełm Bank PEKAO SA I O/ Chełm 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596. Należy wskazać tytuł wpłaty.

- Kartą lub Blikiem we właściwym Departamencie UM Chełm (informacja niżej).

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Architektury, Geodezji i Inwestycji (Wydział Geodezji i Kartografii)

Pl. Niepodległości 1, pok. 14

Kontakt

82 563 09 31

Wprowadzanie zmian w operacie ewidencji gruntów miasta Chełm

Materiały

Wniosek o wprowadzenie zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków Miasta Chełm 2024
Wniosek​_o​_wprowadzenie​_zmian​_w​_operacie​_ewidencji​_gruntów​_i​_budynków​_Miasta​_Chełm​_2024.pdf 0.34MB

Wymagane dokumenty

Wszystkie dokumenty uzasadniające konieczność wprowadzenia zmiany.

Opłaty

Brak

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Architektury, Geodezji i Inwestycji (Wydział Geodezji i Kartografii)

Pl. Niepodległości 1, pok. 18

Kontakt

82 563 12 00

Wydanie decyzji z zakresu ewidencji gruntów

Materiały

Wniosek o wydanie decyzji z zakresu ewidencji gruntów i budynków Miasta Chełm 2024
Wniosek​_o​_wydanie​_decyzji​_z​_zakresu​_ewidencji​_gruntów​_i​_budynków​_Miasta​_Chełm​_2024.pdf 0.10MB

Wymagane dokumenty

Wszystkie dokumenty uzasadniające konieczność wydania decyzji.

Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie decyzji o połączeniu działek - 10 zł.

Numer konta bankowego

Opłaty należy uiszczać:

W formie bezgotówkowej na rachunek Urzędu Miasta Chełm Bank PEKAO SA I O/ Chełm

93 1240 2223 1111 0000 3576 9596.

Należy wskazać tytuł wpłaty.

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Architektury, Geodezji i Inwestycji (Wydział Geodezji i Kartografii)

Pl. Niepodległości 1, pok. 18

Kontakt

82 563 12 00

Wydawanie wypisów i wyrysów z rejestru ewidencji gruntów

Materiały

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Klauzula​_informacyjna​_o​_przetwarzaniu​_danych​_osobowych​_-​_GiK.pdf 0.11MB
Wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego 2024
Wniosek​_o​_wydanie​_wypisu​_lub​_wyrysu​_z​_operatu​_ewidencyjnego​_2024.pdf 0.32MB

Opłaty

Zgodnie z Ustawą z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 t.j.).

Numer konta bankowego

Opłaty należy uiszczać:

- W formie bezgotówkowej na rachunek Urzędu Miasta Chełm Bank PEKAO SA I O/ Chełm 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596. Należy wskazać tytuł wpłaty.

- Kartą lub Blikiem we właściwym Departamencie UM Chełm (informacja niżej).

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Architektury, Geodezji i Inwestycji (Wydział Geodezji i Kartografii)

Pl. Niepodległości 1, pok. 18

Kontakt

82 563 12 00

Zawiadomienie o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych

Materiały

Zawiadomienie o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych
Zawiadomienie​_o​_przekazaniu​_wyników​_zgłoszonych​_prac​_geodezyjnych​_2024.pdf 0.16MB

Wymagane dokumenty

Dokumentacja z wykonanej pracy geodezyjnej.

Wniosek

Zawiadomienie o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych należy złożyć za pośrednictwem portalu: https://www.epodgik.pl/

Opłaty

Brak

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Architektury, Geodezji i Inwestycji (Wydział Geodezji i Kartografii)

Pl. Niepodległości 1, pok. 6 lub 15

Kontakt

82 563 08 55, 82 563 11 32

Udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Materiały

Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (P)
Wniosek​_o​_udostępnienie​_materiałów​_powiatowego​_zasobu​_geodezyjnego​_i​_kartograficznego​_(P)​_2024.pdf 0.19MB
Szczegóły wniosku o udostępnienie mapy zasadniczej lub mapy ewidencji gruntów i budynków (P1)​_-​_GiK
Szczegóły​_wniosku​_o​_udostępnienie​_mapy​_zasadniczej​_lub​_mapy​_ewidencji​_gruntów​_i​_budynków​_(P1)​_-​_GiK.pdf 0.20MB
Szczegóły​_wniosku​_o​_udostępnienie​_zbioru​_danych​_bazy​_danych​_ewidencji​_gruntów​_i​_budynków​_(EGiB)​_(P2)​_-​_GiK
Szczegóły​_wniosku​_o​_udostępnienie​_zbioru​_danych​_bazy​_danych​_ewidencji​_gruntów​_i​_budynków​_(EGiB)​_(P2)​_-​_GiK.pdf 0.24MB
Szczegóły​_wniosku​_o​_udostępnienie​_zbioru​_danych​_bazy​_danych​_geodezyjnej​_ewidencji​_sieci​_uzbrojenia​_terenu​_(GESUT)​_(P3)​_-​_GiK
Szczegóły​_wniosku​_o​_udostępnienie​_zbioru​_danych​_bazy​_danych​_geodezyjnej​_ewidencji​_sieci​_uzbrojenia​_terenu​_(GESUT)​_(P3)​_-​_GiK.pdf 0.20MB
Szczegóły​_wniosku​_o​_udostępnienie​_zbioru​_danych​_bazy​_danych​_obiektów​_topograficznych​_o​_szczegółowości​_zapewniającej​_tworzenie​_standardowych​_opracowań​_kartog​_-​_GiK
Szczegóły​_wniosku​_o​_udostępnienie​_zbioru​_danych​_bazy​_danych​_obiektów​_topograficznych​_o​_szczegółowości​_zapewniającej​_tworzenie​_standardowych​_opracowań​_kartog​_-​_GiK.pdf 0.21MB
Szczegóły​_wniosku​_o​_udostępnienie​_rejestru​_cen​_nieruchomości​_(P5)​_-​_GiK
Szczegóły​_wniosku​_o​_udostępnienie​_rejestru​_cen​_nieruchomości​_(P5)​_-​_GiK.pdf 0.24MB
Szczegóły​_wniosku​_o​_udostępnienie​_raportów​_tworzonych​_na​_podstawie​_bazy​_danych​_EGiB​_(P6)​_-​_GiK
Szczegóły​_wniosku​_o​_udostępnienie​_raportów​_tworzonych​_na​_podstawie​_bazy​_danych​_EGiB​_(P6)​_-​_GiK.pdf 0.21MB
Szczegóły​_wniosku​_o​_udostępnienie​_innych​_materiałów​_(P7)​_-​_GiK
Szczegóły​_wniosku​_o​_udostępnienie​_innych​_materiałów​_(P7)​_-​_GiK.pdf 0.18MB
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Klauzula​_informacyjna​_o​_przetwarzaniu​_danych​_osobowych​_-​_GiK.pdf 0.11MB

Wymagane dokumenty

W przypadku niestandardowego zamówienia należy dołączyć załącznik graficzny lub marker określający obszar objęty zamówieniem.

Opłaty

Zgodnie z Ustawą z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 t.j.).

Numer konta bankowego

Opłaty należy uiszczać:

- W formie bezgotówkowej na rachunek Urzędu Miasta Chełm Bank PEKAO SA I O/ Chełm 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596. Należy wskazać tytuł wpłaty.

- Kartą lub Blikiem we właściwym Departamencie UM Chełm (informacja niżej).

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Architektury, Geodezji i Inwestycji (Wydział Geodezji i Kartografii)

Pl. Niepodległości 1, pok. 6,15 lub 18

Kontakt

82 563 08 55, 82 563 11 32

Zaświadczenie o posiadaniu przez rodziców (teściów) gospodarstwa rolnego

Materiały

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie przez rodziców (teściów) gospodarstwa rolnego na terenie Miasta Chełm
Wniosek​_o​_wydanie​_zaświadczenia​_potwierdzającego​_posiadanie​_przez​_rodziców​_(teściów)​_gospodarstwa​_rolnego​_na​_terenie​_Miasta​_Chełm​_2024.pdf 0.10MB

Opłaty

Brak

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Architektury, Geodezji i Inwestycji (Wydział Geodezji i Kartografii)

Pl. Niepodległości 1, pok. 18

Kontakt

82 563 12 00

Zgłoszenie prac geodezyjnych

Materiały

Zgłoszenie prac geodezyjnych
Zgłoszenie​_prac​_geodezyjnych​_2024.pdf 0.18MB
Uzupełniające zgłoszenie prac geodezyjnych 2024
Uzupełniające​_zgłoszenie​_prac​_geodezyjnych​_2024.pdf 0.17MB

Opłaty

Zgodnie z Ustawą z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 t.j.).

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie prac geodezyjnych przyjmowane jest za pośrednictwem portalu: https://mchelm.e-mapa.net/

Numer konta bankowego

Opłaty należy uiszczać:

- W formie bezgotówkowej na rachunek Urzędu Miasta Chełm Bank PEKAO SA I O/ Chełm 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596. Należy wskazać tytuł wpłaty.

- Kartą lub Blikiem we właściwym Departamencie UM Chełm (informacja niżej).

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Architektury, Geodezji i Inwestycji (Wydział Geodezji i Kartografii)

Pl. Niepodległości 1, pok. 6 lub 15

Kontakt

82 563 08 55, 82 563 11 32

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów

Materiały

Wniosek o ustalenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów 2024
Wniosek​_o​_ustalenie​_gleboznawczej​_klasyfikacji​_gruntow​_2024.pdf 0.13MB

Opłaty

1. Wniosek podlega opłacie na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. A ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U.2021.1923 t.j.) – 10 zł od wniosku.

Potwierdzenie dokonania wpłaty opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.

2. 2.1.Wynagrodzenie klasyfikatora wykonującego czynności klasyfikacji gruntów.

2.2 Koszty postępowania administracyjnego.

W/w kosztami zostaną obciążone strony postępowania.

Prezydent Miasta Chełm wyda postanowienie określające wysokość kosztów niezależnie od rozstrzygnięcia w sprawie zgodnie z art 264 k.p,a. oraz wskazać osoby, które będą musiały je ponieść, a także termin uiszczenia kwoty.

Zgodnie z art. 262 k.p.a. stronę obciążają te koszty postępowania, które wynikły z winy strony lub zostały poniesione w interesie lub na żądanie strony, a nie wynikają z ustawowego obowiązku organu prowadzącego postępowanie.

W toku postępowania administracyjnego wnioskodawca zobowiązany jest do uiszczenie opłaty w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia ustalającego jej wysokość . Jeżeli w wyznaczonym terminie należność nie zostanie uiszczona, zgodnie z art. 261 §2 k.p.a. podanie podlega zwrotowi lub czynność uzależniona od opłaty zostanie zaniechana (wniosek zostanie pozostawiony bez rozpoznania).

Opłatę z tytułu kosztów postępowania administracyjnego należy dokonać na rachunek bankowy wskazany w postanowieniu.

Numer konta bankowego

Opłaty należy uiszczać:

W formie bezgotówkowej na rachunek Urzędu Miasta Chełm Bank PEKAO SA I O/ Chełm

93 1240 2223 1111 0000 3576 9596.

Należy wskazać tytuł wpłaty.

Termin i sposób załatwienia sprawy

1. Wydanie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie – do 14 dni.

2. Zamówienie publiczne – wybór klasyfikatora, który wykona czynności klasyfikacji działek (na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Chełm) – do 60 dni.

3. Wydanie decyzji – niezwłocznie po otrzymaniu prawidłowo wykonanej dokumentacji, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów służy odwołanie do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Lublinie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Chełm.

Odwołanie należy wnieść w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Informacje uzupełniające

1. Postępowanie administracyjne w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów wszczyna się :

- z urzędu, - na wniosek właściciela gruntów podlegających klasyfikacji,

- na wniosek innego władającego tymi gruntami wskazanego EgiB.

2. Na wniosek właściciela gleboznawczą klasyfikację gruntów przeprowadza się dla:

- gruntów, dla których wystąpiła trwała zmiana sposobu użytkowania,

- gruntów planowo zalesionych.

3. Jeżeli wniosek składa osoba prawna to powinien on być podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczenia woli w jej imieniu.

4. Na podstawie złożonych dokumentów bada się czy istnieją przesłanki do przeprowadzenia klasyfikacji. Jeżeli tak, do przeprowadzenia niezbędnych czynności zostaje upoważniony klasyfikator. Po wykonaniu wszystkich prac strony zostają zawiadomione o możliwości zgłaszania zastrzeżeń do projektu ustalenia klasyfikacji. Jeżeli zostaną zgłoszone zastrzeżenia, informacje o sposobie ich rozpatrzenia będzie zawierać decyzja klasyfikacyjna.

5. Wybór klasyfikatora – zapytanie ofertowe. Kryterium wyboru jest najniższa oferta cenowa za wykonanie usługi.

6. Klasyfikator powinien przedstawić kserokopię dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie/kwalifikacje/uprawnienia:

- dyplom ukończenia kursu lub dyplom ukończenia studiów podyplomowych na kierunku: gleboznawstwo, gleboznawcza klasyfikacja gruntów i kartografia gleb.

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Architektury, Geodezji i Inwestycji (Wydział Geodezji i Kartografii)

Pl. Niepodległości 1, pok. 18

Kontakt

82 563 12 00

{"register":{"columns":[]}}