W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Departament Organizacyjny

dor

Dyrektor - Aleksandra Michalec

W zakresie działania Departamentu Organizacyjnego znajdują się sprawy dotyczące:

 • organizacji pracy Urzędu;

 • obsługi merytorycznej, biurowej i sekretarskiej Prezydenta i Zastępcy;

 • prowadzenia kalendarza spotkań Prezydenta i Zastępcy;

 • opracowywania projektów: regulaminu organizacyjnego Urzędu, regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania oraz ich aktualizacji;

 • rozpatrywania skarg, wniosków oraz petycji wpływających do Prezydenta;

 • prowadzenia rejestrów oraz zbiorów zarządzeń Prezydenta jako organu oraz jako kierownika Urzędu;

 • prowadzenia centralnego rejestru umów;

 • związane z udzieleniem odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych;

 • koordynowania działań związanych z terminowością udzielania odpowiedzi na wnioski komisji Rady i rad osiedli;

 • udostępniania informacji publicznej oraz udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania;

 • związane z udzielaniem upoważnień i pełnomocnictw;

 • kadrowe pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych Miasta (z wyłączeniem kierowników jednostek, do których mają zastosowanie przepisy oświatowe);

 • gospodarowania etatami oraz funduszem płac i socjalnym;

 • szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadry Urzędu;

 • związane ze służbą przygotowawczą nowozatrudnionych pracowników;

 • bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowe;

 • prowadzenia archiwum zakładowego Urzędu oraz zlikwidowanych jednostek organizacyjnych Miasta;

 • zabezpieczenia pracy Urzędu pod względem techniczno-materiałowym i lokalowym;

 • prowadzenia obsługi transportowej Prezydenta, Zastępcy i pracowników Urzędu;

 • zarządzania i gospodarowania budynkami administracyjnymi Urzędu i pomieszczeniami wynajmowanymi od Urzędu i przez Urząd.

{"register":{"columns":[]}}