W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Centrum Obsługi Inwestora

Centrum Obsługi Inwestora

Do zadań Centrum Obsługi Inwestora należą w szczególności sprawy:

 • podejmowania współpracy z organizatorami wydarzeń istotnych dla rozwoju Chełma;
 • współpracy z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie realizacji przedsięwzięć dotyczących stymulowania rozwoju gospodarczego miasta;
 • organizacji spotkań gospodarczych z udziałem Prezydenta;
 • współpracy z Rzecznikiem Prasowym w zakresie polityki informacyjnej Prezydenta związanej ze wspieraniem przedsiębiorców i promocją gospodarczą;
 • analizy lokalnego potencjału rozwojowego;
 • monitoringu procesów gospodarczych w Mieście Chełm, województwie lubelskim, w Polsce i na świecie;
 • określania potencjalnych czynników rozwoju gospodarczego;
 • wykonywania zadań z zakresu obsługi inwestorów i eksporterów;
 • realizacji działań z zakresu marketingu gospodarczego;
 • obsługi administracyjno-technicznej i kancelaryjno-biurowej Chełmskiej Rady Przedsiębiorczości; 1
 • monitorowania i identyfikacji potencjalnych źródeł dofinansowania dla projektów międzynarodowych w różnych dziedzinach dotyczących gospodarki województwa;
 • pozyskiwania dodatkowych źródeł dofinansowania do przedsięwzięć związanych z rozwojem gospodarczym Miasta Chełm oraz promocją gospodarczą;
 • wspierania inicjatyw sprzyjających aktywności gospodarczej i wzrostowi konkurencyjności gospodarki Miasta, w tym podnoszących jego atrakcyjność inwestycyjną;
 • koordynowania prac związanych z rozwojem Polskiej Strefy Inwestycji oraz specjalnej strefy ekonomicznej w Chełmie;
 • współpracy z komórkami organizacyjnymi w zakresie związanym:

- z organizacją i realizacją przedsięwzięć gospodarczych,

- promocją gospodarczą na poziomie lokalnym, krajowym i zagranicznym

 • koordynowania działań związanych z realizacją funkcji Chełmskiego Centrum Aktywności Gospodarczej jako miejsca stanowiącego płaszczyznę do rozwoju i stymulowania przedsiębiorczości na terenie Miasta Chełm.
{"register":{"columns":[]}}