W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Departament Promocji, Kultury i Sportu

dpk

Dyrektor - Aneta Szostak

Do zadań Departamentu Promocji, Kultury i Sportu (DPKS) należą w szczególności sprawy:

 • kreowania i realizacji polityki promocyjnej Miasta,

 • promocji Miasta w kraju i poza jego granicami, w tym organizacji oraz udziału w imprezach promocyjnych krajowych i zagranicznych, takich jak: wystawy targi, misje objazdowe, spotkania branżowe;

 • promowania walorów turystycznych chełmskich podziemi kredowych;

 • wynikające z zawartych przez miasto porozumień z miastami partnerskimi i innymi organizacjami, a także z członkostwa Miasta Chełm w związkach i stowarzyszeniach;

 • udostępniania herbu Miasta;

 • budowania marki Miasta;

 • współpracy z Gabinetem Prezydenta w zakresie polityki marketingowej, komunikacji społecznej i public relations;

 • ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym:

 • prowadzenia spraw związanych z udzielaniem dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w obiektach wpisanych do rejestru zabytków, usytuowanych na terenie miasta,

 • prowadzenia ewidencji zabytków nieruchomych z terenu miasta Chełm,

 • opracowywania gminnego programu opieki nad zabytkami oraz koordynacji jego realizacji;

 • prowadzenia ewidencji pomników, tablic, miejsc pamięci;

 • z zakresu kultury, sztuki i turystyki, w tym:

 • związane z zadaniami publicznym realizowanymi przez organizacje pozarządowe,

 • współpraca z placówkami, instytucjami, organizacjami pozarządowymi w celu poszerzania oferty kulturalnej w mieście,

 • tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi turystyki na terenie miasta,

 • prowadzenie ewidencji innych obiektów, które świadczą usługi hotelarskie;

 • koordynowania funkcjonowania i sprawowania nadzoru nad działalnością: Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti, Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza, Chełmskiego Domu Kultury;

 • organizowania obchodów rocznic i świąt oraz współpracy w tym zakresie z organami administracji państwowej, stowarzyszeniami, związkami kombatanckimi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami i związkami wyznaniowymi;

 • związane z przyznawaniem nagród w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury im. Kazimierza Andrzeja Jaworskiego,

 • z zakresu kultury fizycznej i sportu w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;

 • przyznawania stypendiów sportowych;

 • sprawowania nadzoru nad działalnością Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

 

{"register":{"columns":[]}}