W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Biuro Kontroli

bk

Kierownik - Małgorzata Kazimierczak

Do zadań Biura Kontroli należą w szczególności sprawy:

  • planowania, organizowania i prowadzenia kontroli: komórek organizacyjnych Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Miasta dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, celowy, oszczędny, efektywny i terminowy; w innych podmiotach dotowanych przez Miasto; w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa;
  • współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi w zakresie planowania i przeprowadzania kontroli wynikających z realizowanych zadań;
  • współdziałania z organami kontroli zewnętrznej prowadzącymi kontrole w komórkach organizacyjnych Urzędu i jednostkach organizacyjnych Miasta;
  • koordynowania postępowania z dokumentami zewnętrznymi organów kontroli i przechowywania dokumentacji pokontrolnej;
  • opracowywania projektów odpowiedzi na zalecenia pokontrolne jednostek zewnętrznych dokonujących kontroli w Urzędzie, na podstawie materiałów przekazanych przez jednostki kontrolowane;
  • koordynowania spraw związanych z zarządzaniem ryzykiem w Urzędzie i w jednostkach organizacyjnych Miasta;
  • przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
{"register":{"columns":[]}}