W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Inspektor Ochrony Danych

iod

Inspektor Ochrony Danych - Waldemar Korcz

Do zadań Inspektora Ochrony Danych należą w szczególności sprawy:

 • zapewnienia ochrony przetwarzanych danych osobowych odpowiednio do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną;
 • monitorowania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w tym polityki administratora oraz opracowywanie w tym zakresie sprawozdań;
 • opracowania we współpracy z Biurem Informatyki dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych, środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych oraz jej aktualizacja;
 • prowadzenia ewidencji upoważnień Prezydenta do przetwarzania danych osobowych oraz zapewnienia zapoznania osób upoważnionych z przepisami o ochronie danych osobowych;
 • prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie;
 • współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w tym pełnienie funkcji punktu kontaktowego w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych oraz prowadzenia konsultacji;
 • nadzoru nad przestrzeganiem zasad udostępniania danych osobowych oraz sporządzaniem umów powierzania danych osobowych;
 • współpracy z Biurem Informatyki w zakresie nadzoru i kontroli bezpieczeństwa systemu informatycznego, w którym przetwarzane są dane osobowe oraz podejmowania działań w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych;
 • informowania administratora danych oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe o obowiązkach wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych i doradzanie im w tej sprawie;
 • pełnienia funkcji punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą w sprawach dotyczących przetwarzania ich danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych;
 • zarządzania ryzykiem związanym z operacjami przetwarzania danych osobowych z uwzględnieniem charakteru, zakresu, kontekstu i celu przetwarzania;
 • związane z obowiązkiem składania oświadczeń o stanie majątkowym przez osoby do tego zobowiązane oraz dokonywania w imieniu Prezydenta analizy oświadczeń.
{"register":{"columns":[]}}