W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Podstawowe informacje

O Chełmie

Chełm jest trzecim, pod względem ludności, miastem województwa lubelskiego – oddalonym o 71 km od Lublina i o 65 km od Zamościa.

Chełm znajduje się na paneuropejskim szlaku Paryż – Berlin – Warszawa – Kijów. Bliskie położenie Nowego Jedwabnego Szlaku, Via Carpatia oraz lokalizacja w pobliżu granicy polsko-ukraińskiej istotnie wzmacniają potencjał rozwojowy miasta.

Z perspektywy biznesu

Strategiczne położenie Chełma sprawia, że prowadzenie biznesu w mieście nie jest obarczone stagnacją i wykluczeniem ze światowych rynków. Korzystny wpływ na potencjał rozwojowy miasta ma również stale rozbudowywana baza szkolnictwa zawodowego i wyższego, która ułatwia znalezienie pracowników na miejscu.

Chełm znajduje się obecnie w fazie gruntownej modernizacji. Miasto prowadzi ogromną liczbę inwestycji w celu rozwijania pozycji ważnego ośrodka usługowego przy wschodniej granicy Unii Europejskiej.

Z perspektywy geograficznej

Pod względem geograficznym miasto znajduje się na skraju Pagórków Chełmskich, niewielkiego mezoregionu zaliczanego do Polesia Wołyńskiego, który wchodzi w skład Niżu Środkowoeuropejskiego. Obszar ten charakteryzuje się specyficzną rzeźbą terenu, łączącą krajobraz nizinny z elementami wyżynnymi. Charakterystycznym elementem są liczne wzgórza kredowe typu wyspowego, poprzedzielane rozległymi i często podmokłymi dolinami.

To właśnie Podziemia Kredowe są jedną z największych atrakcji turystycznych Chełma. Tutejszy labirynt podziemnych korytarzy wykutych w skale kredowej to unikat na skalę światową. Podróżując po wnętrzu wielopoziomowego kompleksu odkrywamy pozostałości wielowiekowej eksploatacji kredy piszącej, której złoża znajdują się pod powierzchnią miasta.

Z perspektywy historyczno-turystycznej

Chełm posiada również wyjątkową historię Badania archeologiczne wskazują, że początki osadnictwa w tym regionie sięgają epoki paleolitycznej. Osadnictwo na terenie samego miasta rozpoczęło się jednak na początkach naszej ery. Na przełomie VII i VIII wieku okolicę zamieszkiwał związek plemienny Lędzian. W X wieku na Wysokiej Górce istniał już gród drewniano-kamienny. W 1392 roku Chełm nabył prawa miejskie. W XV w. na terenie miasta znajdowały się trzy sądy szlacheckie: grodzki, ziemski (chełmski) i ziemski (horodelski). Chełm pełnił przez wieki stolicę historycznej ziemi chełmskiej, później guberni chełmskiej oraz województwa chełmskiego (1975-1998). Z racji swojego położenia miasto przez wiele lat było miejscem styku trzech kultur: polskiej, ruskiej oraz żydowskiej.

Odzwierciedleniem bogatego dziedzictwa historycznego miasta są liczne zabytki. W pierwszej kolejności trzeba wymienić Bazylikę pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny, której początki sięgają XIII w. Na zachód od Górki Chełmskiej znajduje się Stare Miasto, zapoczątkowane w czasach księcia Daniela Romanowicza (1201-1264). Nie sposób pominąć również Synagogi przy ul. Kopernika, będącej świadectwem wielokulturowej przeszłości miasta. Innymi przykładami z tej kategorii są z pewnością Cerkiew Prawosławna pw. św. Jana Teologa z XIX w. oraz zespół dawnego Seminarium Unickiego i Cerkiew pw. św. Mikołaja.

Herb i Flaga Chełma

Herb naszego miasta przedstawia srebrnego niedźwiedzia na tle trzech zielonych dębów i wzgórza. Jego wygląd nawiązuje do historycznego herbu ziemi chełmskiej, znanego od XIV w. Najprawdopodobniej miasto przejęło go w XVI w. Wspomniana wersja przedstawiała głowę niedźwiedzia. W kolejnych stuleciach na herbie pojawiała się już cała sylwetka niedźwiedzia, bez drzew.

Obecną formę przybrał dopiero w XIX w., a w 1938 r. została ona zatwierdzona przez władze państwowe. Aktualny herb został ustanowiony przez Radę Miejską 28 kwietnia 1994 r. uzupełniono o koronę stanisławowską zwieńczoną krzyżem.

Flaga miasta to przymocowany do drzewca lub masztu prostokątny płat tkaniny, który składa się z dwóch pasów poziomych równej szerokości. Górny jest biały, a dolny – zielony. Na środku pasa białego umieszczony jest herb miasta.

Zdjęcia (2)

{"register":{"columns":[]}}