W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Gabinet Prezydenta

gp

Do zadań Gabinetu Prezydenta (GP) należą w szczególności sprawy:

 • organizowania spotkań, wizyt i posiedzeń z udziałem Prezydenta oraz prowadzenia protokołu dyplomatycznego;
 • przygotowywania wystąpień i listów okolicznościowych Prezydenta;
 • prowadzenia spraw związanych z przygotowywaniem wniosków o nadanie orderów i odznaczeń;
 • koordynacji działań związanych z patronatem Prezydenta istotnych dla środowisk i organizacji społecznych;
 • przygotowywania we współpracy z komórkami organizacyjnymi Raportu o stanie miasta, o którym mowa w art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
 • zapewnienia kontaktu z dziennikarzami, w imieniu władz Miasta, Urzędu i wybranych jednostek miejskich;
 • prezentowania przedstawicielom mediów stanowiska Prezydenta i Urzędu, przekazywania opinii i komentarzy do podejmowanych rozstrzygnięć oraz przygotowywania materiałów prasowych Prezydentowi;
 • organizowania konferencji prasowych i briefingów prasowych; 
 • prowadzenia strony internetowej Miasta we współpracy z Biurem Informatyki oraz sprawowania w tym zakresie funkcji koordynacyjnej w stosunku do wszystkich komórek organizacyjnych;
 • współpracy z Departamentem Promocji, Kultury i Sportu w zakresie komunikacji społecznej i public relations z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych;
 • prowadzenia oficjalnych profili Miasta na portalach społecznościowych;
 • realizacji zadań związanych z udziałem Miasta w spółkach kapitałowych, obrotu akcjami i udziałami, podwyższania lub obniżania kapitału, dopłat i dywidend wraz z prowadzeniem spraw związanych z wyborem firm doradczych przy tworzeniu, restrukturyzacji, prywatyzacji, przekształceń i likwidacji spółek;
 • obsługi formalno – prawnej Prezydenta działającego jako akcjonariusz lub udziałowiec w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub zgromadzeniu wspólników;
 • monitorowania sytuacji finansowej i ekonomicznej spółek kapitałowych z udziałem Miasta;
{"register":{"columns":[]}}