W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

XXIX Sesja Rady Gminy - 21.05.2021 r.

21.05.2021

Zawiadamiam, że w dniu 21.05.2021r. (piątek) o godz. 10.00  w  świetlicy wiejskiej w Pogorzeli odbędzie się  XXIX Sesję Rady Gminy Olszanka.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad i jego przyjęcie 
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Wójta Gminy z wykonania prac między sesjami.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 8. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Olszanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 r.
 9. Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Olszanka za rok 2020.
 10. Podjęcie uchwał:
  1. w  sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/163/2020  Rady Gminy Olszanka z dn. 17.12.2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2021;
  2. w sprawie  zmiany Uchwały Nr XXIV/164/2020 Rady Gminy Olszanka z dn. 17.12.2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2021-2030;
  3. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Michałowie;
  4. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza;
  5. w sprawie nadania nazwy ulicy wewnętrznej w m. Olszanka.
 11. Pisemne Interpelacje i zapytania radnych Gminy Olszanka.
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie obrad  Sesji Rady Gminy.

Jednocześnie informuję, że w związku z panującą pandemią i nałożonymi obostrz,eniami liczba osób uczestniczących  w Sesji jest ograniczona. Obrady można obserwować  zdalnie – link poniżej:

https://samorzad.gov.pl/web/gmina-olszanka/transmisje-obrad-sesji-rady-gminy

 

Przewodnicząca Rady
/-/ Wanda Galant

Materiały

Projekt uchwały zmiana budżetu
Projekt​_uchwaly​_zmiana​_budzetu.pdf 0.88MB
Projekt uchwały - zmiana WPF
Projekt​_uchwaly​_-​_zmiana​_WPF.pdf 0.99MB
Projekt uchwały-udzielenie dotacji dla OSP Michałów
Projekt​_uchwaly-udzielenie​_dotacji​_dla​_OSP​_Michalow.pdf 0.06MB
Projekt uchwały zasady udzielania dotacji
Projekt​_uchwaly​_zasady​_udzielania​_dotacji.pdf 0.33MB
Projekt uchwały - nadanie nazwy ulicy
Projekt​_uchwaly​_-​_nadanie​_nazwy​_ulicy.pdf 0.19MB
Ocena zasobów pomocy społecznej
Ocena​_zasobow​_pomocy​_spolecznej.pdf 3.71MB
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy
Sprawozdanie​_z​_realizacji​_programu​_wspolpracy.pdf 0.23MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
14.05.2021 08:09 Rafał Bandrowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Katarzyna Piróg
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
XXIX Sesja Rady Gminy - 21.05.2021 r. 2.0 14.05.2021 08:17 Rafał Bandrowski
XXIX Sesja Rady Gminy - 21.05.2021 r. 1.0 14.05.2021 08:09 Rafał Bandrowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}