W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

XLIV Sesja Rady Gminy Olszanka - 28.06.2022

Rada Gminy Olszanka                        
Olszanka, dnia 20.06.2022r.

Zawiadamiam że  w  dniu   28.06.2022r. (wtorek) o godz. 10.00  w świetlicy wiejskiej w Pogorzeli odbędzie się XLIV Sesja Rady Gminy Olszanka.

Porządek obrad

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad i jego przyjęcie 
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Wójta Gminy z wykonania prac między sesjami.
 7. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 8. Raport o stanie Gminy Olszanka w 2021 roku:
  1. Przedstawienie raportu;
  2. Debata nad przedłożonym raportem;
  3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Olszanka za rok 2021
 9. Rozpatrzenie sprawozdania Wójta Gminy Olszanka z wykonania budżetu gminy w 2021 roku:
  1. przedstawienie opinii RIO w Opolu o sprawozdaniu  z wykonania budżetu Gminy Olszanka w 2021 roku;
  2. opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy w 2021r. wraz z uchwałą Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Olszanka;
  3. opinia RIO w Opolu nt. opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy w 2021r.;
  4. opinie pozostałych Komisji Rady Gminy nt. wykonania budżetu gminy w 2021r.
  5. dyskusja nad sprawozdaniem Wójta Gminy Olszanka za 2021.;
  6. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  Gminy Olszanka oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Olszanka za 2021 rok;
  7. głosowanie w sprawie absolutorium Wójta Gminy – podjęcie uchwały.
 10. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/231/2021 Rady Gminy Olszanka z dn. 16.12.2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2022;
  2. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/232/2021 Rady Gminy Olszanka z dn. 16.12.2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata rok 2022-2035;
  3. zaciągnięcia kredytu długoterminowego;
  4. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Olszanka na rok szkolny 2022/2023;
  5. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania – dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Brzeskiego Centrum Medycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Tympanometru;
  6. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Gminy Olszanka;
  7. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Finansów, Budżetu i Planu Gminy Olszanka;
  8. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Michałów.
 11. Interpelacje i zapytania radnych Gminy Olszanka.
 12. Wnioski Sołtysów
 13. Sprawy różne.
 14. Zakończenie obrad  Sesji Rady Gminy.

Przewodnicząca Rady
/-/ Wanda Galant

Materiały

Projekt uchwały w sprawie zwołania zebrania wiejskiego
Projekt​_uchwały​_w​_sprawie​_zwołania​_zebrania​_wiejskiego.pdf 0.21MB
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu
Projekt​_uchwały​_w​_sprawie​_zaciagnięcia​_kredytu.pdf 0.23MB
Projekt uchwały w sprawie wotum zaufania
Projekt​_uchwały​_w​_sprawie​_wotum​_zaufania.pdf 0.21MB
Projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Skarg
Projekt​_uchwały​_w​_sprawie​_uzupełnienia​_składu​_osobowego​_Komisji​_Skarg.pdf 0.21MB
Projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Finansów
Projekt​_uchwały​_w​_sprawie​_uzupełnienia​_składu​_osobowego​_Komisji​_Finansów.pdf 0.21MB
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu
Projekt​_uchwały​_w​_sprawie​_udzielenia​_pomocy​_finansowej​_Powiatowi​_Brzeskiemu.pdf 0.22MB
Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
Projekt​_uchwały​_w​_sprawie​_udzielenia​_absolutorium.pdf 0.21MB
Projekt uchwały w sprawie sprawozdania finansowego za 2021 r.
Projekt​_uchwały​_w​_sprawie​_sprawozdania​_finansowego​_za​_2021r.pdf 0.21MB
Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa
Projekt​_uchwały​_w​_sprawie​_określenia​_średniej​_ceny​_jednostki​_paliwa.pdf 0.23MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
21.06.2022 12:41 Rafał Bandrowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Katarzyna Piróg
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
XLIV Sesja Rady Gminy Olszanka - 28.06.2022 1.0 21.06.2022 12:41 Rafał Bandrowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}