W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

XLV Sesja Rady Gminy Olszanka - 15.09.2022

15.09.2022

Zawiadamiam że  w  dniu 15.09.2022r. (czwartek) o godz. 10.00  w świetlicy wiejskiej w Pogorzeli odbędzie się XLV Sesja Rady Gminy Olszanka.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad i jego przyjęcie 
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Wójta Gminy z wykonania prac między sesjami.
 7. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 8. Informacja Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2022r.
 9. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/231/2021 Rady Gminy Olszanka z dn. 16.12.2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2022;
  2. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 462 w m. Pogorzela wraz z oświetleniem przejścia dla pieszych ”;
  3. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości;
  4. w sprawie poboru podatków od nieruchomości, leśnego i rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości za inkaso;
  5. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Olszanka z dotychczasowymi dzierżawcami.
  6. w sprawie  uznania petycji za niezasadną;
 10. Interpelacje i zapytania radnych Gminy Olszanka.
 11. Wnioski Sołtysów
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie obrad  Sesji Rady Gminy.

Przewodnicząca Rady
 /-/ Wanda Galant
 

Materiały

Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
Projekt​_uchwały​_w​_sprawie​_określenia​_stawek​_podatku​_od​_nieruchomości.pdf 0.25MB
Projekt uchwały w sprawie poboru podatków
Projekt​_uchwały​_w​_sprawie​_poboru​_podatków.pdf 0.22MB
Projekt uchwały w sprawie przekazania dotacji dla Województwa Opolskiego
Projekt​_uchwały​_w​_sprawie​_przekazania​_dotacji​_dla​_Województwa​_Opolskiego.pdf 0.22MB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy
Projekt​_uchwały​_w​_sprawie​_wyrażenia​_zgody​_​_na​_zawarcie​_kolejnych​_umów​_dzierżawy.pdf 0.21MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
09.09.2022 08:42 Rafał Bandrowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Katarzyna Piróg
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
XLV Sesja Rady Gminy Olszanka - 15.09.2022 2.0 28.09.2022 11:22 Piotr Forysiak
XLV Sesja Rady Gminy Olszanka - 15.09.2022 1.0 09.09.2022 08:42 Rafał Bandrowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}