W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

XXXVII Sesja Rady Gminy Olszanka - 16.12.2021

16.12.2021

Rada Gminy Olszanka                        
Olszanka, dnia 08.12.2021r.

Zawiadamiam że  w  dniu   16.12.2021r. (czwartek) o godz. 09.00  w świetlicy wiejskiej w Pogorzeli odbędzie się XXXVII Sesja Rady Gminy Olszanka.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad i jego przyjęcie
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Wójta Gminy z wykonania prac między sesjami.
 7. Odczytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2022 wraz z uzasadnieniem Wójta Gminy.
 8. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie projektu uchwały budżetowej.
 9. Odczytanie projektu uchwały w sprawie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2022-2035.
 10. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie Wieloletnie Prognozy Finansowej.
 11. Odczytanie stanowiska Komisji Finansów, Budżetu i Planu.
 12. Przedstawienie stanowiska Wójta Gminy względem wniosku Komisji Finansów, Budżetu i Planu.
 13.  Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2022-2035 oraz w sprawie budżetu Gminy Olszanka na rok 2022, w tym nad wniesionymi propozycjami zmian i poprawek.
 14. Podjęcie uchwał - głosowanie:
  1.  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2022;
  2. w  sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2022-2035;
  3. w  sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/163/2020  Rady Gminy Olszanka z dn. 17.12.2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2021;
  4. w sprawie  ustalenia wysokości diety dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych;
  5. w sprawie potwierdzenia członkostwa Gminy Olszanka w Stowarzyszeniu „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”, działającego jako Lokalna Grupa Działania;
  6. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Olszanka na lata 2022 - 2024”;
  7. w sprawie nadania nazwy ulicy wewnętrznej w m. Gierszowice;
  8. w sprawie szczegółowego sposobu i  zakresu świadczenia usług w  zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i  zagospodarowania tych odpadów, w  zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  9. w sprawie uchwalenia regulaminu  utrzymania czystości i  porządku na terenie Gminy Olszanka.
 15. Pisemne Interpelacje i zapytania radnych Gminy Olszanka.
 16. Sprawy różne.
 17.  Zakończenie obrad  Sesji Rady Gminy.


Przewodnicząca Rady
 /-/ Wanda Galant

Materiały

Projekt Uchwały Rady Gminy Olszanka w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2022
Projekt​_Uchwały​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_w​_sprawie​_uchwalenia​_budżetu​_Gminy​_Olszanka​_na​_rok​_2022.pdf 4.98MB
Projekt Uchwały Rady Gminy Olszanka w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2022-2035
Projekt​_Uchwały​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_w​_sprawie​_uchwalenia​_Wieloletniej​_Prognozy​_Finansowej​_Gminy​_Olszanka​_na​_lata​_2022-2035.pdf 12.71MB
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy wewnętrznej w m. Gierszowice
Projekt​_uchwały​_w​_sprawie​_nadania​_nazwy​_ulicy​_wewnętrznej​_w​_m​_Gierszowice.pdf 1.11MB
Projekt uchwały w sprawie potwierdzenia członkostwa Gminy Olszanka w Stowarzyszeniu „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”, działającego jako Lokalna Grupa Działania
Projekt​_uchwały​_w​_sprawie​_potwierdzenia​_członkostwa​_Gminy​_Olszanka​_w​_Stowarzyszeniu​_„Brzesko-Oławska​_Wieś​_Historyczna”,​_działającego​_jako​_Lokalna​_Grupa​_Działania.pdf 0.17MB
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Olszanka na lata 2022 - 2024”
Projekt​_uchwały​_w​_sprawie​_przyjęcia​_„Gminnego​_Programu​_Wspierania​_Rodziny​_w​_Gminie​_Olszanka​_na​_lata​_2022​_-​_2024”.pdf 0.35MB
Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela
Projekt​_uchwały​_w​_sprawie​_szczegółowego​_sposobu​_i​_zakresu​_świadczenia​_usług​_w​_zakresie​_odbierania​_odpadów​_komunalnych​_od​_właścicieli​_nieruchomości​_i​_zagospodarowania​_tych​_odpadów,​_w​_zamian​_za​_uiszczoną​_przez​_właściciela.pdf 0.25MB
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olszanka
Projekt​_uchwały​_w​_sprawie​_uchwalenia​_regulaminu​_utrzymania​_czystości​_i​_porządku​_na​_terenie​_Gminy​_Olszanka.pdf 0.33MB
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV-163-2020 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2020 roku
Projekt​_uchwały​_w​_sprawie​_zmiany​_uchwały​_Nr​_XXIV-163-2020​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dnia​_17​_grudnia​_2020​_roku.pdf 0.44MB
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla przewodniczących oragnów wykonawczych jednostek pomocniczych
Projekt​_uchwały​_​_w​_sprawie​_ustalenia​_wysokości​_diet​_dla​_przewodniczących​_oragnów​_wykonawczych​_jednostek​_pomocniczych.pdf 0.21MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
09.12.2021 13:30 Rafał Bandrowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Katarzyna Piróg
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
XXXVII Sesja Rady Gminy Olszanka - 16.12.2021 1.0 09.12.2021 13:30 Rafał Bandrowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}