W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

XXXIV Sesja Rady Gminy Olszanka - 30.09.2021 r.

30.09.2021

Zawiadamiam że  w  dniu   30.09.2021r. (czwartek) o godz. 10.00  w świetlicy wiejskiej w Pogorzeli odbędzie się XXXIV Sesja Rady Gminy Olszanka.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad i jego przyjęcie
 4. Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji
 5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Wójta Gminy z wykonania prac między sesjami.
 7. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 8. Informacja Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2021r.
 9. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/163/2020  Rady Gminy Olszanka z dn. 17.12.2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2021;
  2. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przylesiu;
  3. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Olszanka z dotychczasowymi dzierżawcami;
  4. w sprawie nadania nazwy ulicy wewnętrznej w m. Michałów;
  5. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości;
  6. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego;
  7. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olszanka z dotychczasowym dzierżawcą na okres 10 lat.
 10.  Interpelacje i zapytania radnych Gminy Olszanka.
 11. Wnioski Sołtysów
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie obrad  Sesji Rady Gminy.

 

Przewodnicząca Rady

/-/ Wanda Galant

Materiały

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy wewnetrznej w m. Michałowie
Projekt​_uchwały​_w​_sprawie​_nadania​_nazwy​_ulicy​_wewnetrznej​_w​_m​_Michałowie.pdf 0.95MB
Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomosci
Projekt​_uchwały​_w​_sprawie​_określenia​_stawek​_podatku​_od​_nieruchomosci.pdf 0.25MB
Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku
Projekt​_uchwały​_w​_sprawie​_określenia​_wzoru​_wniosku.pdf 0.24MB
Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla OSP w Przylesiu
Projekt​_uchwały​_w​_sprawie​_udzielenia​_dotacji​_dla​_OSP​_w​_Przylesiu.pdf 0.17MB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy
Projekt​_uchwały​_w​_sprawie​_wyrażenia​_zgody​_na​_zawarcie​_kolejnych​_umów​_dzierżawy.pdf 0.17MB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie przetargowym
Projekt​_uchwały​_w​_sprawie​_wyrażenia​_zgody​_na​_zawarcie​_w​_trybie​_przetargowym.pdf 0.18MB
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV-163-2020
Projekt​_uchwały​_w​_sprawie​_zmiany​_Uchwały​_Nr​_XXIV-163-2020.pdf 0.44MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
28.09.2021 07:18 Rafał Bandrowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Katarzyna Piróg / Wanda Galant - Przewodnicząca Rady Gminy
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
XXXIV Sesja Rady Gminy Olszanka - 30.09.2021 r. 1.0 28.09.2021 07:18 Rafał Bandrowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}