W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Program priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie”

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na terenie Gminy Olszanka

Wójt Gminy Olszanka informuje, że w dniach 10.07.2023r.-14.07.2023r. prowadzony będzie nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

Program Ciepłe Mieszkanie ma na celu poprawę jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawę efektywności energetycznej lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych. Beneficjentami mogą być właściciele lokali mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Olszanka. W ramach Programu istnieje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy o dofinansowanie z Gminą Olszanka.

Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia musi nastąpić najpóźniej do dnia 16.10.2023r.

Wymagany jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego.

Program wspiera zastosowanie:

  • kotła gazowego kondensacyjnego,
  • kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,
  • ogrzewania elektrycznego,
  • pompy ciepła powietrze/woda lub pompy ciepła powietrze/powietrze,
  • podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła.

Dodatkowo możliwe jest wykonanie:

  • instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w lokalu mieszkalnym,
  • wymiany okien i drzwi,
  • wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym,
  • dokumentacji projektowej dotyczącej powyższego zakresu.

Program oferuje trzy poziomy dofinansowania:
1. Podstawowy, gdzie dochód roczny wnioskodawcy nie może przekroczyć 120 000 zł, można otrzymać do 30% zwrotu faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 000 zł na jeden lokal mieszkalny;
2. Podwyższony, gdzie dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym wieloosobowym nie może przekroczyć 1 673 zł oraz 2 342 zł w gospodarstwie jednoosobowym, można otrzymać do 60% zwrotu faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 000 zł na jeden lokal mieszkalny;
3. Najwyższy, gdzie dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym wieloosobowym nie może przekroczyć 900 zł  oraz 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym, można otrzymać do 90% zwrotu faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 37 500 zł na jeden lokal mieszkalny.

Wnioski należy składać w formie papierowej w Urzędzie Gminy lub przesłać na adres Urzędu Gminy w Olszance, Olszanka 16, 49-332 Olszanka.

Dane kontaktowe w ramach prowadzonego naboru wniosków:

Tel.: 77 412 96 83 wew. 111, E-mail: budownictwo@olszanka.pl

Szczegółowe informacje o naborze i Programie oraz materiały do pobrania znajdują się poniżej:

Materiały

1. Zarządzenie Nr WG-VIII-65-2023 Wójta Gminy Olszanka
1​_Zarządzenie​_Nr​_WG-VIII-65-2023​_Wójta​_Gminy​_Olszanka.pdf 0.11MB
2. Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie - zał nr 1 do Zarządzenia
2​_Ogłoszenie​_o​_naborze​_wniosków​_o​_dofinansowanie​_w​_ramach​_programu​_priorytetowego​_Ciepłe​_Mieszkanie​_-​_zał​_nr​_1​_do​_Zarządzenia.pdf 0.40MB
3. Regulamin naboru w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie - zał nr 2 do Zarządzenia
3​_Regulamin​_naboru​_w​_ramach​_Programu​_Priorytetowego​_Ciepłe​_Mieszkanie​_-​_zał​_nr​_2​_do​_Zarządzenia.pdf 0.17MB
4. Lista sprawdzająca przedsięwzięcie-zal nr 1 do Regulaminu
4​_Lista​_sprawdzająca​_przedsięwzięcie-zal​_nr​_1​_do​_Regulaminu.pdf 0.20MB
5. Wniosek o dofinansowanie- zal nr 2 do Regulaminu plus klauzula
5​_Wniosek​_o​_dofinansowanie-​_zal​_nr​_2​_do​_Regulaminu​_plus​_klauzula.pdf 0.46MB
6. Instrukcja wypełniania - Załącznik nr 1 do Wniosku o Dofinansowanie.pdf
6​_Instrukcja​_wypełniania​_​_-​_Załacznik​_nr​_1​_do​_​_Wniosku​_o​_Dofinansowanie.pdf 0.26MB
7. Zgoda współwłaśicieli-Załacznik nr 2 do Wniosku o dofinansowanie
7​_Zgoda​_współwłaśicieli-Załacznik​_nr​_2​_​_do​_Wniosku​_o​_dofinansowanie.pdf 0.15MB
8. Zgoda współmałżonka- Załacznik nr 3 do Wniosku o dofinansowanie
8​_Zgoda​_współmałżonka-​_Załacznik​_nr​_3​_do​_Wniosku​_o​_dofinansowanie.pdf 0.15MB
9. Pełnomocnictwo do reprezentowania- zał. nr 3 do regulaminu
9​_Pełnomocnictwo​_do​_reprezentowania-​_zał​_nr​_3​_do​_regulaminu.pdf 0.22MB
10. Wzór umowy o dofinansowanie- zał. nr 3 do zarządzenia
10​_Wzór​_umowy​_o​_dofinansowanie-​_zał​_nr​_3​_do​_zarządzenia.pdf 0.27MB
11. Wniosek o płatność- załącznik nr 4 do zarzadzenia plus klauzula
11​_​_Wniosek​_o​_płatność-​_załącznik​_nr​_4​_do​_zarzadzenia​_plus​_klauzula.pdf 0.33MB
12. Zestawienie dokumentów - załącznik nr 1 do wniosku o płatność
12​_Zestawienie​_dokumentów​_-​_załącznik​_nr​_1​_do​_wniosku​_o​_płatność.pdf 0.11MB
13. Protokół odbioru prac wykonawcy - załącznik nr 2 do wniosku o płatność
13​_Protokół​_odbioru​_prac​_wykonawcy​_-​_załącznik​_nr​_2​_do​_wniosku​_o​_płatność.pdf 0.20MB
14. Instrukcja wypełnienia - załącznik nr 3 do wniosku o płatność
14​_Instrukcja​_wypełnienia​_-​_załącznik​_nr​_3​_do​_wniosku​_o​_płatnośc.pdf 0.20MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
06.07.2023 13:44 Piotr Forysiak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Justyna Grabowska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Program priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” 5.0 10.07.2023 10:33 Piotr Forysiak
Program priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” 4.0 06.07.2023 14:04 Piotr Forysiak
Program priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” 3.0 06.07.2023 13:58 Piotr Forysiak
Program priorytetowy „Ciepłe mieszkanie” 2.0 06.07.2023 13:55 Piotr Forysiak
Program priorytetowy „Ciepłe mieszkanie” 1.0 06.07.2023 13:44 Piotr Forysiak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}