W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

XXX Sesja Rady Gminy Olszanka - 18.06.2021 r.

18.06.2021

Zawiadamiam że  w  dniu  18.06.2021 r. (piątek) o godz. 10.00  w świetlicy wiejskiej w Pogorzeli odbędzie się XXX Sesja Rady Gminy Olszanka.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad i jego przyjęcie 
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Wójta Gminy z wykonania prac między sesjami.
 7. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 8. Raport o stanie Gminy Olszanka w 2020 roku:
  1. Przedstawienie raportu;
  2. Debata nad przedłożonym raportem;
  3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Olszanka za rok 2020
 9. Rozpatrzenie sprawozdania Wójta Gminy Olszanka z wykonania budżetu gminy w 2020 roku:
  1. przedstawienie opinii RIO w Opolu o sprawozdaniu  z wykonania budżetu Gminy Olszanka w 2020 roku;
  2. opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy w 2020r. wraz z uchwałą Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Olszanka;
  3. opinia RIO w Opolu nt. opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy w 2020r.;
  4. opinie pozostałych Komisji Rady Gminy nt. wykonania budżetu gminy w 2020r.
  5. dyskusja nad sprawozdaniem Wójta Gminy Olszanka za 2020.;
  6. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  Gminy Olszanka oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Olszanka za 2020 rok;
  7. głosowanie w sprawie absolutorium Wójta Gminy – podjęcie uchwały.
 10. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/163/2020  Rady Gminy Olszanka z dn. 17.12.2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2021;
  2. w sprawie  zmiany Uchwały Nr XXIV/164/2020 Rady Gminy Olszanka z dn. 17.12.2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2021-2030;
  3. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego;
  4. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Olszanka;
  5. w sprawie nadania nazwy ulicy zewnętrznej w m. Pogorzela.
  6. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach;
  7. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Olszanka na rok szkolny 2021/2022.
 11. Interpelacje i zapytania radnych Gminy Olszanka.
 12. Wnioski Sołtysów
 13. Sprawy różne.
 14. Zakończenie obrad  Sesji Rady Gminy.


Przewodnicząca Rady
/-/ Wanda Galant

Materiały

Raport o stanie Gminy Olszanka za 2020 rok
Raport​_o​_stanie​_Gminy​_Olszanka​_za​_2020​_rok.pdf 1.76MB
Projekt uchwały - przyjęcie sprawozdania finansowego
Projekt​_uchwały​_-​_przyjecie​_sprawozdania​_finansowego.pdf 0.17MB
Projekt uchwały - zmiana WPF
Projekt​_uchwały​_-​_zmiana​_WPF.pdf 6.96MB
Projekt uchwały - zmiana budżetu
Projekt​_uchwały​_-​_zmiana​_budzetu.pdf 0.62MB
Projekt uchwały - zaciągnięcie kredytu
Projekt​_uchwały​_-​_zaciagniecie​_kredytu.pdf 0.19MB
Projekt uchwały - średnia cena paliwa
Projekt​_uchwały​_-​_srednia​_cena​_paliwa.pdf 0.18MB
Projekt uchwały - nadanie nazwy ulicy
Projekt​_uchwały​_-​_nadanie​_nazwy​_ulicy.pdf 0.32MB
Projekt uchwały - zwołania zebrania wiejskiego
Projekt​_uchwały​_-​_zwołania​_zebrania​_wiejskiego.pdf 0.17MB
Projekt uchwały - dodatki mieszkaniowe
Projekt​_uchwały​_-​_dodatki​_mieszkaniowe.docx 0.03MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
14.06.2021 12:26 Rafał Bandrowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Katarzyna Piróg
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
XXX Sesja Rady Gminy Olszanka - 18.06.2021 r. 2.0 14.06.2021 12:27 Rafał Bandrowski
XXX Sesja Rady Gminy Olszanka - 18.06.2021 r. 1.0 14.06.2021 12:26 Rafał Bandrowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}