W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Gminna Ewidencja Zabytków

Zarządzenie Wójta Gminy Olszanka
Nr WG-VII-55/2016
z dnia 1 sierpnia 2016 r.

w sprawie przyjecia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Olszanka

Na podstawie art. 7 ust 1 pkt 9 art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446 z późniejszymi zmianami) oraz art. 22 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyjmuję Gminną Ewidencję Zabytków Gminy Olszanka w formie zbioru kart adresowych.

§ 2.

Wykaz obiektów ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Olszanka stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Olszanka
/-/ Aneta Rabczewska

Materiały

Załącznik nr 1 do Zarządzenie Wójta Gminy Olszanka Nr WG-VII-55/2016 - Gminna Ewidencja Zabytków
Gminna​_Ewidancja​_Zabytków​_-​_wykaz.pdf 0.15MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
22.11.2020 20:10 Rafał Bandrowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Ewa Niedbalec
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Gminna Ewidencja Zabytków 2.0 22.11.2020 20:12 Rafał Bandrowski
Gminna Ewidencja Zabytków 1.0 22.11.2020 20:10 Rafał Bandrowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}