W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Gminna Ewidencja Zabytków

Zarządzenie Wójta Gminy Olszanka
Nr WG-VII-55/2016
z dnia 1 sierpnia 2016 r.

w sprawie przyjecia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Olszanka

Na podstawie art. 7 ust 1 pkt 9 art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446 z późniejszymi zmianami) oraz art. 22 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyjmuję Gminną Ewidencję Zabytków Gminy Olszanka w formie zbioru kart adresowych.

§ 2.

Wykaz obiektów ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Olszanka stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Olszanka
/-/ Aneta Rabczewska

Materiały

Załącznik nr 1 do Zarządzenie Wójta Gminy Olszanka Nr WG-VII-55/2016 - Gminna Ewidencja Zabytków
Gminna​_Ewidancja​_Zabytków​_-​_wykaz.pdf 0.15MB
Zarządzenie Nr WG-VIII-53-2023 Wójta Gminy Olszanka z dnia 24 maja 2023r. zmieniające Zarządzenie nr WG-VII-55-2016 Wójta Gminy Olszanka z dnia 1 sierpnia 2016r. w sprawie przyjęcia GEZ
Zarządzenie​_Nr​_WG-VIII-53-2023​_Wójta​_Gminy​_Olszanka​_z​_dnia​_24​_maja​_2023r​_zmieniające​_Zarządzenie​_nr​_WG-VII-55-2016​_Wójta​_Gminy​_Olszanka​_z​_dnia​_1​_sierpnia​_2016r​_w​_sprawie​_przyjęcia​_GEZ.doc 0.03MB
załącznik nr 1 do zarządzenia nr WG-VIII-53-2023 Wójta Gminy Olszanka z dnia 24 maja 2023r.
załącznik​_nr​_1​_do​_zarządzenia​_nr​_WG-VIII-53-2023​_Wójta​_Gminy​_Olszanka​_z​_dnia​_24​_maja​_2023r.ods 0.03MB
Obwieszczenie Wójta Gminy Olszanka o zamiarze włączenia karty adresowej zabytku do Gminnej ewidencji zabytków.pdf
Obwieszczenie​_Wójta​_Gminy​_Olszanka​_o​_zamiarze​_włączenia​_karty​_adresowej​_zabytku​_do​_Gminnej​_ewidencji​_zabytków.pdf 0.12MB
Zawiadomienie o zamiarze włączenia nowej karty adresowej do Gminnej Ewidencji Zabytków
Zawiadomienie​_o​_zamiarze​_włączenia​_nowej​_karty​_adresowej​_do​_Gminnej​_Ewidencji​_Zabytków.pdf 0.52MB
Obwieszczenie o sporządzeniu karty adresowej zabytku-układ ruralistyczny Obórki
Obwieszczenie​_o​_sporządzeniu​_karty​_adresowej​_zabytku-układ​_ruralistyczny​_Obórki.pdf 0.26MB
Wykaz obiektów ujętych w Gminnej ewidencji zabytków 28.12.2023 rok
Wykaz​_obiektów​_ujętych​_w​_Gminnej​_ewidencji​_zabytków​_28122023​_rok.xlsx 0.04MB
Zarządzenie Nr WG-VIII-116-2023 Wójta Gminy Olszanka z dnia 28 grudnia 2023r.
Zarządzenie​_Nr​_WG-VIII-116-2023​_Wójta​_Gminy​_Olszanka​_z​_dnia​_28​_grudnia​_2023r.pdf 0.25MB
Zawiadomienie o włączeniu nowej karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków- Krzyżowice nr 6
Zawiadomienie​_o​_włączeniu​_nowej​_karty​_adresowej​_zabytku​_do​_gminnej​_ewidencji​_zabytków-​_Krzyżowice​_nr​_6.pdf 0.53MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
22.11.2020 20:10 Rafał Bandrowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Ewa Niedbalec/Justyna Grabowska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Gminna Ewidencja Zabytków 6.0 02.01.2024 08:08 Piotr Forysiak
Gminna Ewidencja Zabytków 5.0 17.11.2023 13:21 Piotr Forysiak
Gminna Ewidencja Zabytków 4.0 12.07.2023 13:08 Piotr Forysiak
Gminna Ewidencja Zabytków 3.0 01.06.2023 10:34 Piotr Forysiak
Gminna Ewidencja Zabytków 2.0 22.11.2020 20:12 Rafał Bandrowski
Gminna Ewidencja Zabytków 1.0 22.11.2020 20:10 Rafał Bandrowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}