W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Informacja o gminie

Gmina Olszanka położona jest w zachodniej części województwa opolskiego, w połowie drogi między Opolem, a Wrocławiem, bezpośrednio przy autostradzie A-4.

Położenie

Gmina Olszanka jest wspólnotą samorządową, którą tworzą mieszkańcy, zamieszkujący środkowo zachodnią część województwa opolskiego o powierzchni 92,6 km2 tj. 0,9% powierzchni województwa. Południowo – wschodnia część Gminy położona jest w obrębie korytarza ekologicznego doliny Nysy Kłodzkiej. Pozostała część Gminy dzięki dwóm korytarzom ekologicznym – Doliny Pępickiego Potoku i Doliny Przyleskiego Potoku, posiada powiązania z węzłowym obszarem europejskim jakim jest Dolina środkowej Odry. Od strony północnej Gmina Graniczy z Gminą Skarbimierz, od wschodu z Gminą Lewin Brzeski, od południowego wschodu z gminą Niemodlin, od południa z gminą Grodków, a od zachodu z Gminą Wiązów w województwie dolnośląskim.

Układ komunikacyjny

Bardzo korzystna sieć drogowa, autostrada A-4 Zgorzelec-Medyka, ze zjazdem przy w okolicach wsi Przylesie oraz miejscami obsługi podróżnych we wsi Jankowice Wielkie i Wierzbnik. Zjazd na węźle przyleskim jest usytuowany dokładnie w połowie drogi pomiędzy Wrocławiem a Opolem dwoma miastami wojewódzkimi oddalonym od siebie o 100 km. Droga wojewódzka nr 401, biegnąca w kierunku południowym do granicy państwa oraz kierunku północno-wschodnim, przecina gminę Olszanka łącząc węzeł przyleski z miastem Brzeg . Przez teren Olszanki prowadzi również linia kolejowa Brzeg – Grodków - Nysa z możliwością odtworzenia ruchu kolejowego do granicy czeskiej.

Zaopatrzenie w wodę

Gmina zwodociągowana jest w 100%. Zaopatrzenie w wodę mieszkańców gminy odbywa się z wodociągu komunalnego w Gierszowicach, eksploatowanego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu (zasilającego miejscowość Olszanka, Pogorzela, Gierszowice, Krzyżowice, Obórki, Przylesie, Janów) oraz trzech wodociągów wiejskich: wodociągu ze stacją uzdatniania wody we wsi Michałów (zasilającego miejscowości: Michałów, Czeską Wieś), wodociągu w Jankowicach Wielkich oraz wodociągu ze stacją uzdatnia wody w Olszance (w chwili obecnej nieczynnego).

Gospodarka ściekowa

Gmina jest w 100 % skanalizowana. W klatach 1996-2005 zrealizowano sieć kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości: Gierszowice, Jankowice Wielkie, Czeska Wieś, Michałów, Przylesie, Obórki. W dużej części Gmina Olszanka na inwestycje budowy sieci kanalizacji sanitarnej w poszczególnych miejscowościach pozyskała środki pomocowe z Unii Europejskiej z programów: dwukrotnie SAPARD oraz ZPORR. Sieć kanalizacji sanitarnej w Obórkach wybudowano przy udziale środków z Kontraktu Wojewódzkiego. Inwestorem było Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z. o.o w Brzegu W ramach programu ISPA „ Oczyszczalnia ścieków w Brzegu” skanalizowano w 2006/2007roku w gminie Olszanka cztery miejscowości: Pogorzela , Olszanka, Janów, Krzyżowice. Ścieki z tych miejscowości tłoczone są na miejską oczyszczalnie ścieków w Brzegu. Z trzech miejscowości ( Czeska Wieś, Jankowice, Michałów) ścieki odprowadzane są do biologiczno-mechaniczo-chemicznej oczyszczalni ścieków w Ptakowicach o przepustowości 360 m3/d.

Zasilanie elektroenergetyczne

Stan sieci średnich oraz niskich napięć jest dobry i pokrywają one w obecnej chwili istniejące zapotrzebowanie . Jednak z uwagi na projektowane tereny do intensywnego zainwestowania w rejonie węzła przyleskiego oraz Jankowic Wielkich i Czeskiej Wsi będą wymagały dodatkowych przedsięwzięć inwestycyjnych dla zabezpieczenia przewidywanego, zwiększonego poboru mocy. Zakład Energetyczny już przystąpił do programowania kierunków inwestycyjnych.

Telekomunikacja

Na terenie gminy położony jest kabel światłowodowy i uruchomiona została nowa centrala telefoniczna zabezpieczająca w pełni zapotrzebowanie mieszkańców oraz wszystkich podmiotów gospodarczych w pełny i aktualnie najnowocześniejszy serwis usług telekomunikacyjnych: sieć internetowa, przesyłanie wizji, ISDN i inne

Rolnictwo

Gmina Olszanka ze względu na swoje położenie oraz na wieloletnie tradycje jest gminą głównie rolniczą i głównym źródłem utrzymania mieszkańców jest praca w rolnictwie. Na terenie gminy Olszanka przez osoby fizyczne prowadzonych jest 726 gospodarstw rolnych, w tym jedno gospodarstwo jako spółka cywilna o obszarze 386,65 ha. Łączna powierzchnia gospodarstw rolnych na terenie gminy wśród osób fizycznych to 5.570,4 ha. Tak więc średnia powierzchnia jednego gospodarstwa rolnego prowadzonego przez osobę fizyczną to 7,67 ha.
Na terenie gminy działa także 14 gospodarstw rolnych prowadzonych przez osoby prawne i łączna powierzchnia tych gospodarstw to 2.393,05 ha, a średnia wielkość takiego gospodarstwa to 170,94 ha.
Gospodarstwa na terenie gminy charakteryzują się wysoką kulturą rolną, wydajnością i innowacyjnością. Rolnicy indywidualni odstępują od produkcji zbóż czy uprawy buraków. Jest tu wielu plantatorów rzepaku, a także następuje zmiana profilu produkcji na warzywno – owocową co pozwala na dywersyfikację struktury upraw wśród rolników indywidualnych.

{"register":{"columns":[]}}