W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

XXXV Sesja Rady Gminy Olszanka - 25.10.2021 r.

25.10.2021

Zawiadamiam że  w  dniu  25.10.2021r. (poniedziałek) o godz. 10:00  w świetlicy wiejskiej w Pogorzeli odbędzie się XXXV Sesja Rady Gminy Olszanka.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3.  Wnioski do porządku obrad i jego przyjęcie
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Wójta Gminy z wykonania prac między sesjami.
 7. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 8. Informacja o oświadczeniach majątkowych.
 9. Informacja nt. oświaty.
 10.  Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/163/2020  Rady Gminy Olszanka z dn. 17.12.2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2021;
  2. w sprawie  zmiany Uchwały Nr XXIV/164/2020 Rady Gminy Olszanka z dn. 17.12.2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2021-2030;
  3. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości  zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym;
  4. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  5. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/53/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie poboru podatków od nieruchomości, leśnego i rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso;
  6. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych;
  7. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Olszanka;
  8. w sprawie nadania nazwy ulicy  wewnętrznej  w m. Pogorzela;
  9. w sprawie przyjęcia Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Olszanka na lata 2015-2020 (z perspektywą do 2025r.);
  10. w sprawie uchwalenia „Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021 - 2025”
  11. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/176/2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.
 11. Interpelacje i zapytania radnych Gminy Olszanka.
 12. Wnioski Sołtysów
 13. Sprawy różne.
 14. Zakończenie obrad  Sesji Rady Gminy.

 

Przewodnicząca Rady
/-/ Wanda Galant

Materiały

Projekt uchwały - zmiana WPF X 2021
Projekt​_uchwały​_-​_zmiana​_WPF​_X​_2021.pdf 6.95MB
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV-163-2020 Rady Gminy Olszanka z dn. 17.12.2020r.
Projekt​_uchwały​_w​_sprawie​_​_zmiany​_Uchwały​_​_Nr​_XXIV-163-2020​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_17122020r.pdf 0.57MB
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy wewnętrznej w m. Pogorzela
Projekt​_uchwały​_w​_sprawie​_nadania​_nazwy​_ulicy​_wewnętrznej​_w​_m​_Pogorzela.pdf 0.83MB
Projekt uchwały w sprawie pokrycia częsci kosztów gospodarowania odpadmi komunalnymi
Projekt​_uchwały​_w​_sprawie​_pokrycia​_częsci​_kosztów​_gospodarowania​_odpadmi​_komunalnymi.pdf 0.17MB
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
Projekt​_uchwały​_w​_sprawie​_przyjęcia​_Aktualizacji​_Planu​_Gospodarki​_Niskoemisyjnej.pdf 2.65MB
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Projekt​_uchwały​_w​_sprawie​_uchwalenia​_Gminnego​_programu​_przeciwdziałania​_przemocy​_w​_rodzinie.pdf 0.32MB
Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Projekt​_uchwały​_w​_sprawie​_wyboru​_metody​_ustalenia​_opłat​_za​_gospodarowanie​_odpadami​_komunalnymi.pdf 0.19MB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy
Projekt​_uchwały​_w​_sprawie​_wyrażenia​_zgody​_na​_zawarcie​_kolejnych​_umów​_dzierżawy.pdf 0.17MB
Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Projekt​_uchwały​_w​_sprawie​_zaliczenia​_dróg​_do​_kategorii​_dróg​_gminnych.pdf 0.91MB
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI-53-2019
Projekt​_uchwały​_w​_sprawie​_zmiany​_Uchwały​_Nr​_VI-53-2019.pdf 0.17MB
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII-176-2009 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.04.2009 r.
Projekt​_uchwały​_w​_sprawie​_zmiany​_Uchwały​_Nr​_XXVIII-176-2009​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_28042009r.pdf 0.19MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
19.10.2021 11:05 Rafał Bandrowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Katarzyna Piróg
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
XXXV Sesja Rady Gminy Olszanka - 25.10.2021 r. 1.0 19.10.2021 11:05 Rafał Bandrowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}