W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

XXXVI Sesja Rady Gminy Olszanka - 25.11.2021 r.

25.11.2021

Zawiadamiam że  w  dniu   25.11.2021r. (czwartek) o godz. 10.00  w świetlicy wiejskiej w Pogorzeli odbędzie się XXXVI Sesja Rady Gminy Olszanka.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad i jego przyjęcie
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Wójta Gminy z wykonania prac między sesjami.
 7. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 8. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/163/2020  Rady Gminy Olszanka z dn. 17.12.2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2021;
  2. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych;
  3. w sprawie ustalenia   wynagrodzenia   Wójta Gminy Olszanka;
  4. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/214/2021 Rady Gminy Olszanka z dn. 25.10.2021r. w spawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  5. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Olszanka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3.ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok;
  6. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Olszanka;
  7. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku;
  8. w sprawie w sprawie zmiany uchwały XXIV/167/2020 Rady Gminy Olszaka z dnia 17 grudnia 2020r.  w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata  2021-2029
 9. Interpelacje i zapytania radnych Gminy Olszanka.
 10. Wnioski Sołtysów
 11. Sprawy różne.
 12. Zakończenie obrad  Sesji Rady Gminy.


Przewodnicząca Rady
/-/ Wanda Galant

Materiały

Projekt Uchwały z dnia 17.11.2021 r. w sprawie zmiany budżetu
Projekt​_Uchwały​_z​_dnia​_17112021​_r​_w​_sprawie​_zmiany​_budżetu.doc 0.38MB
Projekt uchwały - diety radnych
Projekt​_uchwały​_-​_diety​_radnych.pdf 0.18MB
Projekt uchwały - program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Projekt​_uchwały​_-​_program​_współpracy​_z​_organizacjami​_pozarządowymi.pdf 0.26MB
Projekt uchwały - stawki podatku od środków transportowych
Projekt​_uchwały​_-​_stawki​_podatku​_od​_środków​_transportowych.pdf 0.21MB
Projekt uchwały - ustalenie wynagrodzenia Wójta Gminy Olszanka
Projekt​_uchwały​_-​_ustalenie​_wynagrodzenia​_Wójta​_Gminy​_Olszanka.pdf 0.19MB
Projekt uchwały - zgoda na zawarcie umowy dzierżawy
Projekt​_uchwały​_-​_zgoda​_na​_zawarcie​_umowy​_dzierżawy.pdf 0.16MB
Projekt uchwały - zmiana Uchwały Nr XXIV-167-2020
Projekt​_uchwały​_-​_zmiana​_Uchwały​_Nr​_XXIV-167-2020.pdf 0.25MB
Projekt uchwały - zmiana Uchwały Nr XXXV-214-2021
Projekt​_uchwały​_-​_zmiana​_Uchwały​_Nr​_XXXV-214-2021.pdf 0.17MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
22.11.2021 09:00 Rafał Bandrowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Katarzyna Piróg
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
XXXVI Sesja Rady Gminy Olszanka - 25.11.2021 r. 1.0 22.11.2021 09:00 Rafał Bandrowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}