W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

XLI Sesja Rady Gminy Olszanka - 31.03.2022

31.03.2022

Rada Gminy Olszanka                        
Olszanka, dnia 23.03.2022r.

Zawiadamiam że  w  dniu  31.03.2022r. (czwartek) o godz. 10.00  w świetlicy wiejskiej w Pogorzeli odbędzie się XLI Sesja Rady Gminy Olszanka.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad i jego przyjęcie 
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Wójta Gminy z wykonania prac między sesjami.
 7. Odpowiedzi na złożone interpelacje i zapytana radnych.
 8. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie za rok 2021 z uwzględnieniem kalkulacji kosztów, efekty i problemy.
 9. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/231/2021 Rady Gminy Olszanka z dn. 16.12.2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka za rok 2022;
  2. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/232/2021 Rady Gminy Olszanka z dn. 16.12.2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka za rok 2022;
  3. w sprawie zmiany uchwały XXIV/167/2020 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2020r.  w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata  2021-2029;
  4. w sprawie uchwalenia Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024;
  5. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/233/2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 27 września 2013 roku w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Olszanka środków budżetowych do dyspozycji sołectw;
  6. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olszanka w roku 2022;
  7. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej 1178 O w m. Przylesie obejmująca wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z infrastrukturą towarzyszącą";
 10. Pisemne Interpelacje i zapytania radnych Gminy Olszanka.
 11. Zapytania Sołtysów. 
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie obrad  Sesji Rady Gminy.


Przewodnicząca Rady
/-/ Wanda Galant

Materiały

Projekt uchwały - zmiana uchwały Nr XXIV-167-2020
Projekt​_uchwały​_​_-​_zmiana​_uchwały​_Nr​_XXIV-167-2020.pdf 0.22MB
Projekt uchwały - pomoc finansowa dla PB
Projekt​_uchwały​_-​_pomoc​_finansowa​_dla​_PB.pdf 0.22MB
Projekt uchwały - program opieki nad zwierzętami
Projekt​_uchwały​_-​_program​_opieki​_nad​_zwierzętami.pdf 0.30MB
Projekt uchwały - program profilaktyki
Projekt​_uchwały​_-​_program​_profilaktyki.pdf 0.32MB
Projekt uchwały - środki do dyspozycji rs
Projekt​_uchwały​_-​_środki​_do​_dyspozycji​_rs.pdf 0.21MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
24.03.2022 14:37 Rafał Bandrowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Katarzyna Piróg
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
XLI Sesja Rady Gminy Olszanka - 31.03.2022 1.0 24.03.2022 14:37 Rafał Bandrowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}