W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

XL Sesja Rady Gminy Olszanka - 07.03.2022

07.03.2022

Olszanka, dnia 25.02.2022r.

Zawiadamiam że  w  dniu   07.03.2022r. (poniedziałek) o godz. 10.00  w świetlicy wiejskiej w Pogorzeli odbędzie się XL Sesja Rady Gminy Olszanka.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad i jego przyjęcie 
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Wójta Gminy z wykonania prac między sesjami.
 7. Odpowiedzi na złożone interpelacje i zapytana radnych.
 8. Informacja o osiągniętych średnich wynagrodzeniach nauczycieli w 2021 roku oraz o średniorocznej strukturze zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.
 9. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/231/2021 Rady Gminy Olszanka z dn. 16.12.2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka za rok 2022;
  2. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/232/2021 Rady Gminy Olszanka z dn. 16.12.2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka za rok 2022;
  3. w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Policji w Brzegu;
  4. w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Policji w Brzegu;
  5. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków  Ochotniczych Straży Pożarnych  Gminy Olszanka za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu;
  6. w sprawie wyrażenia zgody na nie wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego na rok 2023;
  7. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/213/2021 Rady Gminy Olszanka z dnia 25 października  2021 r.  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości  zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
 10. Pisemne Interpelacje i zapytania radnych Gminy Olszanka.
 11. Zapytania Sołtysów. 
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie obrad  Sesji Rady Gminy.

Przewodnicząca Rady
/-/ Wanda Galant

Materiały

Projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego na rok 2023
Projekt​_uchwały​_w​_sprawie​_nie​_wyrażenia​_zgody​_na​_wyodrębnienie​_środków​_funduszu​_sołeckiego​_na​_rok​_2023.pdf 0.22MB
Projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Policji w Brzegu - zakup urządzenia do badania stanu trzeźwości
Projekt​_uchwały​_w​_sprawie​_przekazania​_środków​_finansowych​_dla​_Komendy​_Powiatowej​_Policji​_w​_Brzegu​_-​_zakup​_urządzenia​_do​_badania​_stanu​_trzeźwości.pdf 0.21MB
Projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Policji w Brzegu
Projekt​_uchwały​_w​_sprawie​_przekazania​_środków​_finansowych​_dla​_Komendy​_Powiatowej​_Policji​_w​_Brzegu.pdf 0.21MB
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Olszanka
Projekt​_uchwały​_w​_sprawie​_ustalenia​_wysokości​_ekwiwalentu​_pieniężnego​_dla​_członków​_Ochotniczych​_Straży​_Pożarnych​_Gminy​_Olszanka.pdf 0.25MB
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXV-213-2021 Rady Gminy Olszanka z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Projekt​_uchwały​_w​_sprawie​_zmiany​_uchwały​_nr​_XXXV-213-2021​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dnia​_25​_października​_2021​_r​_w​_sprawie​_wyboru​_metody​_ustalenia​_opłaty​_za​_gospodarowanie​_odpadami​_komunalnymi.pdf 0.24MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
28.02.2022 14:13 Rafał Bandrowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Katarzyna Piróg
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
XL Sesja Rady Gminy Olszanka - 07.03.2022 1.0 28.02.2022 14:13 Rafał Bandrowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}