W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Wykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Uchwała Nr XLII/274/2014 z dnia 24.01.2014 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Dobrzeń - Pasikurowice/Wrocław

Materiały

Uchwała Nr XLII-274-2014 z dnia 24.01.2014 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Dobrzeń - Pasikurowice/Wrocław
Uchwała​_Nr​_XLII-274-2014​_z​_dnia​_24012014​_w​_sprawie​_uchwalenia​_miejscowego​_planu​_zagospodarowania​_przestrzennego​_w​_zakresie​_trasy​_linii​_elektroenergetycznej​_400​_kV​_Dobrzeń​_-​_Pasikurowice-Wrocław.pdf 20.16MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
25.01.2021 10:55 Rafał Bandrowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Ewa Nowak
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Uchwała Nr XLII/274/2014 z dnia 24.01.2014 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Dobrzeń - Pasikurowice/Wrocław 1.0 25.01.2021 10:55 Rafał Bandrowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Uchwała Nr XXXIX/173/2012 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego terenywzdłuż napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Groszowice – Hermanowice w granicach gminy Olszanka

Materiały

Uchwała Nr XXXIX-173-2012 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego terenywzdłuż napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Groszowice – Hermanowice w granicach gminy Olszanka
Uchwała​_Nr​_XXXIX-173-2012​_w​_sprawie​_uchwalenia​_miejscowego​_planu​_zagospodarowania​_przestrzennego​_obszaru​_obejmującego​_terenywzdłuż​_napowietrznej​_dwutorowej​_linii​_elektroenergetycznej​_110​_kV.pdf 8.60MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
25.01.2021 10:51 Rafał Bandrowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Ewa Nowak
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Uchwała Nr XXXIX/173/2012 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego terenywzdłuż napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Groszowice – Hermanowice w granicach gminy Olszanka 1.0 25.01.2021 10:51 Rafał Bandrowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Uchwała Nr XXXIV/211/2009 z dnia 01.12.2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie miejscowości Przylesie, Obórki i Jankowice Wielkie w Gminie Olszanka (Plan uchylony)

Materiały

Uchwała Nr XXXIV-211-2009 z dnia 01.12.2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie miejscowości Przylesie, Obórki i Jankowice Wielkie w gminie Olszanka
Uchwała​_Nr​_XXXIV-211-2009​_z​_dnia​_01122009​_r​_w​_sprawie​_miejscowego​_planu​_zagospodarowania​_przestrzennego​_obejmującego​_obszar​_​_w​_​_rejonie​_miejscowości​_Przylesie,​_Obórki​_i​_Jankowice​_Wielkie​_w​_gminie​_Olszanka.doc 0.20MB
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV-211-2009 z dnia 01.12.2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Załącznik​_Nr​_1​_do​_Uchwały​_Nr​_XXXIV-211-2009​_z​_dnia​_01122009​_r​_w​_sprawie​_miejscowego​_planu​_zagospodarowania​_przestrzennego.jpeg 0.64MB
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV-211-2009 z dnia 01.12.2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Załącznik​_Nr​_2​_do​_Uchwały​_Nr​_XXXIV-211-2009​_z​_dnia​_01122009​_r​_w​_sprawie​_miejscowego​_planu​_zagospodarowania​_przestrzennego.jpeg 0.92MB
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV-211-2009 z dnia 01.12.2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Załącznik​_Nr​_3​_do​_Uchwały​_Nr​_XXXIV-211-2009​_z​_dnia​_01122009​_r​_w​_sprawie​_miejscowego​_planu​_zagospodarowania​_przestrzennego.doc 0.02MB
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV-211-2009 z dnia 01.12.2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Załącznik​_Nr​_4​_do​_Uchwały​_Nr​_XXXIV-211-2009​_z​_dnia​_01122009​_r​_w​_sprawie​_miejscowego​_planu​_zagospodarowania​_przestrzennego.doc 0.02MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
25.01.2021 10:46 Rafał Bandrowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Ewa Nowak
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Uchwała Nr XXXIV/211/2009 z dnia 01.12.2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie miejscowości Przylesie, Obórki i Jankowice Wielkie w Gminie Olszanka (Plan uchylony) 1.0 25.01.2021 10:46 Rafał Bandrowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Uchwała Nr XXVII/172/2009 z dnia 30.03.2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny zorganizowanej działalności inwestycyjnej w rejonie węzła autostradowego Przylesie we wsi Przylesie

Materiały

Uchwała Nr XXVII-172-2009 z dnia 30.03.2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny zorganizowanej działalności inwestycyjnej w rejonie węzła autostradowego Przylesie we wsi Przylesie
Uchwała​_Nr​_XXVII-172-2009​_z​_dnia​_30032009​_r​_w​_sprawie​_uchwalenia​_zmiany​_miejscowego​_planu​_zagospodarowania​_przestrzennego​_obejmu-jącego​_tereny​_zorganizowanej​_działalności​_inwestycyjnej​_w​_rejonie​_węzła​_autostradowego​_Przylesie​_we​_wsi​_Przylesie.doc 0.19MB
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII-172-2009 z dnia 30.03.2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Załącznik​_Nr​_1​_do​_Uchwały​_Nr​_XXVII-172-2009​_z​_dnia​_30032009​_r​_w​_sprawie​_uchwalenia​_zmiany​_miejscowego​_planu​_zagospodarowania​_przestrzennego.pdf 1.89MB
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII-172-2009 z dnia 30.03.2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Załącznik​_Nr​_2​_do​_Uchwały​_Nr​_XXVII-172-2009​_z​_dnia​_30032009​_r​_w​_sprawie​_uchwalenia​_zmiany​_miejscowego​_planu​_zagospodarowania​_przestrzennego.pdf 1.92MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
25.01.2021 10:28 Rafał Bandrowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Ewa Nowak
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Uchwała Nr XXVII/172/2009 z dnia 30.03.2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny zorganizowanej działalności inwestycyjnej w rejonie węzła autostradowego Przylesie we wsi Przylesie 1.0 25.01.2021 10:28 Rafał Bandrowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Uchwała Nr XXX/297/2002 Rady Gminy w Olszance z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie uchwalenia zmiany planu ogolnego zagospodarownia przestrzennego Gminy Olszanka

Materiały

Uchwała Nr XXX-297-2002 Rady Gminy w Olszance z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie uchwalenia zmiany planu ogolnego zagospodarownia przestrzennego Gminy Olszanka
Uchwała​_Nr​_XXX-297-2002​_Rady​_Gminy​_w​_Olszance​_z​_dnia​_22​_marca​_2002​_r​_w​_sprawie​_uchwalenia​_zmiany​_planu​_ogolnego​_zagospodarownia​_przestrzennego​_Gminy​_Olszanka.pdf 9.54MB
Załącznik Nr 1 do Uchwały XXX-297-2002 Rady Gminy w Olszance z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie uchwalenia zmiany planu ogolnego zagospodarownia przestrzennego Gminy Olszanka
Załącznik​_Nr​_1​_do​_Uchwały​_XXX-297-2002​_Rady​_Gminy​_w​_Olszance​_z​_dnia​_22​_marca​_2002​_r​_w​_sprawie​_uchwalenia​_zmiany​_planu​_ogolnego​_zagospodarownia​_przestrzennego​_Gminy​_Olszanka.jpeg 0.13MB
Załącznik Nr 2 do Uchwały XXX-297-2002 Rady Gminy w Olszance z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie uchwalenia zmiany planu ogolnego zagospodarownia przestrzennego Gminy Olszanka.
Załącznik​_Nr​_2​_do​_Uchwały​_XXX-297-2002​_Rady​_Gminy​_w​_Olszance​_z​_dnia​_22​_marca​_2002​_r​_w​_sprawie​_uchwalenia​_zmiany​_planu​_ogolnego​_zagospodarownia​_przestrzennego​_Gminy​_Olszankajpeg.jpeg 0.14MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
25.01.2021 10:21 Rafał Bandrowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Ewa Nowak
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Uchwała Nr XXX/297/2002 Rady Gminy w Olszance z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie uchwalenia zmiany planu ogolnego zagospodarownia przestrzennego Gminy Olszanka 1.0 25.01.2021 10:21 Rafał Bandrowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Uchała Nr XXX/296/2002 z dnia 22.03.2002 r. w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Olszanka

Materiały

Uchała Nr XXX-296-2002 z dnia 22.03.2002 r. w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Olszanka
Uchała​_Nr​_XXX-296-2002​_z​_dnia​_22032002​_r​_w​_sprawie​_zmiany​_planu​_ogólnego​_zagospodarowania​_przestrzennego​_Gminy​_Olszanka.pdf 0.88MB
Załącznik Nr 1 do Uchała Nr XXX-296-2002 z dnia 22.03.2002 r. - zmiania planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Olszanka
Załącznik​_Nr​_1​_do​_Uchała​_Nr​_XXX-296-2002​_z​_dnia​_22032002​_r​_-​_zmiania​_planu​_ogólnego​_zagospodarowania​_przestrzennego​_Gminy​_Olszanka.pdf 6.07MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
25.01.2021 08:53 Rafał Bandrowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Ewa Nowak
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Uchała Nr XXX/296/2002 z dnia 22.03.2002 r. w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Olszanka 1.0 25.01.2021 08:53 Rafał Bandrowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Uchwała nr XII-113-99 Rady Gminy Olsanka z dnia z dnia 17 grudnia 1999r. w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Olszanka

Materiały

Uchwała nr XII-113-99 Rady Gminy Olsanka z dnia z dnia 17 grudnia 1999r. w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Olszanka
Uchwała​_nr​_XII-113-99​_Rady​_Gminy​_Olsanka​_z​_dnia​_z​_dnia​_17​_grudnia​_1999r​_w​_sprawie​_zmiany​_planu​_ogólnego​_zagospodarowania​_przestrzennego​_Gminy​_Olszanka.pdf 0.67MB
Załącznik graficzny nr 1 do Uchwały nr XII-113-99 Rady Gminy Olsanka z dnia z dnia 17 grudnia 1999r. w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Olszanka
Załącznik​_graficzny​_nr​_1​_do​_Uchwały​_nr​_XII-113-99​_Rady​_Gminy​_Olsanka​_z​_dnia​_z​_dnia​_17​_grudnia​_1999r​_w​_sprawie​_zmiany​_planu​_ogólnego​_zagospodarowania​_przestrzennego​_Gminy​_Olszanka.jpg 2.75MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
22.11.2020 23:13 Rafał Bandrowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Ewa Nowak
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Uchwała nr XII-113-99 Rady Gminy Olsanka z dnia z dnia 17 grudnia 1999r. w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Olszanka 1.0 22.11.2020 23:13 Rafał Bandrowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Uchwała nr XII/112/99 z dnia 17.12.1999r. w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Olszanka

Materiały

Uchwała nr XII-112-99 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Olszanka
Uchwała​_nr​_XII-112-99​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dnia​_17​_grudnia​_1999​_r​_w​_sprawie​_zmiany​_planu​_ogólnego​_zagospodarowania​_przestrzennego​_Gminy​_Olszanka.pdf 0.65MB
Załącznik do Uchwały nr XII-112-99 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Olszanka
Załącznik​_do​_Uchwału​_nr​_XII-112-99​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dnia​_17​_grudnia​_1999​_r​_w​_sprawie​_zmiany​_planu​_ogólnego​_zagospodarowania​_przestrzennego​_Gminy​_Olszanka.jpeg 0.79MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
22.11.2020 23:05 Rafał Bandrowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Ewa Nowak
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Uchwała nr XII/112/99 z dnia 17.12.1999r. w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Olszanka 1.0 22.11.2020 23:05 Rafał Bandrowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}