W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji - konsultacje społeczne

03.10.2023

Zdjęcie przedstawia po lewej stronie kobietę i mężczyznę w strojach biurowych, rozmawiających ze sobą, po prawej stronie na beżowym tle zarys grafiki z literą i oraz napis Informacja.

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Krzyż Wielkopolski.

Burmistrz Krzyża Wielkopolskiego zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Krzyż Wielkopolski.

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag do wyżej wymienionego projektu uchwały.

Konsultacje przeprowadzone będą od 3 października 2023 r. do 8 listopada 2023 r. w postaci:

 1. Zbierania uwag w postaci wypełnionego papierowego lub elektronicznego formularza uwag. Formularz dostępny będzie:
  - na stronie internetowej Gminy Krzyż Wielkopolski: https://samorzad.gov.pl/web/gmina-krzyz-wielkopolski
  - na stronie podmiotowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej: https://samorzad.gov.pl/web/gmina-krzyz-wielkopolski/mapa-strony/?show-bip=true
  - w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Krzyżu Wielkopolskim, ul. Wojska Polskiego 14, 64-761 Krzyż Wielkopolski (sekretariat lub pokój nr 15)

  Wypełnione formularze należy dostarczyć:
  - drogą elektroniczną na adres e-mailowy: um@krzyz.pl
  - drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Krzyżu Wielkopolskim, ul. Wojska Polskiego 14, 64-761 Krzyż Wielkopolski
  - bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Krzyżu Wielkopolskim, ul. Wojska Polskiego 14, 64-761 Krzyż Wielkopolski (sekretariat lub pokój nr 15) w godzinach pracy Urzędu.
   
 2. Wypełnienia ankiety on-line dostępnej w:
  - w formie on-line pod adresem https://forms.office.com/e/q14SAD1Lkc
  - w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Krzyżu Wielkopolskim, ul. Wojska Polskiego 14, 64-761 Krzyż Wielkopolski (sekretariat lub pokój nr 15)
   
 3. Spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się z podmiotami wymienionymi w § 1 pkt. 1 niniejszego zarządzenia. Spotkanie odbędzie się w dniu 12 października 2023 roku o godz.16:30 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Krzyżu Wielkopolskim, ul. Wojska Polskiego11, 64-761 Krzyż Wielkopolski. Uwagi do projektu uchwały można składać do 8 listopada 2023 r. W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Miejskiego w Krzyżu Wielkopolskim.

1) Poniższe materiały informacyjne zostaną zamieszczone w wersji elektronicznej na stronie podmiotowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej: https://samorzad.gov.pl/web/gmina-krzyz-wielkopolski/mapa-strony/?show-bip=true oraz na stronie https://samorzad.gov.pl/web/gmina-krzyz-wielkopolski a także dostępne w wersji papierowej
w Urzędzie Miejskim w Krzyżu Wielkopolskim, ul. Wojska Polskiego 14, 64-761 Krzyż Wielkopolski:

 • projekt Uchwały Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Krzyż Wielkopolski,
 • mapa określająca granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji,
 • diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Krzyż Wielkopolski,
 • formularz zgłaszania uwag

Materiały

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Krzyż Wielkopolski
Ogłoszenie.pdf 0.56MB
Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji na terenie Gminy Krzyż Wielkopolski
Mapa​_wyznaczone​_obszary.pdf 1.29MB
Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla gminy Krzyż Wielkopolski
14092023​_Krzyż​_Wlkp​_Diagnoza​_GPR.pdf 2.75MB
Załącznik nr 1 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Krzyż Wielkopolski
załacznik​_nr​_1​_do​_zarządzenia.pdf 0.25MB
Załącznik nr 2 ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Krzyż Wielkopolski
załacznik​_nr​_2​_do​_zarządzenia​_.pdf 0.39MB
Załącznik nr 3 formularz zgłaszania uwag do projektu uchwały Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Krzyż Wielkopolski
załacznik​_nr​_3​_do​_zarządzenia.pdf 0.45MB
Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Krzyż Wielkopolski
zarządzenie​_rewitalizacja.pdf 0.44MB
Ankieta "Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji"
Ankieta​_wersja​_drukowana.pdf 1.35MB
{"register":{"columns":[]}}