W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Czarnkowie

sople lodu

Komunikat

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Czarnkowie

z dnia 11 lutego 2021 r.

do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych
 w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Czarnkowie przypomina, że zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy Prawo budowlane właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest zobowiązany do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego w razie wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, m.in. utrzymujących się niskich temperatur oraz intensywnych opadów śniegu.

Niedopuszczalne jest doprowadzenie do sytuacji przeciążenia  konstrukcji  budynku  przez zalegający na dachu śnieg. Należy zapewnić właściwe i odpowiednie odśnieżanie dachu oraz elementów elewacji budynku. Konieczne jest usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, które mogą zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych, przebiegających bezpośrednio przy budynku. 

Należy zwrócić uwagę, że prace związane z usuwaniem śniegu z dachu mogą stwarzać zagrożenie  dla osób je wykonujących,  a także dla samego budynku, dlatego  też winny być  prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP. 

W celu uniknięcia potencjalnych zagrożeń Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Czarnkowie zwraca się do wszystkich zobowiązanych o bezzwłoczne spełnianie obowiązków wynikających z przepisów prawa.

 

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego w Czarnkowie

Anna Janeczko

 

 

Wyciąg z przepisów karnych:

- Kto nie spełnia obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. (art. 91a ustawy – Prawo budowlane),

- Kto nie zapewnia wykonania okresowej kontroli bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 62 pkt 2 podlega karze grzywny (art. 93 pkt 8 ustawy – Prawo budowlane).

{"register":{"columns":[]}}