W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Kontakt

Kontakt

Urząd Miejski w Krzyżu Wielkopolskim
ul. Wojska Polskiego 14

64 - 761 Krzyż Wielkopolski


tel. +48 67 25 64 145

e-mail: um@krzyz.pl


Strona internetowa gminy: www.krzyz.pl
Biuletyn Informacji Publicznej:
bip.krzyz.pl


Gmina Krzyż Wielkopolski

NIP: 763-210-11-18

REGON: 570791081


Nr rachunku bankowego:
06 8362 1044 5500 0361 2000 0020
LWBS o. Krzyż Wielkopolski

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
02.12.2020 23:36 administrator gov.pl
Pierwsza publikacja:
02.12.2020 23:31 administrator gov.pl
RODO

R O D O
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO), informujemy:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Burmistrz Krzyża Wielkopolskiego
ul. Wojska Polskiego 14, 64-761 Krzyż Wielkopolski

W sprawach związanych z danymi osobowymi, można kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych, Panem Rafałem Kaźmierczakiem, pod adresem e-mail: iod@krzyz.pl.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do celów związanych z wypełnieniem  obowiązków prawnych ciążących na Gminie, realizacji umów i zadań, przez okres ich realizacji, zgodnie z ustawami: o samorządzie gminnym, o rachunkowości oraz po ich zakończeniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami kancelaryjnymi i archiwalnymi,

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa oraz podmiotom wspomagającym nas w informatycznym przetwarzaniu danych, na podstawie umowy powierzenia danych osobowych,

W zakresie, który nie jest ograniczony innymi przepisami prawa, posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Pani/Pana zgody.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa,

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów jest wymogiem ustawowym, natomiast w zakresie danych przekazanych dobrowolnie, treść ewentualnej zgody lub umowy będzie określać, w jakim celu będziemy przetwarzać te dane,

Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych odbiorcom w państwach  trzecich oraz organizacjom międzynarodowym,

Administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym profilowania.


Materiały

Klauzula informacyjna - przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych
Klauzula​_dowody​_osobiste.pdf 0.15MB
Klauzula informacyjna - przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
Klauzula​_ewidencja​_ludnosci.pdf 0.16MB
Klauzula​_RODO​_USC
Klauzula​_USC.pdf 0.16MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
02.12.2020 23:36 administrator gov.pl
Pierwsza publikacja:
02.12.2020 23:31 administrator gov.pl
Mapa gminy

Mapa Krzyża Wielkopolskiego

 

 

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
02.12.2020 23:36 administrator gov.pl
Pierwsza publikacja:
02.12.2020 23:31 administrator gov.pl
Urząd Miejski

Pokój nr Stanowisko Telefon Nr wew.
1 Burmistrz 67 256 41 45 0
Zastępca Burmistrza

Obsługa sekretariatu, pełnomocnik
ds. informacji niejawnych

2

Ewidencja ludności, dowody
osobiste, działalność gospodarcza

67 256 41 45 2
3

Wymiar podatków i opłat,
czynności sprawdzające

67 256 41 45 1

Wymiar podatków i opłat -
postępowanie podatkowe 

Księgowość podatkowa,
sprawy wierzycielskie

4 Skarbnik Gminy 67 256 41 45 0
Zastępca Skarbnika
5 Księgowość budżetowa 67 256 41 45 0
Płace i rozliczenia dotacji 0
6 Księgowość budżetowa 67 256 41 45 0
7 Sekretarz Gminy 67 256 41 45 0
8

Promocja, kultura, sport, turystyka i
rekreacja, archiwum zakładowe

67 256 41 45 7
8

Pozyskiwanie funduszy
zewnętrznych,
aktywizacja gospodarcza

67 256 41 45 7
9 Kasa 67 256 41 45 0
10 Kadry i sprawy społeczne 67 256 41 45 6
11

Informatyzacja, ochrona danych
osobowych, zamówienia publiczne

67 256 41 45 0
12

Obsługa Rady Miejskiej
i rad sołeckich

67 256 41 45 8
12 Przewodniczący Rady Miejskiej 67 256 41 45 0
13 Urząd Stanu Cywilnego 67 256 41 45 3
Oświata 0
14

Zarządzanie kryzysowe,
obrona cywilna, sprawy wojskowe

67 256 41 45 8
15 Zagospodarowanie przestrzenne 67 256 41 45 4
16

Rolnictwo, leśnictwo,
gospodarowanie mieniem
komunalnym

67 256 41 45 5

Rolnictwo, geodezja,
gospodarka gruntami

67 256 41 45 9

Utrzymanie porządku, czystości i zieleni,
sprawy mieszkaniowe

67 256 41 45 5
17

Inwestycje i remonty - drogownictwo,
utrzymanie  infrastruktury technicznej,
oświetlenie

67 256 41 45 0

Inwestycje i remonty - budynki,
budowle i obiekty małej architektury

67 256 41 45 0
18

Ochrona powietrza,
gospodarka wodna,
ochrona środowiska

67 256 41 45 9
OSP Ochrona przeciwpożarowa 67 256 41 45 0

 

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
02.12.2020 23:36 administrator gov.pl
Pierwsza publikacja:
02.12.2020 23:31 administrator gov.pl