W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich

21.10.2021

Komputer dzieci

Informujemy, iż Gmina Krzyż Wielkopolski prowadzi nabór osób zainteresowanych udziałem w  projekcie „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”

Wsparcie dotyczy możliwości otrzymania na własność następującego sprzętu: komputera stacjonarnego, laptopa lub tabletu z niezbędnym oprogramowaniem dla uczniów szkoły podstawowej lub średniej.

Zgodnie z aktualnym Regulaminem konkursu, aby dzieci i wnuki byłych pracowników PGR kwalifikowały się do uzyskania wsparcia powinny spełniać łącznie następujące warunki:

  1. dziecko ma zamieszkiwać miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
  2. członek rodziny (krewny w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny) był zatrudniony niegdyś w zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR,
  3. dziecko wskazane w niniejszym oświadczeniu nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia w roku 2020 i 2021, sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

    Osoby zainteresowane i spełniające powyższe kryteria muszą złożyć odpowiednie oświadczenia wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Krzyżu Wielkopolskim. Dla sprawnego weryfikowania wniosków prosimy dodatkowo o załączenie dokumentów poświadczających zatrudnienie w PGR.

Nabór trwa od 22.10.2021 r. do  29.10.2021 r. do godz. 15.00

Druki wniosków można pobrać w urzędzie lub poniżej na stronie www.krzyz.pl.

Program zostanie uruchomiony  po podpisaniu przez Gminę Krzyż Wielkopolski stosownej umowy z Centrum Projektów Polska Cyfrowa i dokonaniu zakupu komputerów zgodnie z obowiązującymi przepisami (najprawdopodobniej w I kwartale 2022 roku).

Osoby, którym zostanie przekazany sprzęt komputerowy, zostaną zobowiązane do utrzymania tzw. „trwałości projektu”. Oznacza to m.in.  dokonywanie na koszt własny przez kolejne 2 lata niezbędnych napraw oraz okazywanie sprzętu na wezwanie Gminy lub Grantodawcy.

Rafał Sroka
Burmistrz Krzyża Wielkopolskiego

Materiały

Wzór oświadczenia
Załącznik​_nr​_7​_-​_Wzór​_oświadczenia​_rodzicaopiekuna​_prawnego-2.doc 0.15MB
Wzór oświadczenia osoby składającej oświadczenie we własnym imieniu
Załącznik​_nr​_8​_-​_Wzór​_oświadczenia​_osoby​_składającej​_oświadczenie​_we​_własnym​_imieniu​_dotyczy​_beneficjentów​_końcowych.doc 0.15MB
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
zgoda​_na​_przetwarzanie​_danych​_osobowych-​_ppgr.docx 0.07MB
{"register":{"columns":[]}}