W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Konsultacje społeczne z mieszkańcami

Długopis

Ogłoszenie Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego

o ponownych konsultacjach społecznych z mieszkańcami w celu uzyskania opinii dotyczących statutów sołectw Gminy Krzyż Wielkopolski Burmistrz Krzyża Wielkopolskiego zaprasza Mieszkańców Sołectw do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących statutów sołectw Gminy Krzyż Wielkopolski. Sposób, tryb i termin konsultacji określa Uchwała Nr XXVII/259/2021 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskiego z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w celu uzyskania opinii dotyczących statutów sołectw Gminy Krzyż Wielkopolski.

Projekty statutów sołectw zostaną wyłożone do publicznego wglądu na okres 14 dni w Urzędzie Miejskim w Krzyżu Wielkopolskim, na stronie internetowej gminy www.krzyz.pl oraz na tablicach ogłoszeń właściwych sołectw.

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w dniach od 01.03.2021 r. do dnia 15.03.2021 r. w formie zebrania opinii, uwag i propozycji do treści projektowanych statutów.

Opinie, uwagi i propozycje mogą być składane:
1. osobiście w Urzędzie Miejskim w Krzyżu Wielkopolskim ul. Wojska Pols

{"register":{"columns":[]}}