W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Konkurs dla NGO

17.12.2021

Konkurs dla NGO

Organizacje pożytku publicznego mogą zgłaszać swoje projekty w konkursie o dofinansowanie zadań w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w roku 2022.

W konkursie mogą zostać wybrane oferty realizacji zadań publicznych zmierzające do:

- pełniejszego zaspokajania potrzeb mieszkańców województwa wielkopolskiego,

- rozwoju przemysłu czasu wolnego,

- upowszechniania turystyki i krajoznawstwa,

- edukacji krajoznawczej,

- popularyzacji walorów turystycznych województwa wielkopolskiego wśród turystów przybywających do naszego województwa.

Maksymalna wnioskowana kwota dotacji w ramach jednej oferty wynosi 15 000,00 zł.

Zapraszam NGO, które:

- organizują imprezy o znaczeniu ponadlokalnym, promujące walory turystyczne województwa wielkopolskiego,

- organizacją na terenie województwa wielkopolskiego przeglądy i festiwale turystyczne oraz konkursy wiedzy turystyczno-krajoznawczej o znaczeniu minimum ponadlokalnym,

- organizują działania promujące wielkopolskie atrakcje i produkty turystyczne.

- organizują konferencje, seminaria, szkolenia, warsztaty oraz wizyty studyjne związane z rozwojem turystyki na terenie województwa wielkopolskiego oraz podnoszeniem kompetencji, wiedzy i umiejętności.

 

Więcej informacji na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

{"register":{"columns":[]}}